Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τα σχολεία (δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά) στα οποία θα εφαρμόσουν πιλοτικά κατά το σχολικό έτος 2022-23 το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου μέχρι τις 5:30 μμ.

Για την επιλογή των σχολικών μονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήμερο και ο αριθμός των λειτουργούντων ολοήμερων τμημάτων.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί περίπου στο 50% των τμημάτων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τμήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια.

Η πρόσβαση στο ολοήμερο θα είναι ελεύθερη, δεν θα υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγγραφή των μαθητών, το μέτρο είναι προαιρετικό, ο μαθητής θα μπορεί να φύγει πιο νωρίς και γενικά σύμφωνα με τις επιθυμίες των γονέων.Δείτε την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας εδώ.

Όπως δήλωσε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως: «Η νέα αυτή πρωτοβουλία έχει διττή στόχευση: αφ’ ενός να εξασφαλίσει περισσότερα και καλύτερα εφόδια στα παιδιά μας αναβαθμίζοντας περαιτέρω τη δημόσια δωρεάν παιδεία, αφετέρου να στηρίξει τους εργαζόμενους γονείς, επιτυγχάνοντας μια μεγαλύτερη προσέγγιση μεταξύ σχολικού ωραρίου και ωραρίου των εργαζόμενων γονέων».

«Δημιουργούμε ένα σχολείο μέσα στην κοινωνία, με μαθητές που εκφράζονται δημιουργικά μέσα από νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και έχουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο στο σπίτι. Και με γονείς που μπορούν να ενταχθούν καλύτερα στον εργασιακό βίο, απολαμβάνοντας πιο ποιοτικές παροχές από τη δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση» τόνισε η κ. Κεραμέως.

Οι γονείς θα ενημερωθούν για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή των παιδιών τους στο διευρυμένο Ολοήμερο τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου και πριν από την έναρξη των μαθημάτων, από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων.

Αναλυτικά η λίστα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠεριφέρειαΔιεύθυνσηΟνομασίαΣτήλη1
ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050452
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050514Συστεγαζόμενο με το 133ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050530Συστεγαζόμενο με το 107ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050534Συστεγαζόμενο με το 108ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050723Συστεγαζόμενο με το 69ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050725Συστεγαζόμενο με το 67ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050727Συστεγαζόμενο με το 10ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050687Συστεγαζόμενο με τα 101ο & 132ο Ν/γεία Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050688
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050689
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050691Συστεγαζόμενο με το 77ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050692Συστεγαζόμενο με το 124ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050694Συστεγαζόμενο με το 111ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050695
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050696Συστεγαζόμενο με το 127ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050772
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050778
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050697Συστεγαζόμενο με το 138ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050091
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050773Συστεγαζόμενο με τα 89ο & 104 Ν/γεία Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050016
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050759
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050855
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_36ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050856
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_38ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050785
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_39ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050758Συστεγαζόμενο με το 125ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_40 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050017Συστεγαζόμενο με το 18ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_42ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050702Συστεγαζόμενο με το 57ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_44ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050729Συστεγαζόμενο με το 114ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050750
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_49ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050751Συστεγαζόμενο με το 47ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_50ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050752
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_51ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050753Συστεγαζόμενο με το 52ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_54ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050852
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_56ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051019
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_59ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051007Συστεγαζόμενο με το 112ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_60ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051008
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_61ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051009
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_62ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051011
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_63ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051012
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_65ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051187Συστεγαζόμενο με το 92ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_66ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051188Συστεγαζόμενο με το 80ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_71ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051184Συστεγαζόμενο με το 9ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_72ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051185Συστεγαζόμενο με το 78ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_73ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051186Συστεγαζόμενο με το 45ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_74ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051198
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_76ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051189
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_81ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051288
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_82ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051289
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_84ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051291
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_86ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051348Συστεγαζόμενο με το 70ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_88ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051378Συστεγαζόμενο με το 68ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_91ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051382
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_93ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051387Συστεγαζόμενο με τα 26ο & 119 Ν/γεία Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_95ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051389
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_97ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051395
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_99ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051397
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_102ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051435Συστεγαζόμενο με το 41ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_103ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051436
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_105ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051438Συστεγαζόμενο με το 64ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_106ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051439
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_109ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051492Συστεγαζόμενο με τα 28ο & 126 Ν/γεία Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_110ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051494
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_113ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051554
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_115ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051557
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_116ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051566Συστεγαζόμενο με το 55ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_117ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051567
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_118ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051568Συστεγαζόμενο με το 131ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_120ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051571
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_122ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051573
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_123ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051574
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_128ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051626
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_129ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051728Συστεγαζόμενο με το 149ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_130ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051764
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_134ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051816
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_135ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051817Συστεγαζόμενο με το 43ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_139ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051895Συστεγαζόμενο με το 24ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_142ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9520906
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_143ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051022Συστεγαζόμενο με το 144ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_145ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051627Συστεγαζόμενο με το 30ο Ν/γείο Αθηνών
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_148ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9521190
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_151ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9521648
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_152ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051119
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_153ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051123
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_154ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051125
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_155ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051127
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_9050110Συστεγαζόμενο με το 5ο Ν/γείο Βύρωνα
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_9050728
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_9050118
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_9051017
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_9051191Συστεγαζόμενο με το 7ο Ν/γείο Βύρωνα
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_9051493Συστεγαζόμενο με το 9ο Ν/γείο Βύρωνα
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_9050536
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_9050537Συστεγαζόμενο με το 13ο Ν/γείο Γαλατσίου
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_9050787Συστεγαζόμενο με το 15ο Ν/γείο Γαλατσίου
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_9051023
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_9051201
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_9051202Συστεγαζόμενο με το 3ο Ν/γείο Γαλατσίου
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_9051203
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙOY_9051500
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_9051555
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_9050895
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_9050733
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_9050734
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_9051020
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_9051195
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_9051196
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_9521401
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_9050719Συστεγαζόμενο με το 18ο Ν/γείο Ζωγράφου
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_9051016Συστεγαζόμενο με το 2ο Ν/γείο Ζωγράφου
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_9050850
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_9050942
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_9050979Συστεγαζόμενο με το 12ο Ν/γείο Ζωγράφου
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_9051624
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_9050980
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_9051014
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_9051390
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_9051623Συστεγαζόμενο με το 13ο Ν/γείο Ζωγράφου
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9050896Συστεγαζόμενο με το 20ο Ν/γείο Ηλιούπολης
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9050889
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9050890Συστεγαζόμενο με το 16ο Ν/γείο Ηλιούπολης
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9051000
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9051025
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9051204
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9051399
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9051497Συστεγαζόμενο με το 20ο Ν/γείο Ηλιούπολης
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9051498
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ_9050116
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ_9051018
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ_9051193
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ_9051155
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ_9050844
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ_9050479
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ_9051200
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ_9051884
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ_9050982
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ_9051197
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ_9050168
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ_9050170
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ_9051553
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_9051293
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_9051402
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_9051539
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ_9050704
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_12 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ_9051421
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ_9051580
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟY_9050875
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ_9051403
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ_9050720
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΠΑΓΟΥ_9050874
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ_9050048
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ_9050713
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ_9050877
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ_9520556
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ_9051862
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9050468
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9050845
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9050497
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9050505
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ_9050699
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Χαλανδρίου_9050714
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ_9050876
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ_9050067
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ_9050878
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ_9051501
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ_9051540
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ_9051578
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9050498
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9050503
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ_9051583
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΑ_9051584
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_9050335
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_9050338
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_9050760
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_9050838
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_9051004
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_9051313
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_9051459
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_9051529
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_9051632
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_9050420
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_9050769
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_9050842
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_9050864
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_9050865
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_9051059
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_9051060
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_9051514
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_9051927
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_9520558
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9050345
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9050356
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9050358
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9050359
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9050362
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9050364
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9050761
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9050839
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9050857
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9050983
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9050984
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9051224
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9051048
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9051047
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9051049
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9051222
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9051303
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9051420
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9051587
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9051781
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9051828
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9051839
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050434
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050435
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050436
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050767
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050768
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050866
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050867
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050868
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050922
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050987
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051061
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051062
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051063
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051064
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051065
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051238
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051409
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051410
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051518
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051591
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051592
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051593
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051638
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051782
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051803
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051807
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051916
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051917
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9520730
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_9050258
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_9050794
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_9051068
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_9051240
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_9051309
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_9050256
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_9051239
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_9051879
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_9051903
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_9051928
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_9521204
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_9521570
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050378
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050390
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050401
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050406
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050408
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050409
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050763
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050764
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050765
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050840
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050841
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050766
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050859
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050860
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050861
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050862
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050863
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050921
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050985
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051050
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051051
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051052
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051053
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051054
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051055
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051056
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051057
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051058
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051225
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051226
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051227
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051228
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051229
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051230
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051231
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_36ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051232
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_37ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051233
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_38ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051234
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_39ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051235
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_40ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051236
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_41ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051237
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_42ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051304
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_43ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051305
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_44ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051406
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_45ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051511
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_46ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051512
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_47ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051513
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051589
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_49ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051590
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_50ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9520557
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_51ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9520955
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_52ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9521423
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9050442
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9050770
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9050843
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9050869
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9050986
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9051066
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9051307
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9051308
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9051424
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9051425
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9051458
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9051636
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9051637
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9520643
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ_9051918
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9521205
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9521652
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9053003
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9053005
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9053007
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9050368
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9050762
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9050858
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9050989
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9051069
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9051241
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9051314
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9051432
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9051433
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9051434
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9051460
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9051516
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9051595
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9051829
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ_9051837
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9520642
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9521257
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ_18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9059235
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9050666
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9050731
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9050732
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9050887
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9051071
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9050941
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9051072
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9050999
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9051244
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9051245
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΊΟΥ_9520356
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9520506
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9521655
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ_9051078
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ_9051079
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ_9051250
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ_9520375
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ_9520376
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ_9520420
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ_9520421
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9050183
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9051075
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9051248
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9051321
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9050205
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9050892
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9051082
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9051083
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9051254
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9051342
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9520366
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9520367
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9520433
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9520449
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_ΠΑΠΑΔΑΚΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9520396
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ_9050737
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ_9051322
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ_9520422
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9050210
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9050213
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9050214
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9050740
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9050742
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9050743
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9051247
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9051316
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9520357
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9520358
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9520371
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9520537
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9520538
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ_9050226
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ_9050746
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ_9050747
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ_9050894
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ_9051886
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ_9054001
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_9050748
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_9050749
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_9050893
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_9051177
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_9051283
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_9520368
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_9520397
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_9520398
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_9520409
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_9520430
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9050200
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9050169
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9050891
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9051003
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9520393
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9520394
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9520429
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9520505
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9051919
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ_9050837
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ_9050851
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ_9520495
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ_9050190
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ_9520648
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΗΣ_9520450
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΗΣ_9520956
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΚΙΖΑΣ_9051252
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ_9051253
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_9050552
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_5o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_9521199
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_9050550
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_9051864
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΤΣΙΟΥ_9051848
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ_9050546
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ_9521427
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ_9050796
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ_9050557
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ_9050581
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ_9051876
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ_9521432
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ_9050589
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ_9050583
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ_9521578
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ_9520649
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ_9521056
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ_9050597
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ_9051850
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ_9051300
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ_9520644
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ_9050593
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ_9050799
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ_9051922
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ_9520822
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ_9521203
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ_9051586
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ_9050605
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ_9051631
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ_9051834
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ_9520913
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ_9050607
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ_9520817
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ_9051826
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ_9521351
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ_9050567
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ_9051875
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ_9051502
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ_9051908
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ_9521054
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ_9050563
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ_9050565
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9050244
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9050246
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9050789
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9050790
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9050788
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9050998
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9051044
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9051045
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9051219
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9051562
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9051775
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9051925
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ_9051415
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ_9050262
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ_9521057
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ_9051034
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ_9520823
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ_9051036
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ_9051035
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑ_9050270
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ_9050279
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ_9050289
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9521425
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ_9520959
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ_9051508
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΦΙΔΝΩΝ_9050271
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ_9051407
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ_9051776
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ_9051416
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ_9051462
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_9521577
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ_9051820
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ_9521505
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ_9050798
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ_9051899
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ_9051041
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ_9051913
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ_9521507
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ_9051924
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9050612
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9051871
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9051881
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ_9051838
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9051070
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9050266
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9051067
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9051472
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9051806
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΥΛΗΣ_9050297
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9051883
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ_9050637
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9050870
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9050614
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9050617
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9051880
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9050624
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9050801
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9050872
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ_9050652
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ_9050641
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ_9050643
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ_9050645
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ_9050802
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ_9051635
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ_9520735
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ_9050635
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9051528
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9051594
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9051517
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ_9050242
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ_9521501
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520237
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_54ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520417
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520145
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9520275
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520352
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_43ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520312
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520232
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520218
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520324
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_9520283
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520231
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520261
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520503
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_36ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520277
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ_9520170
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520241
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520216
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520238
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9520004
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520315
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ Ι. ΡΕΝΤΗ_9520373
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ_9520229
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520133
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520148
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520029
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520129
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520166
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520330
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520224
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520291
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_9520087
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ_9520518
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520399
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9521394
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_9520085
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_51ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520355
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520212
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_3ο Νηπιαγωγείο Περάματος_9520244
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520227
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520221
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_9520280
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_57ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9521291
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ_9520219
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520318
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520419
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ κωδικός σχολείου 9520321_9520321
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ_9520220
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_22ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520223
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ_9541005
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520100
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ_9520225
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520734
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520239
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520258
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520008
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_35ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520284
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_46ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520325
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520317
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520319
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520289
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520369
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_9051531
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520025
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_25ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520226
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_52ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520360
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_53ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520374
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520242
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520243
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520492
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520521
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ_9521395
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ_9520295
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ_9520331
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ_9520168
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ_9520323
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ_9520187
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ_9520440
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ_9520189
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_9520307
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ_9520296
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ_9520260
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ_9520107
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ_9520153
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_2ο Νηπιαγωγείο Πόρου_9520236
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΔΡΑΣ_9520259
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520212
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_31ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520276
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ_9520395
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520320
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520288
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520257
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ_9520053
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9521659
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520520
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520400
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520370
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520329
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520230
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_9051758
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_9051588
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ_9520309
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_9520235
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_9520233
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΨΕΛΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ_9520293
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ_9520363
ΠΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Π.Ε._ΞΑΝΘΗΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ_9370054
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ_9090005
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ_9090082
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ_9090085
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ_14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ_9090214
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ_17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ_9090220
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ_2/Θ 22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ_9090227
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ_4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ_9090083
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ_19ο 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ_9090224
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ_9090098
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ_9090121
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑΣΟΥ_9210122
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ_18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ_9210188
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ_19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ_9210257
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ_24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ_9210258
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ_9210006
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ_9210010
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟY_9210156
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ_9210022
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ_9210078
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ_9521455
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ_9110007
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ_9110015
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ_9110329
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ_9110369
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ_9110376
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ_9521362
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ_9110324
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΕΒΡΟΥ_9110323
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ_9110302
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ_9110067
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ_9110358
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ_9521125
ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ_9520587
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ_9190935
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ_9520585
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190002
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190007
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190429
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190052
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190434
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190437
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190439
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190440
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190443
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190448
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_43ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190340
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_49ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190168
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_56ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΤΕΝΕΚΕΔΕΝΙΟ_9190464
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_67ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190563
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_69ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190569
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_76ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190672
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_77ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190673
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_81ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190579
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_82ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190580
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_93ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190565
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_97ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190735
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_102ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190742
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_113ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190809
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190022
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190566
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190567
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190670
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190568
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190743
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190843
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190872
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190880
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190941
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9520588
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ_9190612
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ_9190702
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ_9190481
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ_9190496
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ_9190704
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ_9190061
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ_9190747
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ_9521130
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ_9521322
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.)_9190494
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ_9190116
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ_9190157
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ_9190738
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ_9190736
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ_9190692
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ_9190272
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ_9190303
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ_9190827
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ_9190610
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_9190311
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ_9190608
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ_9190291
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ_9521326
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ_9190123
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ_9190456
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ_9190514
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ- ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ_9190607
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ_9520668
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9190127
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9190459
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9190606
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9190111
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9190853
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9190943
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9190944
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9521098
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9521214
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9521600
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9192001
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ_9190617
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190475
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ_9190091
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ_9190093
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ_9190810
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ_9190707
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ_9520660
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ_9190189
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ_9190191
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ_9190677
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ_9190811
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ_9190416
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ_9190783
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ_9190932
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ_9520922
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ_9190098
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ_9190100
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9190106
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9190517
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ_9190813
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190485
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΤΗΣ_9190200
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ_9190801
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ_9521107
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ_9190949
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ_9521111
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ_9160011
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ_9160204
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ_9160065
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ_9160066
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ_9160013
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ_9520841
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ_9160071
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ_9521222
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ_9260011
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ_9260012
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ_9521537
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ_9260176
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ_9260188
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ_9380003
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΡΕΙΝΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ_9380013
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΔΑΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ_9380029
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ_9380033
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ_9380226
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ_9380282
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ_9380237
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ “ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΓΓΑ-ΚΑΣΑΠΗ”_9380079
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ_9380082
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ_9380297
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ_9380140
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ_9380184
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9390010
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9390057
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9390009
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9390182
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9390008
