Όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις λαμβάνει η εξάπλωση της γρίπης στη χώρα μας, με τα νοσοκομεία ήδη να δέχονται μεγάλες πιέσεις. Η προσέλευσή των παιδιών τις ημέρες των γιορτών ήταν πολλαπλασίως περισσότερη από άλλες χρονιές, τουλάχιστον 60% – 70 %  αυξημένη συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο προηγούμενων ετών.

Το υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε εγκύκλιο στα σχολεία περί μη συνυπολογισμού των απουσιών που οφείλονται σε γριπώδη συνδρομή και άλλες ιώσεις του αναπνευστικού.

Συγκεκριμένα, η εγκύκλιος προβλέπει να καταχωρίζονται, χωρίς να προσμετρώνται, οι απουσίες έως πέντε εργάσιμων ημερών που οφείλονται σε εποχικό επιδημικό ρεύμα της γρίπης από τον Νοέμβριο 2022 έως και τον Μάρτιο 2023. Η απόφαση αυτή στάλθηκε σε όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα υπουργική απόφαση στην οποία παραπέμπει η εγκύκλιος, ο Σύλλογος Διδασκόντων, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης, αποφασίζει να καταχωρίζει αλλά να μην προσμετρά τις εν λόγω απουσίες, με την προσκόμιση από τους ενδιαφερόμενους μαθητές πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.