Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία το σχέδιο κειμένου Προγραμματικών Θέσεών του, όπως έχει εγκριθεί από το Πολιτικό Συμβούλιο. Το κείμενο θα αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου και οριστικής έγκρισης κατά την Προγραμματική Συνδιάσκεψη.

Πρόκειται για ένα σχέδιο 110 σελίδων με έξι συνολικά κεφάλαια:

  • Εισαγωγή
  • Κοινωνική Συμφωνία για την Πράσινη Μετάβαση – Για τον οικολογικό και κοινωνικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας
  • Η καταπολέμηση των ανισοτήτων και της ανασφάλειας. Για ένα καθολικό κοινωνικό κράτος, για την επαναθεμελίωση της παιδείας και του πολιτισμού ως δημόσιων αγαθών.39
  • Δημοκρατία και Δικαιώματα
  • Για μία ισχυρή, δημοκρατική, κοινωνική και οικολογική Ευρώπη
  • Εξωτερική Πολιτική και Άμυνα

Αναλυτικά το σχέδιο

https://drive.google.com/file/d/1rZ87lkAQ4b3UUp8EGj61qcxhMmSCkrK4/preview