Τα νέα μέτρα περιορισμού εξάπλωσης του covid-19 του Νοεμβρίου 2020, αναμένεται να επιδεινώσουν την πορεία των δεικτών της αγοράς εργασίας στο σύνολο του έτους επιταχύνοντας την πτωτική πορεία του εργατικού δυναμικού και την απασχόληση (-3,2% και -5,1% αντίστοιχα) αυξάνοντας το ποσοστό ανεργίας κατά 1,6 ποσοστιαία μονάδα. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων η εισηγητική έκθεση του νέου προϋπολογισμού.

Σχετικά με τα κονδύλια και τις αναγκαίες μεταβιβάσεις στον ΟΑΕΔ, το νέο έτος θα παρουσιαστεί μείωση κατά 972 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020, κυρίως λόγω της ανάγκης εφαρμογής λιγότερων μέτρων στήριξης των ανέργων.

Τα στοιχέια δείχνουν ότι ήδη από φέτος οι άνεργοι θα αυξηθούν κατά περίπου 250.000 ανέργους (5,1% του εργατικού δυναμικού).

Επίσης το νέο χρόνο τα έσοδα του ΟΑΕΔ θα περιοριστούν κατά 816 εκ. ευρώ (μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες), ενώ ο κρατικός προϋπολογισμός θα μεταβιβάσει στον Οργανισμό Απασχόλησης μόλις 571 εκατομμύρια.