Συνεχίζει να προκαλεί το υπουργείο Παιδείας, βάζοντας στο στόχαστρό του αυτή τη φορά τους νεορισθέντες εκπαιδευτικούς, η οποίοι ενημερώνονται από εγκύκλιο ότι δεν δικαιούνται γονικές άδειες.

Βρισκόμαστε στο κατώφλι της νέας σχολικής χρονιάς, και το υπουργείο Παιδείας δεν έχει ανακοινώσει ακόμα ένα συνεκτικό σχέδιο για το άνοιγμα των σχολείων, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε γονείς και εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία κατά την οποία η επιδημία του κορονοϊού βρίσκεται σε έξαρση στην Ελλάδα.

Μέσα στο γενικό κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί, ενώ βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων, οι νεορισθέντες εκπαιδευτικοί ενημερώνονται με εγκύκλιο (21/8/2020) ότι δεν δικαιούνται άδεια ανατροφής.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εγκύκλιος «(…) η διάρκεια της άδειας ανατροφής στην περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος κατά τον χρόνο του διορισμού του έχει ήδη τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών ποσοτικώς περιορίζεται, και έχει τόση διάρκεια σε μήνες όση είναι το άθροισμα των ωρών του μειωμένου ωραρίου που θα ελάμβανε ο γονέας μέχρι τη συμπλήρωση των ετών διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου του τέκνου του. Κατά συνέπεια, εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που κατά την ημερομηνία διορισμού του/της έχει τέκνο άνω των δύο ετών, δεν δικαιούται άδεια ανατροφής».

Αυτό ξεκαθαρίζεται στην παρ. 1 της εγκυκλίου με αριθμό πρωτοκόλλου 108357/Ε3, που εκδόθηκε μόλις την Παρασκευή (21/8) από το υπουργείο Παιδείας. 

Κατά συνέπεια, εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που κατά την ημερομηνία διορισμού του/της έχει τέκνο άνω των δύο ετών, δεν δικαιούται άδεια ανατροφής».

Η εγκύκλιος:

Βρισκόμαστε στο κατώφλι της νέας σχολικής χρονιάς, και το υπουργείο Παιδείας δεν έχει ανακοινώσει ακόμα ένα συνεκτικό σχέδιο για το άνοιγμα των σχολείων, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε γονείς και εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία κατά την οποία η επιδημία του κορονοϊού βρίσκεται σε έξαρση στην Ελλάδα.

Μέσα στο γενικό κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί, ενώ βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων, οι νεορισθέντες εκπαιδευτικοί ενημερώνονται με εγκύκλιο (21/8/2020) ότι δεν δικαιούνται άδεια ανατροφής.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η εγκύκλιος «(…) η διάρκεια της άδειας ανατροφής στην περίπτωση υπαλλήλου ο οποίος κατά τον χρόνο του διορισμού του έχει ήδη τέκνο ηλικίας κάτω των τεσσάρων (4) ετών ποσοτικώς περιορίζεται, και έχει τόση διάρκεια σε μήνες όση είναι το άθροισμα των ωρών του μειωμένου ωραρίου που θα ελάμβανε ο γονέας μέχρι τη συμπλήρωση των ετών διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου του τέκνου του. Κατά συνέπεια, εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που κατά την ημερομηνία διορισμού του/της έχει τέκνο άνω των δύο ετών, δεν δικαιούται άδεια ανατροφής».

Αυτό ξεκαθαρίζεται στην παρ. 1 της εγκυκλίου με αριθμό πρωτοκόλλου 108357/Ε3, που εκδόθηκε μόλις την Παρασκευή (21/8) από το υπουργείο Παιδείας. 

Κατά συνέπεια, εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. που κατά την ημερομηνία διορισμού του/της έχει τέκνο άνω των δύο ετών, δεν δικαιούται άδεια ανατροφής».

Η εγκύκλιος:gonikes_adeies.pdf