Την Ελλάδα και έμμεσα την κυβέρνηση Μητσοτάκη κατακεραυνώνει η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO), καθώς μέχρι και σήμερα δεν έχει εφαρμόσει καμία από τις τέσσερις συστάσεις που της έκανε το περασμένο έτος με στόχο την πάταξη της διαφθοράς.

Η GRECO επανέρχεται σχεδόν έναν χρόνο μετά την έκθεση που είχε βγάλει εναντίον της χώρας μας, όπου διαπίστωνε μεταξύ άλλων αποδυνάμωση του ρόλου των Ελλήνων εισαγγελέων σε υποθέσεις διαφθοράς, «παραθυράκια» για ήπια μεταχείριση ατόμων που εμπλέκονται σε υποθέσεις δωροδοκίας, αλλά και παρεμβάσεις στη νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος που δεν είναι συμβατές με τη διεθνή πρακτική. Μάλιστα, κατέληγε στο συμπέρασμα πως η Ποινική Δικαιοσύνη στην Ελλάδα δεν είναι επαρκής για να καταπολεμήσει τη διαφθορά, κάτι που όπως αφήνει να εννοηθεί σχετίζεται κυρίως με την ποιότητα των νόμων και όχι με τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρεται σε σημερινή της ανακοίνωση, «Η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (GRECO) προτρέπει την Ελλάδα να ενισχύσει την ποινική νομοθεσία της για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς καμία από τις τέσσερις σχετικές συστάσεις της GRECO δεν έχει εφαρμοστεί.

H GRECO κατακρίνει για παράδειγμα το γεγονός ότι οι επιβαρυντικές περιστάσεις που σχετίζονται με τη δωροδοκία δεν καλύπτονται πλήρως από το νόμο, όταν αποφασίζονται οι κυρώσεις και η σοβαρότητα τέτοιων αδικημάτων και ότι οι εισαγγελείς ενδέχεται να απέχουν από δίωξη για αδικήματα δωροδοκίας».

Καλεί επίσης την Ελλάδα να ποινικοποιήσει πλήρως την παθητική δωροδοκία ξένων δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων δικαστών, μελών συνελεύσεων, δικαστών και διαιτητών, σύμφωνα με τη Σύμβαση Ποινικού Δικαίου για τη Διαφθορά».

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, «ο κύριος λόγος για την έκθεση της GRECO που ενεργοποίησε μια «διαδικασία του κανόνα 34 ad hoc» ήταν η τροποποίηση του άρθρου 236 CC, όταν η Ελλάδα υποβάθμισε το ποινικό αδίκημα δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων από «κακούργημα» (μείζον έγκλημα) σε «παράπτωμα» (πλημμέλημα) τον Ιούνιο του περασμένου έτους».
Πρόκειται για τις αλλαγές που έγιναν στον Ποινικό Κώδικα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Μετά από κοινή αποστολή μεταξύ της GRECO και της ομάδας εργασίας του ΟΟΣΑ για τη δωροδοκία (WGB), συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων με τις ελληνικές αρχές, η Ελλάδα αποκατέστησε το αδίκημα δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων ως κακούργημα και οι κυρώσεις ενισχύθηκαν ανάλογα», τονίζει ακόμη η Ομάδα Κρατών κατά της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Ο διεθνής φορέας για την καταπολέμηση της διαφθοράς επικρίνει τις τροποποιήσεις που έφεραν τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία στον Ποινικό Κώδικα και με τις οποίες παύεται η δυνατότητα των εισαγγελέων να ασκούν αυτεπάγγελτα διώξεις σε μια σειρά από αδικήματα. Μεταξύ των εγκλημάτων που πλέον διώκονται μόνον μετά από μήνυση είναι και η κακουργηματική απιστία τραπεζικών στελεχών.

Η GRECO «καίει» την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την διάταξη που έφερε για αμνήστευση των τραπεζιτών.

Σύμφωνα με την GRECO, οι αρχές της Ελλάδας αναφέρουν ότι η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει μια Συντακτική Επιτροπή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης με τους ακόλουθους στόχους: α) συνεχής παρακολούθηση του τρόπου εφαρμογής από τη νομολογία και το δόγμα των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας · β) έκδοση ουσιαστικών συμπερασμάτων με σκοπό τη σύνταξη των απαραίτητων νομοθετικών τροποποιήσεων · γ) σύνταξη επεξηγηματικών εκθέσεων · και δ) σύνταξη εκθέσεων εκτίμησης επιπτώσεων και πινάκων τροποποιημένων / καταργημένων διατάξεων.