Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, στο 11,7% διαμορφώθηκε η ύφεση το γ΄τρίμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019, παρουσιάζοντας ανάπτυξη μόλις 2.3% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2020.

Η μικρή αύξηση του ΑΕΠ από το δεύτερο στο τρίτο τρίμηνο του 2020, καταδεικνύει τα αναιμικά κέρδη που προήλθαν από το άνοιγμα του τουρισμού, με το γ’ τρίμηνο να αποτελεί παραδοσιακά το καλύτερο τρίμηνο της χώρας, όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης του Ακαθόριστου Εγχώριου Προϊόντος σε όρους όγκου.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί και η αναθεώρηση δεδομένων που υπήρξε σχετικά με τα στοιχεία της ανάπτυξης/ύφεσης του ΑΕΠ για τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2020. 

Πιο συγκεκριμένα, το β΄τρίμηνο η ύφεση διαμορφώθηκε στο 14,2% έναντι 15,2% που ήταν η εκτίμηση ενώ, το α΄τρίμηνο του έτους η οικονομία έτρεχε με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 0,4% έναντι ύφεσης 0,5% που είχε ανακοινωθεί στις 3 Σετπεμβρίου. Επιπλέον, για την περίοδο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2020, η ύφεση ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 8.5%.

Αναλυτικότερα, με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε όρους όγκου, κατά το τρίτο τρίμηνο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 9,6% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο 2019.

Επίσης, σημαντική ήταν η πτώση που κατέγραψαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών οι οποίες το γ΄τρίμηνο του έτους μειώθηκαν κατά 44,9% με τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφουν οι εξαγωγές υπηρεσιών η οποίες κατέγραψαν πτώση 80%. Αντίθετα η καταναλωτική δαπάνη έδειξε αντοχές καταγράφοντας αύξηση 1,6%.

Ειδικότερα σε ετήσια βάση :

    • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,6% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2019.

    • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2019.

    • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 44,9% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2019. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 80,0%.

    • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 6,4% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2019. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,7% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 18,1%.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

Τριμηνιαίες μεταβολές:
    • Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 14% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2020.

    • Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 0,4% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2020.

    • Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 10,4% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2020. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 6,5%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 39,2%.

    • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 9,6% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2020. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 12,2%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,4%.