Η περιβαλλοντική οργάνωση iSea δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς τομείς που προάγουν την επιστημονική έρευνα, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την προώθηση πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, δηλώνει στο Act for Earth του CNN Greece η Αναστασία Χαρίτου, υπεύθυνη του Πυλώνα Άνθρωπος και Υδάτινα Οικοσυστήματα της οργάνωσης. 

«Οι ατομικές και συλλογικές δράσεις των πολιτών έχουν τη δύναμη να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος», είπε μεταξύ άλλων η κυρία Χαρίτου, τονίζοντας ότι το περιβάλλον μας αφορά όλους.

Αναφερόμενη στην υποστήριξη της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης iSea, επισήμανε πως χαρακτηρίζεται κυρίως μέσα από την εθελοντική συμμετοχή των ανθρώπων σε δράσεις, αλλά και στην ενεργό εμπλοκή τους σε δραστηριότητες της οργάνωσης, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «δυστυχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί ακόμα ζήτημα όλων».

Σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος, η κυρία Χαρίτου υπενθύμισε ότι «η ενημέρωση και η συνεργασία μεταξύ των πολιτών και άλλων αρμόδιων φορέων και επιστημόνων οφείλει να αφορά από πρότυπα καθημερινής ζωής για κάθε πολίτη ή/και ομάδα στόχο, έως και την ενδυνάμωσή τους για την ενεργό συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων».

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη της Αναστασίας Χαρίτου, Υπεύθυνης του Πυλώνα Άνθρωπος και Υδάτινα Οικοσυστήματα στο Act for Earth του CNN Greece:

Η iSea είναι μια Περιβαλλοντική Οργάνωση, που ιδρύθηκε το 2016 στην Θεσσαλονίκη και αφορά σε δράσεις για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων. Ποιος είναι ο κύριος στόχος της και ποιοι οι βασικοί πυλώνες της δραστηριότητάς της;

H iSea ιδρύθηκε από νέους, αλλά έμπειρους επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων, με σκοπό την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Έχει χαρακτηριστεί ως ένα άγρυπνο μάτι για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων και για την επίτευξη των στόχων της δραστηριοποιείται σε διαφορετικούς τομείς που προάγουν την επιστημονική έρευνα, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την προώθηση πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, οι τομείς δράσης της αφορούν στην αλιεία και τα ευάλωτα είδη, στην Επιστήμη των Πολιτών και στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση ομάδων- στόχων σχετικά με καίρια περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η Οργάνωση iSea πρεσβεύει πως το υδάτινο περιβάλλον ως πολύτιμη κληρονομιά θα πρέπει να προστατεύεται και να αποκαθίσταται, ώστε να διατηρείται η βιοποικιλότητα και να εξασφαλίζεται η πολυμορφία και η δυναμική των υδάτινων μαζών για να είναι καθαρές, υγιείς και παραγωγικές, θεωρείται πως με τις πρακτικές σας για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, καταφέρνετε να μυήσετε τους πολίτες σε περιβαλλοντολογικές δράσεις, αναδεικνύοντας και εμφυσώντας τους την αξία που έχει ειδικά για την χώρα μας η σχολαστική φροντίδα του;

Για την Ελλάδα, και τη Μεσόγειο γενικότερα, το θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης των κοινωνιών και των οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως τις γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Κατά τη σύγχρονη περιβαλλοντική κρίση που διανύουμε οι επιπτώσεις των περιβαλλοντικών ζητημάτων είναι εμφανείς στους πολίτες και κυρίως σε αυτούς που δραστηριοποιούνται και βιοπορίζονται από το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως οι αλιείς και η τουριστική βιομηχανία. Οι ατομικές και συλλογικές δράσεις των πολιτών έχουν τη δύναμη να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Για την επίτευξη της κινητοποίησής τους και της ενεργούς συμμετοχής τους στα περιβαλλοντικά ζητήματα, η iSea «επενδύει» στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των μελλοντικών γενιών, αλλά και στην ενημέρωση, εκπαίδευση και εμπλοκή πολιτών που αλληλεπιδρούν με το θαλάσσιο περιβάλλον. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας επιδιώκεται να είναι μακροπρόθεσμα και να συμβάλλουν στην αλλαγή προς ένα βιώσιμο μέλλον. Οι προθέσεις ομάδων στόχων να συμμετέχουν σε δράσεις, να ενημερωθούν για ζητήματα που τους επηρεάζουν και να υιοθετήσουν πρακτικές που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον μας αφορά όλους. Φαίνεται να έχει τεθεί η βάση για την ανάδειξη της προστασίας του, χρειάζεται όμως συστηματική και συλλογική προσπάθεια για να επέλθουν ουσιαστικές αλλαγές από το σύνολο των πολιτών.

Η λειτουργία της iSea, στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε δωρεές από τους υποστηρικτές της οργάνωσης αλλά και τις ετήσιες συνδρομές των μελών της. Με ποιον τρόπο μπορέσατε να κάνετε τους ανθρώπους αυτούς που σήμερα υποστηρίζουν την iSea, να σας εμπιστευτούν και να θέσουν το υδάτινο περιβάλλον μέσα στις προτεραιότητές τους;

Η λειτουργία της iSea βασίζεται κατά κύριο λόγο στην υποστήριξη προγραμμάτων που λαμβάνει από ιδρύματα, εταιρείες, καθώς και από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και υλοποιούνται για την επίτευξη του σκοπού της οργάνωσης. Η υποστήριξη των ανθρώπων της iSea αποτυπώνεται κυρίως μέσα από την εθελοντική τους συμμετοχή σε δράσεις, αλλά και την ενεργό εμπλοκή τους σε δραστηριότητες της οργάνωσης που όχι μόνο ενισχύουν το έργο της και τους σκοπούς της, αλλά καθορίζουν και την πορεία της καθώς προέρχονται από ανθρώπους με κοινό όραμα και νέες ιδέες για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων. Η επιστημονική γνώση, η αγάπη για το περιβάλλον και η αφοσίωση των ανθρώπων μας αποτελούν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα μέλη της ομάδας μας.

Αναμφίβολα, η αγάπη για την προστασία του περιβάλλοντος, μπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους, ωστόσο ποια πιστεύετε ότι είναι τα βασικά προβλήματα και οι κύριες αστοχίες που πραγματοποιούνται στη χώρα μας, πηγαίνοντας «ενάντια» στην προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων;

Στη χώρα μας, όπως και παγκοσμίως, πρέπει να ληφθούν δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος πριν να είναι αργά. Βασική προϋπόθεση αποτελεί να δοθούν τα εφόδια και τα εργαλεία στους πολίτες να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά ζητήματα. Ο εκσυγχρονισμός και η ουσιαστική εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας οφείλει να γίνει προτεραιότητα. Δυστυχώς, η προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί ακόμα ζήτημα όλων. Υπάρχουν όμως θετικά παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι έχει ανοίξει ο δρόμος για τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης των σύγχρονων κοινωνιών με το φυσικό περιβάλλον και δικός μας στόχος αποτελεί τα παραδείγματα αυτά να θέσουν τη βάση για ένα διαφορετικό μέλλον και μια βιώσιμη περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη.

Πέρα από τις δράσεις που πραγματοποιούνται για την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα, κρίνετε πως η δημιουργία ενημερωτικών προγραμμάτων για το κοινό, καθώς και η συνεργασία με κρατικούς και τοπικούς φορείς για την από κοινού αντιμετώπιση του φαινομένου, μπορούν να συμβάλλουν καταλυτικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και στην μέγιστη προστασία του περιβάλλοντος;

Η συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της σύγχρονης και πολύπλευρης περιβαλλοντικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Τα περιβαλλοντικά ζητήματα δεν γνωρίζουν σύνορα και μας επηρεάζουν όλους. Αντίστοιχα, κάθε πολίτης και φορέας διαδραματίζει το ρόλο του, τόσο στη διαμόρφωση ορθών περιβαλλοντικών παρεμβάσεων και πολιτικών, όσο και στην τήρησή τους. Οπότε η ενημέρωση και η συνεργασία μεταξύ των πολιτών και άλλων αρμόδιων φορέων και επιστημόνων οφείλει να αφορά από πρότυπα καθημερινής ζωής για κάθε πολίτη ή/και ομάδα στόχο, έως και την ενδυνάμωσή τους για την ενεργό συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων.