Τελείωσαν τα ψέματα στο ποδόσφαιρο, για τον Λευτέρη Αυγενάκη και την κυβέρνηση.

Με επιστολή τους στην οποία απαντάνε στην ΕΠΟ για το θέμα του νέου αθλητικού νόμου, FIFA και UEFA δηλώνουν απερίφραστα πως αν ψηφιστεί το σχετικό εδάφιο του αθλητικού νόμου που θέλει να υποχρεώσει την ΕΠΟ σε εκλογές στο τελευταίο δίμηνο του 2020 και δεν επιτραπεί αυτές  να γίνουν στις 9 Οκτωβρίου, τότε τα δικαιοδοτικά όργανα της FIFA θα συσκεφθούν με το ερώτημα της αναστολής της ιδιότητας της ΕΠΟ ως μέλους της. Δηλαδή ποδοσφαιρικό Grexit.

FIFA και UEFA θυμίζουν στον Αυγενάκη πως οι εκλογές στην ΕΠΟ είναι σύμφωνες με το καταστατικό και το δικό τους και το δικό της και πως επίσης ορίστηκαν σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου που είναι σε ισχύ. Δεν του αναγνωρίζουν το δικαίωμα να τις αναβάλλει.

Προς το παρόν από το γραφείο του υπουργού διαρρέεται πως είναι ανυποχώρητος. Αυτό έχει μια λογική, καθώς έχει γίνει σαφές πως ο συγκεκριμένος υφυπουργός Αθλητισμού, έχει ως κύριο αντικείμενο την ΕΠΟ, άρα αν δεν μπορέσει να αναβάλλει τις εκλογές της, τότε στην ουσία δεν έχει και λόγο ύπαρξης στην συγκεκριμένη θέση.

Οπότε, παίζει τα πάντα με στόχο να εξυπηρετηθεί ο βασικός στόχος για τον οποίο επιλέχθηκε στην συγκεκριμένη θέση. Μόνο που πλέον το τίμημα αρχίζει να γίνεται πολύ βαρύ και θα έχει άμεση αντανάκλαση και στην κυβέρνηση. Όπως και σε όσους στηρίζουν την επιμονή του Αυγενάκη, να θέσει υπό έλεγχο την ΕΠΟ. Και ο οποίος τινάζει στον αέρα όλη την πρόοδο στις σχέσεις Ελληνικού Κράτους και FIFA, που είχε συντελεστεί επί θητείας Σταύρου Κοντονή και Γιώργου Βασιλειάδη.

Αναλυτικά η επιστολή των FIFA – UEFA που δεν αφήνει περιθώριο για παρερμηνείες:

Εισαγωγή

Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία
Πρόεδρο
κ. Ευάγγελο Γραμμένο

16 Σεπτεμβρίου 2020
Σχέδιο νέου αθλητικού νόμου

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Βεβαιώνουμε τη λήψη της επιστολής σας με ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου 2020 όσον αφορά τις συζητήσεις σας με τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με την εκλογική διαδικασία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ). Η FIFA και η UEFA σημειώνουν την υποβολή του νέου αθλητικού νόμου ο οποίος συζητείται
κατά τον τρέχοντα χρόνο στη Βουλή και ο οποίος ενδεχομένως θα υιοθετηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2020. Κατανοούμε ότι ενώ παρέχεται στην ΕΠΟ ευρεία αυτονομία όσον αφορά συγκεκριμένες πτυχές των εκλογών, ο προτεινόμενος νέος νόμος περιέχει διατάξεις οι οποίες θα καθυστερούσαν την εκλογή του εκτελεστικού οργάνου της ΕΠΟ, σε παραβίαση του τρέχοντος Καταστατικού της ΕΠΟ.

Όπως είχαμε δηλώσει στην επιστολή μας της 18ης Αυγούστου 2020, η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ να συγκαλέσει Ειδική Εκλογική Συνέλευση στις 9 Οκτωβρίου 2020, είχε ληφθεί σε πλήρη συμμόρφωση με το Καταστατικό της ΕΠΟ και τις οικείες διατάξεις του ισχύοντος αθλητικού νόμου κατά τον χρόνο εκείνο (σύμφωνα με τις οποίες οι εκλογές αυτές πρέπει να διεξάγονται κατά τον μήνα Οκτώβριο του έτους των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων, ήτοι το 2020). Ως εκ τούτου, η FIFA και η UEFA αναμένουν από την ΕΠΟ να πραγματοποιήσει την Ειδική Εκλογική της Συνέλευση, ως έχει προγραμματιστεί, στις 9 Οκτωβρίου 2020 σε πλήρη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο κανονιστικό της πλαίσιο και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της ως ομοσπονδία μέλος της FIFA και της UEFA. Ως είθισται, η FIFA και η UEFA θα παρακολουθήσουν τις εκλογές.

Περαιτέρω, η FIFA και η UEFA δεν έχουν ακόμα λάβει την πλήρη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα του προτεινόμενου αθλητικού νόμου και δεν είναι, ως εκ τούτου, σε θέση να σχολιάσουν το περιεχόμενό του. Τούτου λεχθέντος, επιθυμούμε να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι η FIFA και η UEFA ευθυγραμμίζονται με τη θέση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ) όπως αυτή αποτυπώνεται στην από 14 Σεπτεμβρίου 2020 επιστολή της προς τον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού (βλ. συνημμένο). Ομοίως, αναμένουμε ότι ο προτεινόμενος νόμος θα συνάδει πλήρως με την υποχρέωση της ΕΠΟ να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της ανεξάρτητα και χωρίς αθέμιτη επιρροή ή παρέμβαση από τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 εδ. θ και άρθρο 19 του Καταστατικού της FIFA και άρθρο 7β παρ. 2 του Καταστατικού της UEFA. Προς τούτο, είμαστε στη διάθεσή σας να εξετάσουμε τον νέο  2 αθλητικό νόμο και να αξιολογήσουμε τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις της ΕΠΟ ως ομοσπονδίας μέλους της FIFA και της UEFA (υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι θα υιοθετηθεί από τη Βουλή των Ελλήνων).

Τέλος, επιθυμούμε να διευκρινίσουμε ότι σε περίπτωση που ο νέος αθλητικός νόμος περιέχει τυχόν διατάξεις οι οποίες αντιβαίνουν στις προαναφερθείσες καταστατικές υποχρεώσεις της ΕΠΟ και εφόσον οι διατάξεις αυτές τεθούν σε ισχύ, η FIFA και η UEFA θα αναγκαστούν να παραπέμψουν το ζήτημα στα αρμόδια δικαιοδοτικά τους όργανα προς εξέταση, τα οποία μπορεί να αποφασίσουν ακόμα και την αναστολή ιδιότητας μέλους της ΕΠΟ από τη FIFA και
την UEFA.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω βοήθεια ενδεχομένως
χρειαστείτε.

Μετά τιμής,
[υπογραφή]
Ματίας Γκράφστρομ

Κέβιν Λαμούρ
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

Συνημμένα ως αναφέρονται
κοιν.:
– Χέρμπερτ Χούμπελ, Παρατηρητής και σύμβουλος διορισμένος από FIFA και UEFA στην
ΕΠΟ
– Πετρ Φούσεκ, Ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας διορισμένος από FIFA και UEFA στην
ΕΠΟ

*Του Τάσου Τσατάλη