Την απόρριψη του αιτήματος της ΔΕΗ προκειμένου να διεξαχθεί πιλοτική δίκη για τη ρήτρα αναπροσαρμογής αποφάσισε η αρμόδια τριμελής επιτροπή του Αρείου Πάγου.

Η ΔΕΗ ζητούσε το θέμα της ρήτρας αναπροσαρμογής, που απασχολεί σχεδόν όλους τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, να εκδικαστεί στο πλαίσιο πιλοτικής δίκης, «προκειμένου να μην εκδίδονται αντίθετες ή αντιφατικές αποφάσεις από τα δικαστήρια της χώρας».

Υπενθυμίζεται πως οι καταναλωτικές οργανώσεις (ΙΝΚΑ και Γενική Ομοσπονδία Κατα-ναλωτών Ελλάδος) έχουν καταθέσει συλλογική αγωγή σε βάρος των εταιρειών ενέργειας για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, ζητώντας να κηρυχθεί παράνομος ο τρόπος εφαρμογής της.

Μάλιστα στις αρχές Ιουνίου το Πολυμελές Πρωτοδικείο εξέδωσε προσωρινή διαταγή σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, σε περίπτωση μη καταβολής της ρήτρας αναπροσαρμογής, στα οικιακά τιμολόγια Γ1 και Γ1Ν των ευάλωτων πελατών βάσει του άρθρου 52 ν. 4001/2011.

Ο Άρειος Πάγος για την απόφασή του συντάχθηκε με τις θέσεις της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Ο Δημήτρης Βερβεσός εκπροσωπώντας, ως πρόεδρός της, την Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, επεσήμανε ότι η εισαγωγή της ρήτρας αναπροσαρμογής έγινε μονομερώς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των καταναλωτών.

Κατά τον κ. Βερβεσό η ρήτρα στηρίχθηκε για την επιβολή της σε μία υπουργική από-φαση του 2013, ενώ το 2019 εκδόθηκε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδώ και τρία χρόνια δεν έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο.