Την ώρα που η υπουργός Παιδείας ανακοινώνει τα περί χρηματοδότησης των ΑΕΙ βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών συμπυκνώνει σε 13 σημεία τα προβλήματα του ιδρύματος τα οποία είναι κυρίως οικονομικά αλλά και έλλειψης προσωπικού.

Σύγκλητός εκφράζει την δυσαρέσκεια της για την μείωση των θέσεων διδασκόντων από 31 που ήταν το προηγούμενο έτος σε 24 για το ακαδημαϊκό έτος 20-21.Επίσης επισημαίνει τα μεγάλα κενά σε μέλη ΔΕΠ αλλά και στα λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό ενώ εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις επιπτώσεις που θα έχει στην υψηλή αξία, από ακαδημαϊκή και επαγγελματική άποψη, των πτυχίων του ΕΚΠΑ και των άλλων δημόσιων Πανεπιστημίων α) η αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας σε πτυχία κολεγίων, τα οποία δεν ελέγχονται για την τήρηση όρων ποιότητας εκπαίδευσης και ακαδημαϊκότητας και β) η ύπαρξη πτυχίων χωρίς αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Όλη η Ανακοίνωση της Συγκλήτου ΕΚΠΑ

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη συνεδρίαση της 14ης Οκτωβρίου 2020:

 • Εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για τη μείωση των θέσεων διδασκόντων, σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, από 31 (για το ακαδημαϊκό 2019-20) σε 24 (για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21), όταν μάλιστα αυτή την περίοδο οι ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό είναι αυξημένες λόγω της πανδημία.
 • Θεωρεί ότι η κατανομή στα Τμήματα/Σχολές του Ιδρύματος διακοσίων δεκαεπτά (217) υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου με σκοπό την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών Α΄ κύκλου, δεν είναι επαρκής για τις σημερινές ανάγκες του Ιδρύματος. Επιπλέον, διαπιστώνει σημαντική καθυστέρηση στην τελική κατανομή των θέσεων αυτών, δεδομένου ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τα μαθήματα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς.
 • Επισημαίνει για άλλη μια φορά τα μεγάλα κενά σε μέλη ΔΕΠ και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, τα οποία έχουν συσσωρευτεί κατά την τελευταία δεκαετία, με σοβαρές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς το πρόβλημα δεν είναι μόνο ποσοτικό, αλλά χάνονται και πολλά γνωστικά αντικείμενα.
 • Τονίζει ότι οι δυσχέρειες υλοποίησης ποιοτικών προγραμμάτων σπουδών στα Πανεπιστήμια, λόγω των τεράστιων κενών από τη μη αναπλήρωση των αποχωρούντων μελών ΔΕΠ, εντείνονται ακόμη περισσότερο κατά την περίοδο της πανδημίας, η οποία προκαλεί, λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων, αύξηση των εκπαιδευτικών αναγκών σε προσωπικό.
 • Υπενθυμίζει ότι οι νόμιμες διαδικασίες από την προκήρυξη της θέσης μέχρι την εκλογή και ανάληψή καθηκόντων ενός νέου μέλους ΔΕΠ είναι πολύμηνες.
 • Ζητά την άμεση κατανομή του συνόλου των θέσεων των μελών ΔΕΠ που αφυπηρέτησαν στις 31/8/2019, όπως και όσων θέσεων μελών ΔΕΠ κενώνονται για οποιοδήποτε άλλο λόγο (π.χ. παραιτήσεις, θάνατοι), καθώς έχει ήδη διανυθεί ένα ακαδημαϊκό έτος με τις θέσεις αυτές κενές.
 • Ζητά, επίσης, τη δέσμευση του Υπουργείου Παιδείας για την κατανομή, την 1η/1/2021, όλων των θέσεων των μελών ΔΕΠ που αφυπηρέτησαν τον Αύγουστο 2020.
 • Επανέρχεται σε προηγούμενες αποφάσεις της για διάθεση κονδυλίων από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Παιδείας για προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ στις Σχολές Επιστημών Υγείας της χώρας. Το αίτημα αυτό καθίσταται επιτακτικό και εν’ όψει της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19.
 • Επανέρχεται σε προηγούμενες αποφάσεις της σχετικά με τη διάθεση θέσεων των κλάδων ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και διοικητικών για την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών αναγκών των ΑΕΙ της χώρας. Τα Πανεπιστήμια έχουν ανάγκη από μόνιμο προσωπικό με αξιοπρεπείς μισθούς.
 • Τονίζει την ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης του Πανεπιστημίου μέσω του τακτικού προϋπολογισμού του 2021, ιδιαιτέρως τώρα που οι ανάγκες λόγω πανδημίας COVID-19 είναι αυξημένες (μέτρα προστασίας των φοιτητών και εργαζομένων, ανάγκη για συχνά τεστ, ενίσχυση και εκσυγχρονισμένων πληροφοριακών συστημάτων, ενίσχυση υποδομών για τηλεργασία).
 • Επαναλαμβάνει ότι η ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας (στέγαση, σίτιση, συγγράμματα, υλικοτεχνική υποδομή κ.λπ.) είναι υποχρέωση της Πολιτείας, ιδιαίτερα στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε και που πλήττει ιδιαίτερα τους οικονομικά ασθενέστερους.
 • Εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις επιπτώσεις που θα έχει στην υψηλή αξία, από ακαδημαϊκή και επαγγελματική άποψη, των πτυχίων του ΕΚΠΑ και των άλλων δημόσιων Πανεπιστημίων α) η αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας σε πτυχία κολεγίων, τα οποία δεν ελέγχονται για την τήρηση όρων ποιότητας εκπαίδευσης και ακαδημαϊκότητας και β) η ύπαρξη πτυχίων χωρίς αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
 • Επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της να αντιμετωπίσει τα ανακύπτοντα λόγω της πανδημίας προβλήματα με γνώμονα (α) τη δια ζώσης διενέργεια όσο το δυνατόν περισσοτέρων μαθημάτων και (β) τη διασφάλιση της απρόσκοπτης διενέργειας της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας για διδάσκοντες και διδασκόμενους. Τονίζει, τέλος, ότι στον βαθμό που θα το επιτρέψει η πορεία της πανδημίας, το ζητούμενο είναι η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα.

Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας για την χρηματοδότηση των ΑΕΙ

Από το επόμενο έτος το 80% της τακτικής επιχορήγησης στα ΑΕΙ θα κατανέμεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. Ποιά είναι αυτά .Με Υπουργική Απόφαση της Νίκης Κεραμέως, ανακοινώθηκε σήμερα η κατανομή της εν λόγω χρηματοδότησης, στη βάση της εισήγησης του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Η κατανομή θα γίνεται βάσει αντικειμενικών, μετρήσιμων κριτηρίων, όπως ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών, το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραμμα σπουδών, η διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, το μέγεθος και η γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος, το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό και άλλα.

Το υπόλοιπο 20% της επιχορήγησης θα κατανέμεται με ποιοτικά κριτήρια, στη βάση αξόνων που τα ίδια τα Ιδρύματα επιλέγουν, π.χ. η ερευνητική δραστηριότητα, η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση, και η επίδοση των οποίων, στους άξονες αυτούς, θα αξιολογείται από την ΕΘΑΑΕ.

*Της Αντιγόνης Μιχοπούλου