Μπάχαλο έχει δημιουργηθεί σχετικά με το νέο μέτρο καθολικής χρήσης μάσκας και σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά για την εφαρμογή του μέτρου στο αυτοκίνητο. Αυτό παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των ελέγχων της αστυνομίας, όπου οδηγοί και συνεπιβάτες φάνηκε ότι δεν είχαν καταλάβει την απόλυτη εφαρμογή τους.

Μάλιστα αστυνομικοί έδωσαν και πρόστιμα 150 ευρώ σε οδηγούς και συνεπιβάτες, οι οποίοι είπαν ότι δεν γνώριζαν πως το μέτρο ισχύει και για τα αυτοκίνητα. 

Αυτό που ισχύει για τη χρήση της μάσκας στα αυτοκίνητα είναι:

 • Στα ταξί η μάσκα είναι υποχρεωτική για οδηγό και πελάτες.
 • Στο ΙΧ αυτοκίνητο η μάσκα δεν είναι υποχρεωτική μόνο αν ο οδηγός και οι επιβάτες είναι συγγενείς πρώτου βαθμού.
 • Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο οδηγός και οι επιβάτες θα πρέπει να φορούν μάσκα.
 • Υποχρεωτική η χρήση της μάσκας είναι και στα επαγγελματικά οχήματα όταν υπάρχουν συνεπιβάτες.

Αναλυτικά οι συγγένειες:

Α’ βαθμού:

 • (κατιόντες – ανιόντες) γονείς, παιδιά
 • (εξ αγχιστείας) ο σύζυγος, η σύζυγος, πεθερός, πεθερά

Β’ βαθμού:

 • (κατιόντες – ανιόντες) παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια
 • (εξ αγχιστείας) γαμπρός, νύφη, κουνιάδος, κουνιάδα
 • (εκ πλαγίου) αδέρφια

Γ’ βαθμού:

 • (κατιόντες – ανιόντες), προ-παππούδες, προ-γιαγιάδες, δισέγγονα
 • (εκ πλαγίου) ανίψια, θείοι, θείες

Δ’ βαθμού:

 • (εκ πλαγίου) ξαδέρφια, θείοι και θείες των γονέων, προ-προ-παππούδες, προ-προ-γιαγιάδες, τρισέγγονα

Ε’ βαθμού:

 • (εκ πλαγίου) παιδί ξαδερφιών, ξαδέρφια των γονέων, θείοι και θείες των παππούδων, θείοι και θείες των γιαγιάδων

ΣΤ’ βαθμού:

 • (εκ πλαγίου) 2α ξαδέρφια, ξαδέρφια των παππούδων, ξαδέρφια των γιαγιάδων

Ζ’ βαθμού:

 • (εκ πλαγίου) παιδί 2ων ξαδερφιών, 2α ξαδέρφια των γονέων, ξαδέρφια των προ-παππούδων, ξαδέρφια των προ-γιαγιάδων

Σε ό,τι αφορά τις μοτοσικλέτες, υπενθυμίζεται πως οδηγός και συνεπιβάτης πρέπει να φορούν κράνος, οπότε η μάσκα μέσα από το κράνος δεν είναι υποχρεωτική. 

Υπενθυμίζεται πως στις «κίτρινες» περιοχές ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων σε ΙΧ είναι τα 4 άτομα, ενώ στις «κόκκινες» τα 3.