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9390142
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9390146
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9390052
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ_9390161
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ_9390188
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ_9390119
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9390056
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9390100
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440358
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440373
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440392
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440396
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440411
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9520613
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9520785
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_34ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9521149
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ_9440002
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ_9440306
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ_9440209
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ_9440191
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440083
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ_9490002
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ_9490127
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ_9490340
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ_9520872
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ_9521232
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ_9521422
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ_9490338
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ_9521233
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ_9490110
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ_9490337
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΗΤΗΣ_9490112
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΗΤΗΣ_9521294
ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Π.Ε._ΓΡΕΒΕΝΩΝ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ_9080013
Π.Ε._ΓΡΕΒΕΝΩΝ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ_9080014
Π.Ε._ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ_9230180
Π.Ε._ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ_9230010
Π.Ε._ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ_9230163
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ_9270216
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ_9270217
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ_17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ_9270365
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ_21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ_9270388
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ_9270087
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ_18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ_9270380
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ_9270116
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗΣ_9270046
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ_9270398
Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ_9470079
Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ_9470001
Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ_9470074
Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ_9470078
Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ_9470199
ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
Π.Ε._ΑΡΤΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ_9040211
Π.Ε._ΑΡΤΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ_9040009
Π.Ε._ΑΡΤΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ_9040010
Π.Ε._ΑΡΤΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑ_9040003
Π.Ε._ΑΡΤΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ_9040109
Π.Ε._ΑΡΤΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΑ_9040225
Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ_9180002
Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ_9180204
Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ_9180236
Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ_9180004
Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ_9180026
Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_1ο 2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ_9180137
Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΥΔΙΟΥ_9180245
Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΒΟΤΩΝ_9180203
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9200426
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9200422
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9200592
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΑΡΟΥΤΣΕΙΟ_9200482
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9200558
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9200569
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9200492
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ_9200570
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9521534
Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑ_9400233
Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΡΟΥ_9400047
Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ_9400011
Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ_9400208
Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ_9520612
ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ_9220065
Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_9220274
Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_9220207
Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_9220329
Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_9220334
Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑ_9220336
Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_9220398
Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_9220288
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310099
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310155
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310156
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310110
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310325
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_38ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310444
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310346
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310380
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_52ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310482
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310385
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310408
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310409
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_33o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310420
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310421
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_36ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310438
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_55ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310485
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_56ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310512
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_61ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9521709
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ_9310494
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ_9310370
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ_9310021
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9310180
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ_9310387
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ_9310434
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ_9310489
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_9450012
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_9450302
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ_25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_9450362
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_9450276
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΠΑΡΑΣ_9450084
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_9450210
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ_9450129
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350061
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350010
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350222
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350206
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350209
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350067
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350275
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350055
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ_9350050
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350188
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350247
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΛΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΕΙΟΥ_9350176
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350139
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350262
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ_9350043
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ_9350187
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350282
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ_9350083
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350251
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350147
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ_9350250
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ_9350191
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350156
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ-ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ_9350249
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ-ΚΛΗΜΑΤΟΣ_9350265
ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ_9070241
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ_9070072
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ_9070252
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ_9070249
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΓΙΩΝ_9070018
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΛΕΣΙΟΥ_9520808
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ_9070006
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΗΒΑΣ_9070250
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ_9070226
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ_9070291
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120343
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ_9120291
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ_9120243
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ_9120312
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ_9120459
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ_9120319
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ_9120363
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ_9120012
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ_9521237
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120219
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120222
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120296
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120298
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120299
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120340
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120390
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9521126
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9521591
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ_9120397
Π.Ε._ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ_9130002
Π.Ε._ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ_9130065
Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ_9460231
Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ_20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ_9520719
Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ_28ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ_9521005
Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ – ΞΕΝΙΑ_9460003
Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ_9460242
Π.Ε._ΦΩΚΙΔΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑ_9480055
Π.Ε._ΦΩΚΙΔΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ_9480100
ΠΔΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΟΥ_9240192
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΙΡΟΥ_9240264
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΞΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΑΤΙΚΑ ΠΑΞΩΝ_9240221
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ_9240163
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ_9240193
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ_9240167
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ_9240207
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ_9240080
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ_9240250
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ_9240226
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ_9240166
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ – ΡΙΓΓΛΑΔΩΝ_9240161
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ_9240087
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΩΝΑ_9241001
Π.Ε._ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ_9250091
Π.Ε._ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ_9521603
Π.Ε._ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ_9250103
Π.Ε._ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ_9250124
Π.Ε._ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ_9250094
Π.Ε._ΖΑΚΥΝΘΟΥ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ_9140002
Π.Ε._ΖΑΚΥΝΘΟΥ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ_9140065
Π.Ε._ΖΑΚΥΝΘΟΥ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΝΑΤΟΥ_9520580
Π.Ε._ΛΕΥΚΑΔΑΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ_9340080
ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ_9010109
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ_16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ_9010539
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ_9010093
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ_23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ_9521634
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΟΚΙΜΙ_9010480
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ_9010565
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ_9010649
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ_9010147
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ_9010279
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ_9010382
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ_9010628
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ_9060002
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ_9060416
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ_9060471
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ_9060169
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ_9060567
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060394
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_39ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060464
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_48ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060487
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_53ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060526
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ_9060300
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060391
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060411
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_42ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060468
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_61ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060577
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060301
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060407
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060303
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060302
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_40ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060465
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_59ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060555
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_18ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060233
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060446
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_37ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060462
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΟΥ_9060461
Π.Ε._ΗΛΕΙΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΔΑΣ_9150219
Π.Ε._ΗΛΕΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ_9150204
Π.Ε._ΗΛΕΙΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ_9150327
Π.Ε._ΗΛΕΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ_9150260
Π.Ε._ΗΛΕΙΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΣ_9150058
ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_9280002
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_9280161
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_9280224
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ_9280022
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ_9280187
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ_9521088
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΛΟΥ_9280171
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ_9280199
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ_9280236
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ_9280032
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΣΣΟΥ_9280169
Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ_9300006
Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣ8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ_9300244
Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ_9300077
Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ_9300273
Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ_9300129
Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣ1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ_9300148
Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ_9300238
Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣ2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ_9300684
Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ_9020074
Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟ – ΝΑΥΠΛΙΟΥ_9020078
Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ_9020135
Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ_9020544
Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ_9020058
Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ_9020147
Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ_9020127
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟΥΠΑΣ_9360440
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ_9521270
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360015
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360024
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360026
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360028
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360367
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360378
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360379
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360392
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360414
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360446
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ_9360097
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ_9360286
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ_9360457
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ_9360406
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ_9360383
Π.Ε._ΑΡΚΑΔΙΑΣ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ_9030295
Π.Ε._ΑΡΚΑΔΙΑΣ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ_9030357
Π.Ε._ΑΡΚΑΔΙΑΣ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ_9030100
Π.Ε._ΑΡΚΑΔΙΑΣ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ_9030349
Π.Ε._ΑΡΚΑΔΙΑΣ_15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ_9030379
Π.Ε._ΑΡΚΑΔΙΑΣ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ_9030294
Π.Ε._ΑΡΚΑΔΙΑΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ_9030333
ΠΔΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Π.Ε._ΣΑΜΟΥ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ_9430081
Π.Ε._ΣΑΜΟΥ_2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ_9430099
Π.Ε._ΣΑΜΟΥ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ_9430093
Π.Ε._ΣΑΜΟΥ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ_9520772
Π.Ε._ΣΑΜΟΥ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ_9521471
Π.Ε._ΧΙΟΥ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ_9510018
Π.Ε._ΧΙΟΥ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥ_9510096
Π.Ε._ΧΙΟΥ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΡΕΤΗ ΒΑΡΒΑΣΙ ΧΙΟΥ – ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ_9510022
Π.Ε._ΧΙΟΥ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ_9510077
Π.Ε._ΧΙΟΥ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ_9510081
Π.Ε._ΧΙΟΥ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ_9510006
Π.Ε._ΧΙΟΥ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ_9510079
Π.Ε._ΧΙΟΥ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ_9510078
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ_9330166
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_9330137
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_9330141
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_9330148
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_9330151
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_9330162
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_8ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_9330200
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_9330215
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_9330224
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_9330071
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ_9330217
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΜΦΙΛΩΝ ΛΕΣΒΟΥ_9330239
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ_9330091
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ – ΜΠΟΒΟΛΕΤΕΙΟ_9330210
ΠΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ_9290177
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ_9290241
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ ΘΗΡΑΣ_9290214
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ_9290240
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΙΑΣ ΘΗΡΑΣ_9290272
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ_9290176
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_3ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ_9290248
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_2/ΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ_9290064
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ_9290192
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ_9290219
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ_9290135
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ_9290217
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ_9290232
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΡΑΘΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ_9520679
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ_9290196
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ_9290126
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΝΟΥ_9290146
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ_2ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΝΟΥ_9290193
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΣ_9100229
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_21ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ_9100278
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ_9100248
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΕΣ ΡΟΔΟΥ_9520797
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ_9520675
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ_9100006
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΠΕΡΙΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ_9100233
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ_9100243
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΣ_9100202
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ_9100179
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ_9100249
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_16ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΣ_9100240
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΥ_9100246
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_1ο 2/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ_9100166
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ_9100201
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_20ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΣ_9100265
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΟΔΟΣ_9520812
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_2ο 4/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ – ΠΕΡΔΙΚΑΚΕΙΟ_9100219
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩ_9100005
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_3/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΡΟΔΟΥ_9100194
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΔΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ_9100283
ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ_9170448
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_60ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170563
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ ΒΟΥΤΩΝ_9170585
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170187
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_61ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170569
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_64ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170587
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_70ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9520695
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_6ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170186
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_27ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170393
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_26ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170390
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_57ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ_9170539
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_25ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170349
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170052
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΧΑΝΩΝ_9170096
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ_9170586
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΟΥΡΝΩΝ_9170589
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_22ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170350
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_78ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9521596
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_47ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170506
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ_9170570
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170351
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_32ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου_9170403
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_2/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ_9170500
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ_9170552
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_3ο Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου_9170571
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ_9170567
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ_9170366
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_74ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9521246
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170189
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_31ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170400
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ_9170543
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΧΟΥ_9170355
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ_9170529
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_4ο 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ_9521694
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ_9170201
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_44 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170481
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170541
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ_9170356
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΤΩΝ_9170603
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_10ο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου_9170104
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170105
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_24ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170348
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170449
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_30ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170410
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_53ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170530
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_73ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9521128
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ_9170457
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170101
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170253
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ_9170591
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ_9170145
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ_9170417
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ_9170476
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170592
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_33ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170487
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ_9170460
Π.Ε._ΛΑΣΙΘΙΟΥ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ_9320056
Π.Ε._ΛΑΣΙΘΙΟΥ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ_9320139
Π.Ε._ΛΑΣΙΘΙΟΥ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ_9320222
Π.Ε._ΛΑΣΙΘΙΟΥ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ_9320002
Π.Ε._ΛΑΣΙΘΙΟΥ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ_9320004
Π.Ε._ΛΑΣΙΘΙΟΥ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ_9320146
Π.Ε._ΛΑΣΙΘΙΟΥ_7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ_9521466
Π.Ε._ΛΑΣΙΘΙΟΥ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΟΥ_9320143
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ_9410258
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ_11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ_9410265
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ_1ο 3/θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ_9410066
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ_1ο 3/ΘΕΣΙO ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ_9410050
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ_1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ – ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ_9410205
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ_2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ – ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠ.ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ_9520949
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ_9521304
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ_4ο ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ_9521640
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ_9410068
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ_5ο ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΠΕΜΠΤΟ ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ_9410189
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ_7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΕΒΔΟΜΟ ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ_9410220
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ_8ο ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ_9410231
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ_9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΕΝΑΤΟ ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ_9410247
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΘΙΟΣ – ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΥΡΘΙΟΥ_9410252
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΣΙΡΙΩΝ – ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΙΣΙΡΙΩΝ_9410210
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΝΙΑΝΩΝ – ΔΙΘΕΣΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΖΩΝΙΑΝΩΝ_9410032
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ_ΔΙΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ_9410240
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9500037
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9500322
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9500074
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9500138
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9500039
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9500258
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_19ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9500341
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_1o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ_9500047
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΩΝΙΟΥ_9500309
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ_9500299
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ_9500369
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ_9500366
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ_9500176
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ_9500108
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ_9500291
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ_9500406
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ_9500425
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ_9500413
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ_9500367
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_35ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9521556
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ_9500385
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ_9500416
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ_9521297
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9500145
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_9ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9500046
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ_9500344
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΜΟΥ_9500362
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ_9500127
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ_9500343
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΠεριφέρειαΔιεύθυνσηΟνομασία
ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050096
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050099
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050100
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050101
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050028
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050018
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050024
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050914
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050026
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050098
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΚΙΩΝΗΣ_9050007
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050008
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050009
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050010
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050011
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050515
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ”_9050455
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050456
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050457
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050458
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050516
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050517
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050518
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050519
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ_9050520
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050522
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050443
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050523
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050524
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ34ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050525
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050526
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050527
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ38ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050529
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ39ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050459
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050013
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050014
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050444
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050532
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ46ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050533
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ48ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050948
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ49ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050321
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ50ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050445
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050300
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ52ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050446
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050447
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ54ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050448
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ55ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050449
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ56ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050322
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ57ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050301
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ58ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050302
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ59ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050450
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050303
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ61ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050304
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ62ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050451
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ63ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ_9050825
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ64ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050305
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ65ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ_9050915
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ66ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050307
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ67ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050308
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ69ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050949
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ70ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050093
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ71ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050094
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ72ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ_9050309
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ73ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050310
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ74ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050311
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ75ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050817
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ76ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050313
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ77ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ_9050314
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ79ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050826
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ81ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050316
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ85ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050325
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ86ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051596
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ87ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050319
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051641
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ89ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050134
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ90ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050135
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ91ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ«ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ»_9050136
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ92ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051257
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ93ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ_9050105
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ94ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051087
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ96ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050107
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ99ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ_9050950
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ100ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050097
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ101ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050509
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ102ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050510
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ103ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050209
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ104ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050002
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050003
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ106ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050004
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ107ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050005
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ”_9050454
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ111ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050006
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ112ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050512
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ113ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050513
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ117ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051098
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ120ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050682
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ123ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9050898
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ127ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051088
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ128ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051089
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ129ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051090
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ130ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051091
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ132ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051259
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ133ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051093
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ134ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051094
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ135ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051095
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ137ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051102
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ139ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051261
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ141ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051106
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ142ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051108
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ144ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051324
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ145ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051325
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ149ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051543
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ150ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051355
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ152ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051475
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ162ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051718
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ165ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051721
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ172ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9520905
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ173ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9520958
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ174ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ_9051361
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_9050121
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_9050127
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_9050129
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_9051260
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_9050123
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_9050126
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_9050115
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_9050119
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_9050946
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_9051326
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΥΡΩΝΑ_9051358
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_9050535
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_9050538
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_9050539
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_9050540
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_9050541
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_9051109
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_9051263
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_9051477
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_9051547
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ_9051726
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_9050149
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_9050150
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_9050152
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ”_9050153
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_9050154
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_9050155
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_9050156
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ_9050157
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_9050079
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_9050083
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_9050087
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_9050089
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_9050090
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_9050081
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_9050668
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ_9051357
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ_9051813
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9050158
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9050160
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9050161
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9050162
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9050163
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9050164
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9050165
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9050166
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9050167
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9050159
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9050834
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9050835
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9050966
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9051111
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9051362
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9051546
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ_9051600
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ_9050122
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ_9050125
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ_9050128
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ_9050130
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ_9050131
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ_9051814
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΣΠΑΘΑΡΗ_9050461
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ_9050462
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ_9050463
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ_9050464
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ_9050483
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ_9050482
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ_9051107
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ_9051360
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ_9050421
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ_9050951
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ_9050171
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ_9050172
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ_9050671
Π.Ε._Α΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ_9051099
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_9050078
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_9051351
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_9050082
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_9050086
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_9050088
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_9051265
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_9051363
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΧΕΛΜΕΙΟ_9051327
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ_9050599
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ_9520567
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ_9050039
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ_9050060
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ_9051478
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ_9050466
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ_9050904
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ_9050469
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ_9050470
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9050473
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ_9050959
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ_9051115
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ_9050930
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ_9050044
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ_9051369
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ_9050053
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ_9051368
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ_9050054
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ_9051270
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ_9050037
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ_9050038
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ_9050036
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ_9050030
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ_9051465
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ_9050045
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ_9051114
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ_9051607
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ_9051844
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ_9050681
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ_9050480
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ_9050481
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ_9050047
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9050495
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9050504
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9050508
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9050496
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9050502
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9050506
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9051481
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9050485
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ_9050080
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ_9051860
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ_9050050
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ_9521179
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ_9050075
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ_9050069
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ_9050072
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ_9050073
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ_9051480
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ-ΛΙΤΣΕΙΟ_9050070
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ_9050027
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ_9050023
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ_9050022
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ_9050058
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ_9050032
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ_9050956
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ_9051365
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ_9051266
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ_9051855
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ_9050474
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ_9050465
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ_9051271
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ_9051117
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ_9050484
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9050488
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ_9051112
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ_9050055
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ_9050074
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ_9050077
Π.Ε._Β΄_ΑΘΗΝΑΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ_9051479
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050377
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050389
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050400
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050405
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050407
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050900
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050410
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050411
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050412
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050379
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ_9050380
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050381
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050382
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050383
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050384
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050385
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050386
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050387
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050388
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050391
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050678
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050392
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050394
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050395
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050396
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ”_9050397
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050398
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050399
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050402
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050403
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050404
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9050916
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051130
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051131
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ38ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051133
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ39ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051134
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051135
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051136
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051467
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ_9051747
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_9050413
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_9050414
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_9050415
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ_9050416
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_9050417
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_9050418
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ”_9050419
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_9050679
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΑΝΑΚΑΣΑ_9051139
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ_9051272
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9050437
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9050438
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9050439
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ – “ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ”_9050440
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9050441
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9050065
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9050830
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9050962
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ_9051147
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ_9051273
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ_9051650
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ – ” ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ – ΜΑΡΑΜΠΟΥ”_9050344
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ – “ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ”_9050355
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ”_9050357
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ “ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ”_9050360
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ_9050361
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ_9050363
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ_9050365
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ “ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ”_9050366
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ_9050367
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ – Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ_9050346
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9050347
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ_9050348
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ_9050349
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ “ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ”_9050350
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ – Γ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ_9050353
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ “ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ”_9050899
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ – Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ_9050960
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_9050334
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_9050333
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_9050339
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_9050340
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_9050341
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_9050342
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_9050676
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9050369
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9050370
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9050371
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9050372
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ- ΟΔ. ΕΛΥΤΗΣ_9050373
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9050374
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΥΖΗΣ_9050375
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9050376
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9050677
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9051153
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9051154
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ_9051613
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_9050259
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο Δημοτικό Σχολείο Καματερού_9050260
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_9050964
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ”_9051151
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_9051274
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_9050241
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_9051149
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ_9051779
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050422
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050423
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050424
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050425
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050426
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050427
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050428
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050429
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050430
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050431
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050432
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050433
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050828
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050829
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050901
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9050917
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051143
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣΝΕΣΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051144
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051532
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051750
Π.Ε._Γ΄_ΑΘΗΝΑΣ26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ_9051751
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9050139
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9050141
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9050142
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9050143
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9050144
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9050147
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9050148
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9050140
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9050672
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9050967
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9051159
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9051334
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9520484
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ_9520499
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ_9050174
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ “ΚΥΒΕΛΗ”_9050176
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ_9050177
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ_9050178
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ – ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ_9051167
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9050184
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9050185
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9050186
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9050187
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9050968
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9050969
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9051169
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9051279
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9050197
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9050198
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9050815
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9050204
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9050206
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9050207
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9050208
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9050836
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9051172
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9051173
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9051174
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9051175
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ_9520489
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΕΙΡΗΝΗ_9050179
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ_9051168
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ_9050212
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9050215
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9050216
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9050218
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9050219
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9050221
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9050223
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9050224
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9050225
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9050675
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ_9050973
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ_9051164
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ_9051336
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ_9050227
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ_9050228
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ_9050230
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ_9050229
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ_9051165
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ_9051166
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_9050233
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_9050234
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_9050235
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_9050236
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_9050237
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_9050238
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_9050239
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_9520385
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ_9520390
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ_9050231
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9050201
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9050202
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9050203
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9050182
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9050181
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9050138
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9050137
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9051160
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9520406
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9520455
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ_9050328
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ_9050330
Π.Ε._Δ΄_ΑΘΗΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ_9050331
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΗΣ_9050571
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ_9050189
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ_9051338
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ_9520461
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_9050935
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_9521334
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΣΙΟΥ_9051482
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ_9050590
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ_9050548
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ_9050600
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ_9521010
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ_9521195
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ_9521196
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ_9050604
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ_9051483
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ_9050603
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ_9051833
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΘΟΥΣΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ_9050602
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ_9050595
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ_9050596
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ_9050610
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ_9051118
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ_9051374
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ_9521409
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ_9051858
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ_9051891
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ_9050584
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ_9050585
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ_9050586
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ_9520908
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ_9050608
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ_9050606
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ_9521337
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ_9051733
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ_9051897
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ_9050561
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ_9520639
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ_9050562
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ_9051846
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ_9050545
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ_9050937
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ_9050554
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ_9050556
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9050247
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9050250
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9050252
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9051120
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9050243
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9051121
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9520569
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9051122
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9521047
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9521048
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9521332
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9051558
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ_9051377
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9051611
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9051856
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ_9051609
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ_9520831
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ_9521661
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ_9521011
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ_9050263
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΛΩΝΑ_9050269
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ_9050280
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ_9050290
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΙΔΝΩΝ_9050272
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ_9050285
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ_9051471
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ_9050588
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ_9050194
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ_9050592
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ_9051872
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ_9050574
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ_9521336
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ_9051612
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ_9051774
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΦΗΝΑΣ_9050609
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ_9050564
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9050253
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ_9051857
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ_9050281
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ_9050261
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ_9050293
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΜΑΤΑΣ_9050294
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ_9050291
Π.Ε._ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ_9050298
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9050613
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9051341
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9051801
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9051869
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9050832
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ10ο Δ.Σ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9051870
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ_9051877
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ_9050636
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ_9050638
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΔΡΑΣ_9051805
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ_9050640
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ_9050644
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ_9050648
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ_9050654
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ_9051804
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9050628
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9050632
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9050633
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9051157
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9051840
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ_9521012
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9050264
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9050268
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9050686
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9050831
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9050965
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9051148
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9051752
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ_9051851
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ_9050257
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΦΥΡΙΟΥ_9051778
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΛΗΣ_9050296
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ_9050653
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣ_9051648
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9050626
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ_9051780
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ_9050649
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ_9051785
Π.Ε._ΔΥΤΙΚΗΣ_ΑΤΤΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΩΝ_9050642
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520057
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520179
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520130
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520498
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9520005
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ_9520052
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ_9520050
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_9520093
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520077
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520015
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520124
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_9520080
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ_9520006
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ_9520076
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520023
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520099
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_9520092
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520058
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ_9520001
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520024
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520176
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_9520089
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_9520088
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520181
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520094
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520136
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520147
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520150
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520146
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520151
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ11ο ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_9520081
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ32ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520069
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520013
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520125
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_9520084
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ30ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520152
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520301
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520177
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ_9520169
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ_9520167
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520070
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520248
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ_9520303
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ22ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ_9520064
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ54ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520339
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_9520249
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ34ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520071
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ43ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ_9520143
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520126
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520127
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_9520083
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520059
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520067
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520027
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520096
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520016
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_9520086
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520184
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ “ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ”_9520017
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520020
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520101
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520182
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520388
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_9520078
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520139
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ_9520172
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ_9520175
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520183
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520060
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ_9520174
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ_9520404
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ10/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ_9520203
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ12/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ_9520204
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΟΥ_9520194
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ_9520206
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑ_9520056
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ_9520196
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520065
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ_9520486
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520142
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520102
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ_9520173
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ40ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520141
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ47ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520028
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520333
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520122
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ_9520178
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520009
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520103
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ_9520453
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ_9520299
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ_9520011
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ_9520171
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ – ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ_9520002
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑ1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ_9520205
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ_9520155
Π.Ε._ΠΕΙΡΑΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ_9520115
ΠΔΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Π.Ε._ΞΑΝΘΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ_9370046
Π.Ε._ΞΑΝΘΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ_9370048
Π.Ε._ΞΑΝΘΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ_9370050
Π.Ε._ΞΑΝΘΗΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ_9370006
Π.Ε._ΞΑΝΘΗΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ_9370007
Π.Ε._ΞΑΝΘΗΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ_9370052
Π.Ε._ΞΑΝΘΗΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ_9370055
Π.Ε._ΞΑΝΘΗΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ_9370249
Π.Ε._ΞΑΝΘΗΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ_9370257
Π.Ε._ΞΑΝΘΗΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ_9370258
Π.Ε._ΞΑΝΘΗΣ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ_9370259
Π.Ε._ΞΑΝΘΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ_9370020
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ_9090004
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ_9090007
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ_9090076
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ12ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ_9090080
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΖΥΗΝΟΣ_9090219
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ – ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ_9090020
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΞΑΤΟΥ_9090002
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ_9090097
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ_9521339
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ_9090135
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣΤΗΣ_9090073
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ_9090009
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ_9090210
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ_9090010
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ_9090077
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ_9090078
Π.Ε._ΔΡΑΜΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ_9090025
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΑΣΟΥ_9210123
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ_9210130
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΟΥ_9210137
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ_9210149
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ_9210199
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ_9210255
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ_9210213
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ_9210073
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ “ΤΣΑΝΑΚΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ”_9210154
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΗΟΥ_9210150
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ_9210021
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ_9210183
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ_9210077
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ_9210116
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ_9210075
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ_9210189
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ_9210009
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ_9210014
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ_9210068
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ_9210147
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ_9210095
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΦΡΥΝΙΟΥ_9210110
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ_9521116
Π.Ε._ΚΑΒΑΛΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ_9210212
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ1ο 12/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ_9110248
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ_9110283
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ_9110009
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ” ΧΡΟΝΗΣ ΑΗΔΟΝΙΔΗΣ “_9110011
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ_9110012
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ_9110016
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ_9110250
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ_9110319
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ_9110350
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ_9520820
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ_9110382
Π.Ε._ΕΒΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΑΛΟΥ_9110014
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ_9110049
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ_9110134
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ_9110135
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ_9110068
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ_9521082
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΚΥΡΙΛΛΕΙΟ_9110151
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ_9110154
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ_9110158
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ_9110298
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ_9110345
Π.Ε._ΕΒΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝ_9110174
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ_9110345
Π.Ε._ΕΒΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ_9110017
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ_9110047
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ_9110048
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ_9110064
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ_9110066
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ_9110354
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ_9110156
Π.Ε._ΕΒΡΟΥ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ_9110161
Π.Ε._ΡΟΔΟΠΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ_9420001
Π.Ε._ΡΟΔΟΠΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ_9420004
Π.Ε._ΡΟΔΟΠΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ_9420070
Π.Ε._ΡΟΔΟΠΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ_9420072
Π.Ε._ΡΟΔΟΠΗΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ_9420074
Π.Ε._ΡΟΔΟΠΗΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ_9420007
Π.Ε._ΡΟΔΟΠΗΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ_9420277
Π.Ε._ΡΟΔΟΠΗΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ_9420278
Π.Ε._ΡΟΔΟΠΗΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ_9420279
Π.Ε._ΡΟΔΟΠΗΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ_9420287
ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ (ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ)_9190333
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΘΕΡΜΗΣ)_9190931
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ)_9190336
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΘΕΡΜΗΣ)_9190338
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ_9190195
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ_9521341
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ_9190343
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΟΧΗΣ (ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ)_9190346
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ_9190348
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ_9190350
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΑΝΟΜΗΣ_9190910
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ_9190354
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ_9190838
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ-ΤΡΙΑΔΙΟΥ_9190909
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ_9190921
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΡΜΗΣ-ΤΡΙΑΔΙΟΥ_9520674
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190831
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190001
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190008
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190009
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190011
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190014
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190017
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190004
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190038
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190040
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190041
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190548
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190042
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190044
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190167
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190169
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190170
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190045
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190551
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190046
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190552
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190047
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190171
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ34ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190174
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- ΜΙΛΤΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ_9190175
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ37ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190176
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΙΩΑΝΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ_9190049
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190050
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ43ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190085
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190178
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ50ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190183
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190086
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190088
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ54ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190089
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ55ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190140
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ59ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190184
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ61ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190186
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ63ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190144
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ64ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190145
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ66ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190147
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ67ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190148
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ69ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190625
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ72ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190632
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ77ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190833
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ79ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190056
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ80ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190635
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ81ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190015
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ83ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190636
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ87ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190418
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ88ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190419
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ89ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190420
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ90ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190421
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ92ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190506
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ94ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190534
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ100ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190637
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ101ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190851
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190669
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ106ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190732
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ107ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190757
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ109ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΟΧΑΡΗ-ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΝΑΒΗ_9190761
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190019
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190023
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190025
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190026
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190029
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190031
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190032
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190033
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190034
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190020
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ – ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ_9190021
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190525
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190550
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190787
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190788
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190848
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ_9190875
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ_9190356
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ_9521622
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ_9190357
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ_9520672
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ_9190345
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ_9190362
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ_9190363
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ_9190364
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ_9521277
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΡΥΣΙΟΥ_9190365
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ – ΑΡΧΙΓΕΝΕΙΟ_9190366
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ_9190368
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ_9190950
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ_9190370
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ_9190908
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ_9520622
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ_9520745
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΙΑΣ_9521318
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ (ΘΕΡΜΗΣ)_9190371
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ_9521319
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ_9190059
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ_9190058
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ_9521095
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ_9521414
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ_9190335
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190193
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190194
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190639
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ_9190375
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΛΟΦΟΥ_9521094
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ_9190376
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ_9521342
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ_9190377
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ_9190412
Π.Ε._ΑΝΑΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΠΘ)_9190016
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ_9190115
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ_9190118
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ_9190119
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ_9190120
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ_9190121
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ_9190556
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ_9190649
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -9190823_9190823
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ_9190850
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ_9190152
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ_9190153
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ3ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ_9190154
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ_9190733
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ5ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ_9190835
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ_9520671
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ_9190215
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ_9190383
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ_9190398
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ_9190400
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ_9190408
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ_9190820
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ¨ Η ΒΑΛΜΑΔΑ ¨_9190271
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ_9190304
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ_9190805
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ_9521099
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ_9190904
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ_9190905
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΙΝΩΝ_9190930
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_9190312
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ_9521100
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ_9190283
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ_9190292
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ_9190293
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ_9190919
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ_9190288
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ_9190289
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ_9190124
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ_9190125
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ_9190126
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ_9190509
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ6ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ_9190796
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ_9190804
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ_9190894
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9190128
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9190129
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΕΥΟΣΜΟΥ_9190130
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9190131
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9190132
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ6ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9190529
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9190557
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9190659
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9190080
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9190424
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9190076
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9190906
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9190918
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9520598
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9520599
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9520600
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9520670
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9520747
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9520876
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9520877
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9521096
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9521097
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9521208
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9521209
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ_9521405
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ_9190379
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΚΟΥ_9190218
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ_9190221
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ_9190198
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ_9190388
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9190230
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ_9190389
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ_9190232
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ_9190203
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ_9190206
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ_9190207
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ_9190393
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΥΝΩΝ_9190359
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ_9190250
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΧΟΥ_9190209
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ_9190263
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ_9190156
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ_9190172
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190063
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ_9190065
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ_9190067
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ_9190062
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ_9190423
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ_9190508
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ_9190554
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ_9190711
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ_9190332
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ_9520746
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ_9520911
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ_9521343
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ_9190164
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ_9190166
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ_9190165
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ_9190558
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ_9190641
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ_9190642
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ_9190763
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ_9190066
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΕΩΝ_9190862
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ_9190351
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ_9190911
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ_9521103
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ_9521104
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ_9190071
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ_9190070
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ_9190069
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ_9190068
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ_9190072
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ_9190073
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ_9190646
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ_9190834
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ_9190863
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ_9520912
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9190081
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9190082
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9190078
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9190079
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9521340
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9190074
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9190075
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9190077
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9190864
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9190527
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9190555
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9190653
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ_9190655
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190297
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΧΙΑΛΟΥ_9190298
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΝΔΡΟΥ_9190269
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ_9190300
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΦΥΡΑΣ_9190301
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ_9190320
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ_9190318
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ_9190319
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ_9190661
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΣ_9190314
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ_9190294
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΥΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190199
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΤΗΣ_9190201
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190202
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ_9190315
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ_9190378
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ_9521106
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ_9190324
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ_9190868
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ_9190155
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ_9190929
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ_9521108
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ_9521109
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ_9160123
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ_9160079
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ_9160006
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ_9160067
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ_9160127
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ_9160068
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ_9160016
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ_9160017
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ_9160220
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ-ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΩΝ_9160045
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΦΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ_9160032
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ-ΑΡΑΧΟΥ – ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ_9160035
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ_9160070
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ_9520881
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ_9260006
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ_9260008
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ_9260010
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ_9260013
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ_9260242
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ_9260249
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ_9520625
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ_9520688
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ_9521058
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ_9260169
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ_9260235
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ_9260250
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ_9260186
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ_9380002
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ_9380313
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ_9380011
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΔΑΣ_9380028
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ_9380032
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ_9380053
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ_9380225
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ_9380151
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ_9380284
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ_9380233
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ_9380155
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ_9380254
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ_9380190
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ_9380073
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ “ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ”_9380076
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ “ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΔΕΛΤΑ”_9380081
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ_9380085
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ_9521021
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ_9380319
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ_9380115
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ_9380112
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ_9380118
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ_9380278
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΥ ΠΕΛΛΑΣ_9380158
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΑΙΑΣ_9380172
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΕΛΛΑΣ_9380257
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΟΥ_9380179
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9390011
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9390013
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ «Χρίστος Τσολάκης»_9390054
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9390053
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9390058
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9390055
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9390101
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9390160
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9521710
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΟΥ_9390120
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ_9390139
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9390170
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9390015
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9390012
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΟΥΣ_9390062
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ_9390187
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ_9390090
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ_9390005
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ_9390019
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 9390027_9390027
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ_9390065
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9521615
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ_9390068
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440072
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440077
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440079
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440080
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440081
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440394
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440152
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440146
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440147
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440149
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440084
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440151
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440417
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440087
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440418
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440430
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ_9440136
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΓΡΙΤΑΣ_9440004
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ_9440212
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ_9440023
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΒΗΣΚΟΥ_9440307
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ_9440174
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ_9440276
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ_9440336
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΣΟΥΛΙΟΥ_9440112
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ_9490003
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ_9490355
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ_9490028
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ_9490007
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ_9490352
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ_9490163
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ_9490162
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ_9490070
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΥΤΟΥ_9490013
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ_9490048
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΡΜΑΡΑ_9490035
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΟΓΗΤΩΝ_9490057
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ_9490094
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ_9490349
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ_9380144
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ – ΑΓΑΘΟΒΟΥΛΕΙΟ_9380077
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ_9380227
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ_9380230
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ_9380131
Π.Ε._ΠΕΛΛΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΩΝΑΣ_9380121
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ_9160004
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ_9160019
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ_9160183
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ_9160021
Π.Ε._ΗΜΑΘΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ_9160087
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440075
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440153
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440150
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9440085
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9520755
Π.Ε._ΣΕΡΡΩΝ25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ_9521119
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ_9260187
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ_9260052
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ_9260193
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΑΝΗ_9260059
Π.Ε._ΚΙΛΚΙΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ_9260084
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ_9521706
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ»_9390116
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ_9390059
Π.Ε._ΠΙΕΡΙΑΣΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ_9390132
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΗΤΗΣ_9490039
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ_9490053
Π.Ε._ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ_9490350
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΧΙΑΣ_9190273
Π.Ε._ΔΥΤ._ΘΕΣ_ΝΙΚΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ_9190296
ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Π.Ε._ΓΡΕΒΕΝΩΝ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ_9080007
Π.Ε._ΓΡΕΒΕΝΩΝ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ_9080009
Π.Ε._ΓΡΕΒΕΝΩΝ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ_9080010
Π.Ε._ΓΡΕΒΕΝΩΝ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ_9080156
Π.Ε._ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ10ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ_9521704
Π.Ε._ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ_9230146
Π.Ε._ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ_9230016
Π.Ε._ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ_9230183
Π.Ε._ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ_9230113
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΑΡΗΣ”_9270215
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ_9270162
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ_9270218
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ_9270167
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ_9270270
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΕΓΔΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ_9520627
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ_9270375
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ_9521418
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ_9270093
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ_9270094
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ_9270098
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ_9270099
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ_9270271
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ_9270358
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ_9270342
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ_9270103
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ_9270297
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ_9270022
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ_9270047
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ_9270263
Π.Ε._ΚΟΖΑΝΗΣ12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – “ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ”_9270229
Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ_9470002
Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ_9470071
Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ_9470004
Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ_9470072
Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ_9470218
Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ_9470073
Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ “ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ”_9470077
Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ “ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ”_9470180
Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ_9470092
Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ_9470103
Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΥΗΣ_9470026
Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ_9470046
Π.Ε._ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΑ_9470191
ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ
Π.Ε._ΑΡΤΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ_9040101
Π.Ε._ΑΡΤΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ_9040239
Π.Ε._ΑΡΤΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ_9040008
Π.Ε._ΑΡΤΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ_9040264
Π.Ε._ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΤΑΣ_9040013
Π.Ε._ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΠΕΤΑ_9040081
Π.Ε._ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΡΤΑΣ_9040203
Π.Ε._ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ_9040120
Π.Ε._ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ_9040024
Π.Ε._ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΒΡΙΑΣ_9040131
Π.Ε._ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ_9040149
Π.Ε._ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ_9040076
Π.Ε._ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ_9040066
Π.Ε._ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΕΖΑΣ_9040124
Π.Ε._ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΗΣ_9040187
Π.Ε._ΑΡΤΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ_9040004
Π.Ε._ΑΡΤΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ_9040252
Π.Ε._ΑΡΤΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ_9040105
Π.Ε._ΑΡΤΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ_9040106
Π.Ε._ΑΡΤΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ_9040108
Π.Ε._ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ_9040138
Π.Ε._ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ_9040149
Π.Ε._ΑΡΤΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ_9040060
Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ_9180005
Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ_9180205
Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ_9521679
Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ9/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ_9180016
Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΒΟΤΩΝ_9180030
Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ_9180003
Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ4ο 12/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ_9180229
Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ_9180138
Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ_9180025
Π.Ε._ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ – Δ.Σ.ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ_9180029
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ_9200439
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΑΦΡΑΣ – ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ_9200152
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΔΙΝΗΣ_9200263
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9200501
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΒΑΛΑΝΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ_9200503
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9200429
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9200464
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9200195
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9200472
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Γ ΕΛΙΣΑΒΕΤΕΙΟ_9200543
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9200194
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9200574
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9521115
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ_9200112
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ_9200016
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΠΑΥΛΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ_9200506
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΜΑΡΟΥΤΣΕΙΟ_9200003
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Β ΕΛΙΣΑΒΕΤΕΙΟ_9200507
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9200578
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ_9200546
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΙΤΗΣ_9521632
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9200430
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ_9200584
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ – ΤΟΣΙΤΣΕΙΟ_9200081
Π.Ε._ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ_9200551
Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ_9400007
Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ_9400009
Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ_9400105
Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ_9400106
Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ_9400215
Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ_9400012
Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ_9400143
Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ_9400214
Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ_9520632
Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΓΑΣ_9520633
Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ_9400099
Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΟΥ_9400139
Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ_9400002
Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ_9400164
Π.Ε._ΠΡΕΒΕΖΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΙΝΩΠΗΣ_9400061
ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_9220001
Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_9220062
Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_9220002
Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_9220204
Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_9220206
Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_9220332
Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_9220341
Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_9220403
Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ_9220081
Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_9220169
Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ_9220114
Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΜΑ_9220099
Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_9220063
Π.Ε._ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ_9220357
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310158
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310352
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310162
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310100
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ37ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310466
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310163
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310451
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310103
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310426
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310214
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310429
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310106
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310159
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ39ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310471
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310215
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310437
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310160
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310111
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310216
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310217
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310107
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310436
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310112
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310108
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310161
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310397
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310218
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ38ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310465
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310109
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310113
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310396
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310398
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310399
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310401
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310431
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ42ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310508
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ43ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9310318
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ44o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ_9521669
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ_9310201
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ_9310430
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ_9521020
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ_9310186
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΛΑΝΗΣ_9310257
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ_9310237
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ_9310238
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ_9310239
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ_9310189
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ_9310192
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ_9310016
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ_9310018
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ_9310207
Π.Ε._ΛΑΡΙΣΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ_9310312
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ “ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ”_9450085
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_9450087
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ “ΚΩΣΤΑΣ ΒΙΡΒΟΣ”_9450216
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_9450013
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ “ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ”_9450015
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_9450019
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_9450086
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_9450212
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_9450006
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_9450272
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_9450273
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΠΑΣ_9450325
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_9450322
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_9450381
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_9450399
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ_9450209
Π.Ε._ΤΡΙΚΑΛΩΝ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ_9450274
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350058
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350142
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350167
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ – ΒΑΡΝΑΛΕΙΟ_9350248
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350143
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – Ν. ΤΣΟΠΟΤΟΣ_9350107
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350152
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ-ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ “ΤΟΠΑΛΕΙΟ”_9350028
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350065
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350060
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350097
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ – ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ_9350261
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ_9350125
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ_9350267
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350008
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350001
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350212
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350144
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ – ΚΑΤΣΙΡΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ_9350141
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350059
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350257
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350140
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ-ΞΟΡΙΧΤΙΟΥ-ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΣ “ΝΑΝΟΠΟΥΛΕΙΟ”_9350041
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑΔΕΙΟ_9350258
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ_9350049
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ-ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ_9350260
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ_9350289
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΑΣ_9350259
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ_9350268
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ – ΕΥΓΕΝΕΙΟ_9350150
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350054
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ_9350075
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350194
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350056
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ_9350018
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ30ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350291
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350009
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350071
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ_9350045
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΡΠΗΣ_9350136
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΜΥΡΟΥ_9350114
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ_9350130
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΕΩΝ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΗΛΕΙΑΣ_9350012
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΣΚΟΠΕΛΟΥ_9350047
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350193
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350202
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350007
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350145
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350213
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350002
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350292
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ_9350168
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350151
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350063
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350203
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ_9350223
Π.Ε._ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ_9350280
ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ_9070074
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ_9070263
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ_9070286
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ_9070092
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΑΡΤΟΥ_9070093
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΛΕΣΙΟΥ_9520909
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ_9070005
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ_9070008
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ_9070009
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ_9070010
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ_9070011
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ_9070292
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ_9070051
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ_9070059
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ_9070290
Π.Ε._ΒΟΙΩΤΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ_9070299
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120213
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120220
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗΣ_9120221
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120224
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120225
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120227
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120230
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΙΜΠΑΣ_9120232
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120215
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120216
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120217
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120218
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120210
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120321
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120384
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120400
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120407
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120426
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ_9120239
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ_9120140
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ_9120141
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΟΣ_9120309
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ_9120244
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ_9120410
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ_9120311
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ_9120463
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΣΤΙΑΙΑΣ_9120004
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ_9120266
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ_9120421
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ_9120235
Π.Ε._ΕΥΒΟΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ_9120427
Π.Ε._ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ_9130127
Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ_9460086
Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ_9460091
Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ_9460138
Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ_9460140
Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ_9460088
Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ_9460136
Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ_9460089
Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΡΟΔΙΤΣΑ_9460126
Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ_9460024
Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ_9460087
Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ_9460033
Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ_9460090
Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ_9460135
Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ_9460204
Π.Ε._ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΥΛΙΔΑΣ_9460094
Π.Ε._ΦΩΚΙΔΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ_9480052
Π.Ε._ΦΩΚΙΔΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΤΕΑΣ_9480071
ΠΔΕ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ_9240008
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ_9240089
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ_9240009
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΛΙΩΤΩΝ_9240102
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΡΑΣ_9240018
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ_9240023
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ2ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΙΝΑΛΙΩΝ_9240140
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ_9240035
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ_9240036
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ_9240124
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ_9240001
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ_9240083
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ_9240181
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ_9240195
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ_9240085
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΩΝΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ_9240127
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ – ΡΙΓΓΛΑΔΩΝ_9240058
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ_9240084
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ_9240075
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ_9240088
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ_9240059
Π.Ε._ΚΕΡΚΥΡΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ – ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ_9240015
Π.Ε._ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ_9250011
Π.Ε._ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ_9250012
Π.Ε._ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ_9250109
Π.Ε._ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ_9521017
Π.Ε._ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ_9250050
Π.Ε._ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ_9250051
Π.Ε._ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ_9250081
Π.Ε._ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ_9250045
Π.Ε._ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ_9250002
Π.Ε._ΖΑΚΥΝΘΟΥ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ_9140005
Π.Ε._ΖΑΚΥΝΘΟΥ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ_9140006
Π.Ε._ΖΑΚΥΝΘΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ_9140023
Π.Ε._ΖΑΚΥΝΘΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΙΟΥ_9140041
Π.Ε._ΖΑΚΥΝΘΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑ_9140055
Π.Ε._ΛΕΥΚΑΔΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ_9340070
Π.Ε._ΛΕΥΚΑΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΥΔΡΙΟΥ_9340038
ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ_9010097
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ_9010001
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ_9010002
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ_9010523
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ_9010593
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ_9010606
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ_9010094
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ_9010008
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ_9010554
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ_9010222
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ_9010645
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ_9010145
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ_9010281
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ_9010384
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ_9010385
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΡΙΑΣ_9010292
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΓΙΑ_9010557
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ_9010298
Π.Ε._ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ_9010307
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ_9060444
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ_9060005
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ_9060006
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ_9060007
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ_9060010
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ_9060011
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ_9060034
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΜΕΝΗΣ_9060060
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ_9060001
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ_9060024
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΙΚΗΣ_9060028
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΜΕΝΙΚΟΥ_9060290
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΥΘΟΥ_9060055
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ_9060056
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ_9060057
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΙΤΣΩΝ_9060166
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΧΟΪΟΥ_9060200
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΟΛΟΥ_9060216
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΕΪΚΩΝ_9060177
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ2/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΡΑΓΚΑ_9060227
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΛΑΣ_9060164
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΣΙΚΩΝ_9060191
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΝΤΟΜΕΡΙΟΥ_9060223
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΟΝΤΙΟΥ_9060282
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ_9060336
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΑΔΑ_9060368
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΧΑΪΑΣ_9060330
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΩΦΙΔΑΣ_9060138
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΓΛΑΪΑ ΚΟΝΤΗ – ΕΛΕΝΗ ΧΑΜΨΑ_9060070
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΕΠΑΣΤΟΥ_9060128
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ_9060093
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ_9060068
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΟΣ_9060115
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΧΝΑΙΙΚΩΝ_9060168
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΙΝΙΩΝ_9060174
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ_9060275
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ_9060362
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΒΡΥΑΣ_9060575
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ_9060441
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ_9060365
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ_9060198
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ_9060208
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ_9520618
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΪΤΙΚΩΝ_9060217
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ_9060236
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060238
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ34ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060240
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060241
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060244
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ43ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060246
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ48ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060247
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ49ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060248
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ50ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060249
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ62ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ_9060473
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ64ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060517
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060518
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060147
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ_9060310
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060311
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060317
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ_9060318
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060449
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ61ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060474
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060234
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060307
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060308
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060309
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060313
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ42ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060245
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060314
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060315
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ46ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060316
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ65ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060549
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ”_9060235
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060304
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060305
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060145
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ_9060239
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΣΤΡΟΥΜΠΕΙΟ_9060237
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060150
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060243
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ55ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060250
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ56ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060383
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ_9060320
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΛΑΡΑΚΗΣ (Ίδρυση 1930, Φ. 160 Γ.A.K.)_9060321
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣ39ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ_9060382
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ_9060258
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ_9060265
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ_9060594
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΙΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ_9060479
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΟΚΤΑΘΕΣΙΟ (8/θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε)_9060439
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΟΥ_9060256
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΛΩΝ_9060291
Π.Ε._ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ_9060295
Π.Ε._ΗΛΕΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΟΛΑΔΑΣ_9150240
Π.Ε._ΗΛΕΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ_9150231
Π.Ε._ΗΛΕΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ_9150087
Π.Ε._ΗΛΕΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ_9150120
Π.Ε._ΗΛΕΙΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ_9150006
Π.Ε._ΗΛΕΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑ_9150036
Π.Ε._ΗΛΕΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ_9150053
Π.Ε._ΗΛΕΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ_9150259
Π.Ε._ΗΛΕΙΑΣ1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ_9150261
Π.Ε._ΗΛΕΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ_9150057
Π.Ε._ΗΛΕΙΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ_9150060
Π.Ε._ΗΛΕΙΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ_9150266
ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΟΥ_9280080
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_9280201
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_9280003
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_9280001
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_9280184
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_9280010
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ_9521610
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ_9280011
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ_9280164
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ_9521087
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΙΩΑΝΝΕΙΟ_9280134
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΑΤΟΥ_9280075
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ_9280038
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ_9521272
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ_9280033
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ-ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ_9280110
Π.Ε._ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΡΙΟΥ_9280098
Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ_9300005
Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ_9300007
Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ_9300009
Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ_9300011
Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ_9300248
Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΥΘΕΙΟΥ_9300078
Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ_9300130
Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ_9300165
Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ_9300186
Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ_9300064
Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΛΑΩΝ_9300149
Π.Ε._ΛΑΚΩΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ_9300188
Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ_9020005
Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ_9020048
Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ_9020027
Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΧΤΙΟΥ_9020052
Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ_9020184
Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ_9020115
Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ_9020104
Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ_9020072
Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΝΑΧΟΥ_9020044
Π.Ε._ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ_9020007
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360004
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360016
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360021
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360022
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360027
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360029
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360030
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360031
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360006
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360008
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360009
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360011
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360012
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360460
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360408
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360019
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ_9360418
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΪΚΩΝ_9360060
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΒΕΡΓΑΣ_9360086
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ_9360073
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ_9360096
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΩΝΗΣ_9360211
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΟΥ_9360177
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ_9360253
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ_9360288
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ_9520739
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ_9360300
Π.Ε._ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΟΥΡΙΑΣ_9360051
Π.Ε._ΑΡΚΑΔΙΑΣ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ_9030363
Π.Ε._ΑΡΚΑΔΙΑΣ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ_9030291
Π.Ε._ΑΡΚΑΔΙΑΣ8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ_9030352
Π.Ε._ΑΡΚΑΔΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΒΕΝΩΝ_9030246
Π.Ε._ΑΡΚΑΔΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ_9030266
Π.Ε._ΑΡΚΑΔΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ-ΠΡΑΣΤΟΥ_9030237
Π.Ε._ΑΡΚΑΔΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΒΙΔΙΟΥ_9030096
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Π.Ε._ΣΑΜΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ_9430043
Π.Ε._ΣΑΜΟΥ2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ_9430044
Π.Ε._ΣΑΜΟΥ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ_9430045
Π.Ε._ΣΑΜΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ_9430049
Π.Ε._ΣΑΜΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ_9430039
Π.Ε._ΣΑΜΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ_9430041
Π.Ε._ΣΑΜΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ_9430038
Π.Ε._ΣΑΜΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΩΝ_9430030
Π.Ε._ΣΑΜΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ_9430002
Π.Ε._ΧΙΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ “ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΕΡΑΣ”_9510016
Π.Ε._ΧΙΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ_9510017
Π.Ε._ΧΙΟΥ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ_9510019
Π.Ε._ΧΙΟΥ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ – ΜΑΡΓΑΡΩΝΕΙΟ_9510005
Π.Ε._ΧΙΟΥ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ_9510023
Π.Ε._ΧΙΟΥ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ – “ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΡΟΚΟΣ”_9510026
Π.Ε._ΧΙΟΥ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ – ΚΑΡΡΑΔΕΙΟ_9510028
Π.Ε._ΧΙΟΥΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΧΙΟΥ-11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ_9510102
Π.Ε._ΧΙΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΡΕΙΘΙΑΝΗΣ_9510004
Π.Ε._ΧΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ- ΘΥΜΙΑΝΩΝ – ΙΩΝ Ο ΧΙΟΣ_9510043
Π.Ε._ΧΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ – ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ_9510073
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_9330005
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_9330216
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_9330222
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ_9330230
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ_9330001
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ_9330047
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ – ΤΕΡΠΑΝΔΡΕΙΟ_9330049
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΣΑΣ ΛΕΣΒΟΥ_9330015
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ_9330054
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ_9330037
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΣΤΕΓΝΩΝ ΛΕΣΒΟΥ_9330084
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΗΓΗΣ ΛΕΣΒΟΥ_9330089
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ ΛΕΣΒΟΥ_9330010
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥΔημοτικό Σχολείο Φίλιας Λέσβου_9330069
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ_9330094
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ_9330214
Π.Ε._ΛΕΣΒΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΠΑΚΑ ΛΗΜΝΟΥ_9330108
ΠΔΕ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ10/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΛΟΥ_9290169
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ_9290003
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ_9290012
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΘΗΡΑΣ_9290014
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ ΘΗΡΑΣ_9290021
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΒΟΘΩΝΑ ΘΗΡΑΣ_9290025
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΙΑΣ ΘΗΡΑΣ_ 9290026
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ_9290017
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ_9290039
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ_9290040
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ_9290043
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ_929057
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ_9290063
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ_9290107
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ_9290134
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ_9290266
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ_ 9290137
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ_9290067
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ_9290128
Π.Ε._ΚΥΚΛΑΔΩΝ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΝΟΥ_9290148
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ_9100107
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ_9100108
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ_9100110
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ_9100045
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ_9100244
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ_9100191
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ_9100255
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ_9100262
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΝΝΑΔΙ ΡΟΔΟΥ_9100127
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΜΠΩΝΑ ΡΟΔΟΥ_9100064
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ_9521608
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ_9100071
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΔΟΥ ΡΟΔΟΥ_9100134
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ_9100077
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΙΤΣΩΝ_9100073
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΩΝΑΣ- ΡΟΔΟΥ_9100137
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ_9100002
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ_9100004
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ_9100008
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ_9520740
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΗΠΑΡΙΟΥ ΚΩ “ΙΑΚΩΒΟΣ ΖΑΡΡΑΦΤΗΣ”_9100017
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ- ΚΩ_9100022
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΩ_9100023
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ_9100153
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ_9100145
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ_9100146
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΠΟΤΙΔΑΙΟΝ_9100092
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΟΥ_9100095
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΕΡΟΥ_9100164
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΚΙΟΥ ΛΕΡΟΥ_9100173
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ7/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ_9100169
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΕΡΙOY ΚΑΡΠΑΘΟΥ_9100096
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΑ ΠΑΤΜΟΥ_9100170
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΡΟΔΟΥ_9100132
Π.Ε._ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΣΤΙΔΑΣ_9100079
ΠΔΕ ΚΡΗΤΗΣ
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών_9170580
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ20ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ_9170192
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170343
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ37ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170517
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ6ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου_9170113
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170531
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ_9170534
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ34ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170431
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ_9170115
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170054
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ_9170532
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ36ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170514
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170196
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170190
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ48ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170535
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΤΑΛΩΣ_9170362
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ50ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170547
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ_9170560
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ_9521411
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170425
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ57ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9521092
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ46ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170533
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ43ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ “ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ”_9170525
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170257
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ42ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170519
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΖΙΟΥ_9170018
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170259
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170191
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170057
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ12ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου_9170255
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170194
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ_9170017
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ_9170108
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ35ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170512
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ- ΗΡΟΔΟΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ_9170264
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ_9170263
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ15ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170058
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170516
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ_9170206
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ52ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170575
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170428
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΝΕΡΑΤΟΥ_9170059
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ_9170262
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ_9170520
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ30ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170056
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ_9170120
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας_9521091
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170515
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ_9170268
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ_9170102
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ24ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170198
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΡΝΩΝ_9170205
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ12/ΘΕΣΙΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΑΝΩΝ_9170097
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ_9170039
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΙΑΣ_9170222
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170494
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ26ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ_9170055
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΗΜΙΟΥ_9170068
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170107
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ_9170144
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ_9170339
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ7/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΝΑΒΩΝ_9170091
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ2ο 12/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ_9170561
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΦΝΩΝ_9170061
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ_9170048
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΙΡΩΝ_9170267
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ_9170427
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ8/ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ_9170319
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ49ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ_9170546
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΕΣΣΩΝ_9170020
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ21ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170197
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ1ο 10/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΛΙΩΝ_9170242
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΑΡΧΑΝΩΝ_9170549
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ_9170239
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ_9170224
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170109
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔημοτικό Σχολείο Τυλίσου_9170037
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ_9170536
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ39ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170426
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ_9521412
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΛΙΑΣ_9170282
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΒΕΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ_9170219
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_9170254
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΤΙΑΣ_9170211
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ_9170009
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ_9170235
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ_9170200
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΡΑΨΑΝΟΥ_9170228
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ_9170338
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΑ_9170326
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ_9170295
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ_9170270
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ_9170336
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ_9170289
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ_9170132
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ_9170309
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΓΕΡΗΣ_9170002
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ_9170027
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΠΑΡΙΑΝΩΝ_9170495
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ7 /Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΧΟΥ_9170244
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ_9170250
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΟΥΣΩΝΑ_9170028
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ_9170247
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙΟΥ_9170079
Π.Ε._ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ_9170012
Π.Ε._ΛΑΣΙΘΙΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ_9320058
Π.Ε._ΛΑΣΙΘΙΟΥ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ_9320138
Π.Ε._ΛΑΣΙΘΙΟΥ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ_9320210
Π.Ε._ΛΑΣΙΘΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΟΥΝΤΑΣ_9320071
Π.Ε._ΛΑΣΙΘΙΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ_9320003
Π.Ε._ΛΑΣΙΘΙΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ_9320005
Π.Ε._ΛΑΣΙΘΙΟΥ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ_9320006
Π.Ε._ΛΑΣΙΘΙΟΥ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ_9320163
Π.Ε._ΛΑΣΙΘΙΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ_9320093
Π.Ε._ΛΑΣΙΘΙΟΥ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΗΤΕΙΑΣ_9320205
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ_9410065
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ_9410241
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ_9410257
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_9410051
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΚΙΑ_9410114
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ_9410067
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΠΕΜΠΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ_9410069
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ6ο 12/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ-ΕΚΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ_9410070
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ/ ΕΒΔΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ_9410155
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΟΓΔΟΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ_9410064
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ9ο 12/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ_9410061
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ – ΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ_9410226
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΕΣ – ΠΕΝΤΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝΕ_9410180
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙ – ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΝΙΟΥ_9410167
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ – ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ_9410127
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥΕΞΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ_9410038
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΑΛΙ – ΤΕΤΡΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΑΛΙΟΥ_9410044
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΔΕΛΕ_9410072
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΝΙΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ_9521348
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ16ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ – ΕΠΤΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ_9410263
Π.Ε._ΡΕΘΥΜΝΟΥ13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ_9410212
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9500038
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9500315
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ_9500075
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9500139
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9500040
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_9500140
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9500314
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9500320
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9500338
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ_9500093
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ_9500358
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ»_9500360
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ_9500407
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ_9500191
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ_9520693
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΝΙΩΝ_9500359
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ_9500403
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΔΑΣ_9500408
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9500137
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΣΑΜΟΥ_9500374
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9500041
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9500423
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9500144
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9500077
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝ9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ_9500045
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ_9500148
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ_9500329
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ_9500119
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΜΟΥ_9500004
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ_9500084
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΒΑ_9500055
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ_9500126
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΥΣΩΝ_9500006
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ_9500009
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΑΝΙΑ_9500205
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ_9500017
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΥΜΒΑΡΙΟΥ_9500218
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ_9500259
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΖΙΝΟΥ_9500083
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ_9500175
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ_9500107
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΙΝΕ – ΦΟΥΡΝΕ_9500113
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ_9500236
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΩΝ_9500115
Π.Ε._ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ_9500035