Στην πρόσληψη 1.000 φρουρών που θα στελεχώσουν την Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (ΟΠΠΙ), η οποία προβλέπεται στο νομοσχέδιο των υπουργείων Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη για την αστυνομία πανεπιστημίων, προχωρά η αστυνομία.

Για την ΟΠΠΙ, προβλέπονται 1.000 οργανικές θέσεις, που θα κατανέμονται και θα ανακατανέμονται στα ΑΕΙ ανάλογα τις ανάγκες τους. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, πρόκειται για μία ομάδα με ειδική εκπαίδευση από την αστυνομία, που θα φέρει ειδική στολή, θα υπάγεται στην αστυνομία και θα συνεργάζεται με τον πρύτανη και τον αντιπρύτανη του εκάστοτε ΑΕΙ. Η ομάδα θα έχει πλήρη αστυνομικά καθήκοντα, αλλά δεν θα φέρει πυροβόλα όπλα.