Στην σοβαρή καταγγελία ότι για πρώτη φορά ο ΕΦΚΑ δεν παρείχε αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τις συντάξεις για τον Ιούνιο προχώρησε ο επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, Φραγκίσκος Κουτεντάκης. 

Η ανακοίνωση του κ. Κουτεντάκη, στην οποία αναφέρει ότι η ηγεσία του ΕΦΚΑ δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα για τα στοιχεία Ιουνίου προκειμένου να τα περιλάβει στην Έκθεση που παρουσίασε σήμερα, έρχεται λίγες ώρες μετά την αναφορά του επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, πως υπάρχει ανησυχία για τη σταθερή αύξηση των καθυστερούμενων συντάξεων. Μάλιστα προειδοποίησε ότι «αν συνεχιστεί αυτή η τάση η δέσμευση για πλήρη εκκαθάριση των καθυστερούμενων συντάξεων έως τα μέσα του 2021 ενδέχεται να μην ικανοποιηθεί».

Τι αναφέρει η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα συγκεντρωτικά στοιχεία το σύνολο των εκκρεμών αιτήσεων κύριων συντάξεων είναι στα 161.000 τον Μάρτιο έναντι 151.396 το Δεκέμβριο, με τη συνολική εκτιμώμενη δαπάνη να διαμορφώνεται σε 360 εκατ. ευρώ. Δηλαδή ο ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το γραφείο Προϋπολογισμού έδωσε στοιχεία για τις ληξιπρόθεσμες συντάξεις που εκκρεμούν πάνω από 90 ημέρες.

Όπως αναφέρει το Γραφείο Προϋπολογισμού, «σε αντίθεση με τις προηγούμενες τριμηνιαίες εκθέσεις, η Έκθεση Β’ Τριμήνου 2020 του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή δεν περιέχει στοιχεία εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και την εκτιμώμενη δαπάνη τους. Δυστυχώς, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά μας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και στην συνέχεια τον Διοικητή του ΕΦΚΑ δεν λάβαμε τα συγκεκριμένα στοιχεία όπως διαμορφώθηκαν στο τέλος Ιουνίου 2020, ούτε και καμία εξήγηση για αυτό». 

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, αδυνατεί να κατανοήσει την άρνηση της διοίκησης του ΕΦΚΑ να συνεχίσει να παρέχει τα στοιχεία που παρείχε μέχρι πρότινος και συνδέονται άμεσα με την παρακολούθηση των δημοσιονομικών μεγεθών της Γενικής Κυβέρνησης. Ουδέποτε στο παρελθόν είχαμε συναντήσει παρόμοιο πρόβλημα από τις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς που συνεργαζόμαστε και μας παρέχουν ανελλιπώς τα στοιχεία που χρειαζόμαστε. 

«Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή θα υπερασπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο τη διασφάλιση του θεσμικού του ρόλου και την απαρέγκλιτη τήρηση του άρθρου 28 του Ν. 4270/2014 που ορίζει ρητά ότι όλοι οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να παρέχουν στο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή κάθε πληροφορία που εκείνο κρίνει αναγκαία για την επιτέλεση του έργου του», καταλήγει η ανακοίνωση.