Σημαντικά ερωτήματα τίθενται σχετικά με τους ισχυρισμούς του Άδωνι Γεωργιάδη και την άδεια που δημοσίευσε, για να βαφτίσει παιδάκι την Κυριακή σε εκκλησία παρά τις απαγορεύσεις. 

  1. Γιατί στην σχετική άδεια δεν γίνεται καμία αναφορα σε «ειδικούς σοβαρούς λόγους», αλλά αναφέρεται ότι ελήφθη υπόψη το γεγονός «πως αφορά στον προγραμματισμό τελετής προ της λήψης των σχετικών αποφάσεων για επιπλέον περιοριστικά μέτρα».
  2. Γιατί δεν αναγράφεται αριθμός πρωτοκόλλου και ποια είναι η υπηρεσία που εκδίδει τέτοιες άδειες;
  3. Γιατί δεν αναγράφονται άλλα στοιχεία για την ταυτοποίηση του ανθρώπου αιτήθηκε και έλαβε την άδεια (αρ. ταυτότητας κλπ), παρά μόνο το ονοματεπώνυμό του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα πρόκειται για το παιδί του Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής.

Υπενθυμίζεται επίσης πως ο Νίκος Χαρδαλιάς σημείωνε στο πλαίσιο των ανακοινώσεων για τα νέα μέτρα πως «αναστέλλεται η τέλεση γάμων, βαπτίσεων, αλλά και μνημοσύνων».

Από την άλλη, οι επίσημες ιστοσελίδες ενημέρωσης των πολιτών για τα μέτρα εντείνουν την σύσχυση.  Ειδικότερα, στην επίσημη κυβερνητική σελίδα για τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού ανά περιφέρεια, αναγράφεται πως «σε τελετές γάμων, βαπτίσεων, κηδείες, μνημόσυνα και τις σχετικές θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις, επιτρέπεται η παρουσία έως εννέα (9) ατόμων».

Ακριβώς παραπάνω σημειώνεται πως η «τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, [διενεργείται] αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικό/ούς λειτουργό/ούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων». Οφείλει να σημειωθεί πάντως πως σε τέτοιες περιπτώσεις ισχύ έχει  ό,τι αναγράφεται σε ΦΕΚ. Και το ΦΕΚ απαγορεύει την παρουσία προσώπων στις τελετές.

Από τη μεριά του, όπως προαναφέρθηκε, ο υπουργός Ανάπτυξης μετά τις αντιδράσεις με νέα του ανάρτηση ισχυρίστηκε πως για την τέλεση της βάπτισης είχε δοθεί στους γονείς σχετική ειδική άδεια από την Πολιτική Προστασία, υποστηρίζοντας μάλιστα πως «είναι μια διαδικασία που ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει αν έχει σοβαρούς λογους». Το ερώτημα που τίθεται και μένει να απαντηθεί από τις αρμόδιες αρχές είναι να διευκρινιστούν οι «σοβαροί λόγοι» που μπορεί να καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της τέλεσης του μυστηρίου της βάπτισης.