Τα εισοδήματα, οι καταθέσεις και τα ακίνητα. Τι εισόδημα δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την αγροτική του δραστηριότητα

ΟΚυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόσφσκι είναι το πιο πλούσιο πολιτικό ζεύγος και με υψηλότατα χρέη προς τις τράπεζες. Σύμφωνα με το πόθεν έσχες που κατέθεσαν για την οικονομική χρήση του 2020, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι χρωστούν στις τράπεζες 1.295.926 ευρώ. Το ποσό είναι ελαφρά μειωμένο σε σύγκριση με το προηγούμενο πόθεν έσχες όπου χρωστούσαν πάνω από 1.300.000 ευρώ.

Έως τις Ο Κυριάκος .Μητσοτάκης οφείλει να έχει αποπληρώσει το δάνειο που είχε λάβει το 2007 για τον Κήρυκα Χανίων ως τις 13 Σεπτεμβρίου του 2022 με το οφειλόμενο ποσό  να είναι 234.618 ευρώ.  Από τη δήλωσή του προκύπτει ότι  ο 2020 δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η αποπληρωμή του δανείου ύψους 150.000 που έλαβε από την αδερφή του Αλεξάνδρα το 2018.

Τα συνολικά τους εισοδήματα ανέρχονται σε 116.842 ευρώ ενώ διαθέτουν 40 ακίνητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαθέτει επίσης μετοχές αξίας 140.096 ευρώ ενώ διαθέτει περίπου 534.000 ευρώ σε καταθέσεις μαζί με την σύζυγό του. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα ύψους 1.837 ευρώ. Να σημειωθεί ότι κατά τα έτη 2020 και 2021 επιδοτήθηκε με 8.500 ευρώ ως αγρότης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
 

Για πέμπτη συνεχή χρονιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δήλωσε στο πόθεν έσχες του την γαλλική εταιρία SCI Personal Ventures, που φέρεται να διατηρούσε η σύζυγός του μέχρι το 2020. Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι ίδρυσε την εταιρεία MGPG INVESTMENT CONSULTING IKE και πούλησε το μερίδιό της από την Zeus + ΔΙΟΝΕ.

Δείτε αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο το πόθεν έσχες του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Μαρέβας Γκραμπόφσκι