Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η υπόθεση της  προετοιμασίας της έκθεσης του Κοινοβουλίου για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με το documentonews, ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, δρομολόγησε την καταβολή δύο επιπλέον μισθών για τον επιστημονικό σύμβουλο και την προϊσταμένη του γραφείου του γ.γ. της Βουλής, Γιώργου Μυλωνάκη.

Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η αρχική ορισθείσα  αμισθί «Ομάδα Εργασίας» μετατράπηκε εντός λίγων μηνών σε επί πληρωμή Επιτροπή με πρόεδρο την προϊσταμένη του Γ. Μυλωνάκη και μάλιστα με δυο επιπλέον μισθούς,  οι οποίοι θα καταβληθούν σε δύο ισόποσες δόσεις τέλη Οκτωβρίου και τέλη Ιανουαρίου αντίστοιχα.

Αναλυτικότερα, αρχικά στις 13 Ιανουαρίου του 2020, με απόφαση του Κωνσταντίνου Τασούλα συγκροτήθηκε η «Επιτροπή Επιστημονικής Εποπτείας της Έκθεσης που διοργανώνει η Βουλή των Ελλήνων σχετικά με τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821». Η Επιτροπή είναι τριμελής και μετέχουν οι εξής:

1. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, ομ. Καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων,
2. Μαρία Ευθυμίου, Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
3. Αντώνιος Κλάψης, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Κατά την απόφαση, έργο της Επιτροπής είναι η επιστημονική εποπτεία της έκθεσης και του έντυπου υλικού που θα την υποστηρίζει, όπως επίσης η σύνταξη ειδικών κειμένων. Η αμοιβή εκάστου των μελών ορίστηκε στα 3.000 ευρώ, ποσό θα καταβληθεί μετά την πραγματοποίηση των εγκαινίων της Έκθεσης.

https://drive.google.com/file/d/1Paw5yFp79YPdzk779FleOPTzMHQ6TEuH/view

Στις 16 Μαρτίου του 2020, ο γ.γ. της Βουλής υπογράφει την απόφαση σύμφωνα με την οποία συγκροτείται «Ομάδα Εργασίας Συντονισμού και ορισμού Επιμελητών της Έκθεσης της Βουλής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821». Στην «Ομάδα Εργασίας» μετέχουν:

1. Γεώργιος Αγγελόπουλος, Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Ηλεκτρονικής
Διοίκησης, Βιβλιοθήκης & Εκδόσεων της Βουλής, ως επικεφαλής,
2. Ελένη Δρούλια, Προϊσταμένη της Δ/νσης Βιβλιοθήκης της Βουλής, ως μέλος,
3. Άγγελος Κοντογιάννης, Επιστημονικός Σύμβουλος στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Βουλής, ως μέλος.
Η «Ομάδα Εργασίας» ανέλαβε τον συντονισμό των εργασιών και τη «διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών και τη μέριμνα για την παρουσίαση και προβολή της έκθεσης».

Πέρα από τον ορισμό των επιμελητών της έκθεσης, στην απόφαση σημειωνόταν πως η σύσταση της «Ομάδας Εργασίας» δεν προκαλεί επιβάρυνση στον προϋπολογισμό δαπανών της Βουλής. Ως εκ τούτου, η ανάγκη «επόπτευσης» του έργου από τον γ.γ. της Βουλής δικαιολογούσε πλήρως την τοποθέτηση του επιστημονικού του συμβούλου στην «Ομάδα Εργασίας».

https://drive.google.com/file/d/1Paw5yFp79YPdzk779FleOPTzMHQ6TEuH/preview

Ωστόσο, όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του docunentonews, το σκηνικό ανατράπηκε τρεις μήνες αργότερα.

Συγκεκριμένα, αν και η «Ομάδα Εργασίας» είχε συσταθεί από τις 16 Μαρτίου, ο πρόεδρος της Βουλής υπέγραψε νέα απόφαση στις 22 Ιουνίου με τίτλο: «Σύσταση Επιτροπής και ορισμού Επιμελητών της Έκθεσης της Βουλής για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821».https://drive.google.com/file/d/1dJ4ZImCJp9kLxOm2Ust6yn1jLN4rw4EG/preview

Εκείνο που δεν περνάει απαρατήρητο είναι το γεγονός πως η νεοσυσταθείσα επιτροπή έχει ακριβώς τα ίδια καθήκοντα με την «Ομάδα Εργασίας» που κλήθηκε να «αντικαταστήσει». Εντούτοις, εντοπίζονται δύο σημαντικές διαφορές. Πρώτον, εν αντιθέσει με την απόφαση του Μαρτίου, η συγκρότηση της Επιτροπής συνοδεύεται με πρόβλεψη πιστώσεων από τον προϋπολογισμό της Βουλής. Δεύτερον, πρόεδρος της Επιτροπής αναλαμβάνει η Θεοδώρα Πετρούλα, προϊσταμένη του γραφείου του γ.γ. της Βουλής.

Όπως επίσης απαρατήρητη δεν περνάει και η απόφαση που εξέδωσε στις 8 Ιουλίου ο Κ. Τασούλας και η οποία προβλέπει ότι η πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής θα λάβουν δύο επιπλέον μισθούς, οι οποίοι θα καταβληθούν σε δύο ισόποσες δόσεις τέλη Οκτωβρίου και τέλη Ιανουαρίου αντίστοιχα.

https://drive.google.com/file/d/1hHZ87eChKjQS2J-GqYcxHBWKwOAMLqVW/preview