Απορρίπτει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το σχέδιο της κυβέρνησης να συστήσει νέο κρατικό φορέα, ο οποίος θα αγοράζει από τις τράπεζες τα ακίνητα, που αποτελούν πρώτες κατοικίες ευάλωτων οικονομικά νοικοκυριών.

Η ΕΚΤ θεωρεί ότι η προτεινόμενη λύση ενέχει σημαντικά στοιχεία ηθικού κινδύνου και ζητά να εξεταστούν εναλλακτικές, ώστε η διαχείριση να διενεργείται από ιδιώτες.

Στο παραπάνω πλαίσιο, σύμφωνα με το euro2day.gr, το υπουργείο Οικονομικών ανέθεσε στην PriceWaterhouseCoopers με διαδικασίες – εξπρές την εκπόνηση εναλλακτικών λύσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ελεγκτική έχει προτείνει την τιτλοποίηση των κατοικιών που θα περιέρχονται στην κατοχή του κρατικού φορέα και την αποπληρωμή των ομολογιών που θα εκδοθούν με τα έσοδα ενοικίων. Στο τραπέζι υπάρχει και η λύση σύμπραξης ιδιωτικών κεφαλαίων στο νέο φορέα, με ανάθεση του management.

Όπως αναφέρει το euro2day.gr, το σχέδιο επιχειρεί να εισάγει στην Ελλάδα τον θεσμό της καταναλωτικής πτώχευσης, μέσω του οποίου οι ιδιώτες δανειολήπτες μπορούν, αφού παραχωρήσουν στους πιστωτές τους τυχόν βασικά περιουσιακά στοιχεία, να απαλλάσσονται με γρήγορες διαδικασίες από τα χρέη τους, ώστε να αναλαμβάνουν εκ νέου οικονομική δραστηριότητα.

Προκειμένου, τέλος, να τύχουν κοινωνικής προστασίας τα ευάλωτα οικονομικά νοικοκυριά, που έχουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια με υποθήκη σε πρώτη κατοικία, το σχέδιο προβλέπει τη σύσταση ενός κρατικού φορέα, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να αγοράζει το ενυπόθηκο ακίνητο και να συνάπτει, εν συνεχεία, συμφωνία μακροχρόνιας μίσθωσης με τον δανειολήπτη, που θα περιλαμβάνει και δυνατότητα επαναγοράς.