Στην πρόσληψη 406 ατόμων εκτός ΑΣΕΠ προχωρά  η Περιφέρεια Αττικής, με πρόσχημα την πανδημία.

Όπως προκύπτει από την προκήρυξη, οι προσλήψεις αφορούν, μεταξύ άλλων, 5 γιατρούς, 4 κτηνιάτρους, 35 επόπτες δημόσιας Υγείας, 10 ψυχολόγους, 5 νοσηλευτές και 3 βοηθούς νοσηλευτών, έναν φαρμακοποιό, έναν οδοντίατρο και μία θέση στον τομέα Κοινωνικής πολιτικής, συνολικά 65 άτομα, τα οποία, εκ της ειδικότητας πιθανόν θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν την εκτός ΑΣΕΠ πρόσληψη λόγω πανδημίας. Αυτό όμως δεν ισχύει για τις υπόλοιπες 341 προσλήψεις.

Οι προσλήψεις αφορούν σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας ως οκτώ (8) μηνών.

https://drive.google.com/file/d/1f7lRXw8DemBIwNNLA-r__FDMk21GUMaD/view