Την πρακτική τους άσκηση θα μπορούν να κάνουν από τις 10 Μαΐου οι φοιτητές του τελευταίου έτους και επί πτυχίω όλων των προγραμμάτων σπουδών, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Παράλληλα, μετά τις 19 Μαΐου θα ξεκινήσουν και οι κατατακτήριες εξετάσεις, ενώ, από τις 15 του ίδιου μήνα θα επιτρέπεται  η διενέργεια με φυσική παρουσία:

► κλινικών ασκήσεων φοιτητών του πέμπτου, έκτου έτους και επί πτυχίω των προγραμμάτων σπουδών α’ κύκλου τμημάτων/σχολών της ιατρικής,

► κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων φοιτητών του τελευταίου έτους και επί πτυχίω σε όλα τα τμήματα/σχολές. Περιλαμβάνονται και μαθήματα αθλητικών εφαρμογών (πρακτικών μαθημάτων) σε ΤΕΦΑΑ· ατομικά και ομαδικά εργαστηριακά μαθημάτων στα τμήματα μουσικών σπουδών· εικαστικά εργαστηριακά μαθήματα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και των εφαρμοσμένων εργαστηρίων τους στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών,

► κλινικών και εργαστηριακών ασκήσεων φοιτητών όλου του β’ κύκλου (μεταπτυχιακά προγράμματα) των τμημάτων/σχολών, κατόπιν απόφασης Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ.
 
Σημειώνεται ότι, η διεξαγωγή των κατατακτηρίων εξετάσεων θα πραγματοποιείται μόνο με επίδειξη βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), που πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που πραγματοποιείται έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο.