“Θόρυβο” προκάλεσε η αποκάλυψη του Libre  των εγγράφων για τις εργασίες πυρασφάλειας στις Μυκήνες που άρχισαν μετά την πυρκαγιά.

Το ζήτημα μάλιστα αναμένεται να φτάσει και στη Βουλή, με τον τομεάρχη Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ Πάνο Σκουρολιάκο να δηλώνει:

“Σύμφωνα με έγγραφα που ήρθαν σήμερα στην δημοσιότητα, το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε την εφαρμογή μέτρων πυρασφάλειας, ΜΕΤΑ τη φωτιά στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών. Και μάλιστα μόνο στην περιοχή της Αργολίδας. Και μάλιστα πολύ αργότερα από το σχετικό αίτημα της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων.


Το υπουργείο δεν κατάφερε να διασώσει την υπόληψή του, παρ’ όλο που έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες που έκρυβαν το μέγεθος της καταστροφής. Η αλήθεια λάμπει και συνεχώς έρχονται νέες αποδείξεις στο φως.

Για να μην χάσουμε λοιπόν εντελώς το μπούσουλα με τα fake news, θα ζητήσουμε άμεσα την κατάθεση των σχετικών Εγγράφων στην Βουλή”.

H απάντηση του ΥΠΠΟ για τις αποκαλύψεις του Libre για τις Μυκήνες

Αναλυτικά το ΥΠΠΟ αναφέρει:

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΠΟΑ υπάρχει ονομασία κωδικού χρηματοδότησης: «‘Εργασίες για τη μέριμνα, τη διαμόρφωση, τον ευπρεπισμό και τον καθαρισμό αρχαιολογικών χώρων». Από τις πιστώσεις αυτές πληρώνονται υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, ξυλουργικές και οικοδομικές εργασίες, εργασίες συντήρησης,  επισκευής Η/Μ εγκαταστάσεων, περιφράξεις- μεταλλικές κατασκευές, εκσκαφικές εργασίες – αποχωματώσεις, εργασίες κοπής δένδρων και καθαρισμών από την άγρια βλάστηση, εργασίες συντήρησης-επισκευής συστημάτων πυρασφάλειας, επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού συντήρησης-διαμόρφωσης αρχαιολογικών χώρων, υπηρεσίες μεταφοράς, διαμορφώσεις προσβάσεων και διαδρομών επισκεπτών, διαμόρφωση-κατασκευή δαπέδων. Για την υλοποίηση αυτών των εργασιών απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την εκάστοτε Εφορεία Αρχαιοτήτων απαιτείται η έκδοση υπουργικής απόφασης.


 
Ωστόσο, οι εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών  υλοποιούνται από  το μόνιμο προσωπικό, το οποίο ασχολείται με αυτό το αντικείμενο καθόλη τη διάρκεια του έτους. Για τις εργασίες αυτές ΔΕΝ απαιτείται καμία έγκριση,  ούτε και  εκδίδεται υπουργική απόφαση. Η υπουργική απόφαση, κατόπιν αιτήματος της ΕΦΑ Αργολίδας,   η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με  ποσόν  20.000 αφορούσε ποικίλες  εργασίες  σε  όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Εφορείας- Επίδαυρος,  Τίρυνθα, Αργος, Λέρνα, Ασίνη, Ηραίον, Κάστρο Λάρισας-  οι οποίες  ανατίθενται σε εξωτερικούς αναδόχους, αλλά και  στην προμήθεια υλικών  για τις Μυκήνες, ώστε να προχωρήσουν τάχιστα   οι εργασίες,  από  τους συντηρητές της Εφορείας- αυτό σημαίνει αυτεπιστασία- που απαιτούνται για τον καθαρισμό  και τη συντήρηση  όσων  δομικών λίθων,  αλλά κυρίως  των βράχων, οι οποίοι από τον καπνό αποχρωματίστηκαν ώστε να επανέλθουν  στο  φυσικό τους χρώμα.

Σας αποστέλλομε μια σειρά ανάλογων αποφάσεων, -όπως αυτή που δημοσιεύσατε-  ώστε να μη χάσετε χρόνο να τις αναζητήσετε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ,  για να διαπιστώσετε ότι αυτή είναι η πάγια τακτική του ΥΠΠΟΑ για την κάλυψη των αναγκών των ΕΦΑ. Επίσης, θα δείτε  ότι  η διαδικασία αποψίλωσης είναι πάγια για όλες τις ΕΦΑ και πραγματοποιείται κάθε χρόνο την ίδια περίπου χρονική περίοδο.