Μετά τις αντιδράσεις για τον «τρομονόμο» στις τέχνες, που προωθεί η κυβέρνηση και όπως κατήγγειλαν καλλιτέχνες στο Tvxs.gr θα αποτελούσε ένα «εργαλείο λογοκρισίας και καταστολής στην τέχνη», ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ στον υπουργό Επικρατείας Θοδωρής Λιβάνιος, ανακοίνωσε τροποποιήσεις στο άρθρο 8 του νομοσχεδίου σχετικά με τα οπτικοακουστικά Μέσα.

Συγκεκριμένα ο Θοδωρής Λιβάνιος ανακοίνωσε πως αφαιρείται από το σχετικό άρθρο η επίμαχη αναφορά για απαγόρευση οπτικοακουστικού υλικού που περιέχει «δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος (άρθρο 187Α ΠΚ)», βάσει δηλαδή του «τρομονόμου» με μια αμφιλεγόμενη ερμηνεία και τον κίνδυνο να επιβληθεί σε δημιουργούς ποινή φυλάκισης 3-5 χρόνια αν κριθεί πως το έργο του υποκινεί τη βία και το μίσος. 

Συγκεκριμένα ο υφυπουργός δήλωσε: «Η τέχνη ως μορφή έκφρασης δεν μπορεί να υπόκειται σε κανενός είδους περιορισμό. Το άρθρο 8 του νομοσχεδίου για τα οπτικοακουστικά Μέσα, επιβάλλει στους παρόχους περιεχομένου την υποχρέωση να αποκλείουν περιεχόμενο που αφορά σε μη αποδεκτές για μία δημοκρατική κοινωνία συμπεριφορές, όπως είναι ο ρατσισμός, η μισαλλοδοξία, ο βίαιος λόγος και η προτροπή σε τρομοκρατικές ενέργειες. Σύμφωνα με την ίδια πρόβλεψη, που αποτελεί ενσωμάτωση ευρωπαϊκής οδηγίας, οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε τέτοιες περιπτώσεις αφορούν τον πάροχο περιεχομένου και όχι τον καλλιτέχνη. Πολλοί πάροχοι (όπως ενδεικτικά το YouTube), στο πλαίσιο των όρων λειτουργίας που έχουν θεσπίσει, έχουν τη δυνατότητα αποκλεισμού οπτικοακουστικού υλικού, αποκλειστικά σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια».

Αν και έκανε λόγο για «παρανόηση» που «οδηγεί σε ανυπόστατες καταγγελίες περί λογοκρισίας», ο κ. Λιβάνιος ανακοίνωσε την τροποίηση του άρθρου 8 και συγκεκριμένα την αφαίρεση της συγκεκριμένης παραγράφου. Αντίστοιχη τροποποίηση θα γίνει, όπως είπε, και στο άρθρο 32. Άρα το άρθρο 8 τροποποιείται ως εξής: 

«Άρθρο 8
Απαγόρευση υποκίνησης σε βία ή μίσος
(Άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13)

“Οι υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων δεν πρέπει να εμπεριέχουν υποκίνηση σε βία ή μίσος εναντίον ομάδας ανθρώπων ή μέλους ομάδας, ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, ιθαγένειας ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού”»