Έντονες είναι οι αντιδράσεις των καθηγητών Χημείας και βαθμολογητών, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα θέματα των φετινών Πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα της Χημείας με το νέο αλλά και το παλαιό σύστημα.

Οι καθηγητές κάνουν λόγο για προβλήματα και ασάφειες, για επιστημονικά λάθη και θέματα στα όρια της εξεταστέας ύλης.  που θα οδηγήσουν σε ακόμα χαμηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με τις περσινές και θα απογοητεύσουν για άλλη μια χρονιά τους μαθητές και ζητούν να ακυρωθεί το θέμα Δ3 ή να γίνουν αποδεκτές 2 απαντήσεις.

Ανοιχτή επιστολή εκπαιδευτικών προς την Κεντρική Επιτροπή Γενικών Εξετάσεων

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες της ΚΕΓΕ,

Το χημικό φαινόμενο που περιγράφεται στο θέμα Δ3 αναφέρεται σε πολλές αντιδράσεις οι οποίες είναι παράλληλες (ορισμένες μπορεί και διαδοχικές) που γίνονται στις ίδιες συνθήκες, από ορισμένα αντιδρώντα για την παραγωγή διαφορετικών προϊόντων.

Αντί να δοθούν στην εκφώνηση τουλάχιστον δύο χημικές εξισώσεις δόθηκε μια που ονομάστηκε λανθασμένα συνολική χημική εξίσωση.
Αν υποθέσουμε ότι η σωστή απάντηση στο ερώτημα (ii) είναι 5,4 Kg CH3COOH, τότε η συνολική εξίσωση θα έπρεπε να ήταν η εξής:

20CO + …H2 9CH3COOH + παραπροϊόντα, όπου από 200 mol CO παράγονται 90mol ή 5,4 Kg CH3COOH.

Κάθε συνολική χημική εξίσωση, για την γραφή της οποίας έχουν ληφθεί υπόψη οι αναλογίες με τις οποίες αντιδρούν και παράγονται οι ουσίες, μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την ποσότητα ενός προϊόντος που παράγεται πρακτικά, εκτός κι αν η αντίδραση είναι αμφίδρομη ή υπάρχουν απώλειες από το προϊόν αυτό.
Η υποτιθέμενη συνολική εξίσωση που δίνεται στην εκφώνηση δεν είναι συνολική, διότι οι συντελεστές των αντιδρώντων αντιστοιχούν μόνο στην παραγωγή του CH3COOH: 2CO + 2H2 CH3COOH + παραπροϊόντα.

Η παραπάνω χημική εξίσωση είναι ένα στάδιο του συνολικού φαινομένου, οπότε τα 200 mοl του CO δεν καταναλώνονται μόνο για την παραγωγή του CH3COOH, αλλά και άλλων προϊόντων. Δεν αναφέρεται όμως ποιο ποσοστό των 200 mοl CO καταναλώθηκε για την παραγωγή του CH3COOH, αλλά χωρίς καμία λογική βάση το ποσοστό αυτό ταυτίζεται με την εκατοστιαία κατά μάζα σύσταση του CH3COOH στο μείγμα των προϊόντων.

Έτσι πιστεύουμε ότι το ερώτημα (ii) του θέματος Δ3 πρέπει να ακυρωθεί ή εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, να ληφθούν σωστές και οι δύο απαντήσεις (5,4 Kg ή 6 Κg CH3COOH).

Γενικότερα τα θέματα είχαν προβλήματα και αρκετές ασάφειες που θα οδηγήσουν σε ακόμα χαμηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με τις περσινές και θα απογοητεύσουν για άλλη μια χρονιά τους μαθητές του 2ου και 3ου επιστημονικού πεδίου καθώς θα ακυρώσουν την προσπάθειά τους. Αυτό είναι άδικο και για τον επιπλέον λόγο ότι οι μαθητές του 2ου και 3ου επιστημονικού πεδίου θα έχουν μειονέκτημα για τις κοινές σχολές των πεδίων.

Ανακοίνωση των καθηγητών Χημείας και βαθμολογητών του 56 Βαθμολογικού Κέντρου

Θέλουμε να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για τα θέματα των φετινών Πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα της Χημείας με το νέο αλλά και το παλαιό σύστημα.
Τα θέματα είναι εκτός των πλαισίων του σχολικού βιβλίου, κακά διατυπωμένα, ασαφή ή έχουν ελλιπή δεδομένα, περιέχουν επιστημονικά λάθη και κάποια κινούνται στα όρια της εξεταστέας ύλης. Ο όγκος τους είναι υπερβολικός σε σχέση με τον χρόνο εξέτασης ενώ έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας στην κατανόηση των ερωτήσεων και την επίλυση. Δεν έχουν διαβάθμιση στη δυσκολία ενώ είναι ετεροβαρή (αφού δύο από τα έξι κεφάλαια καλύπτουν σχεδόν τα 6/10 των μονάδων).

Ενδεικτικά αναφέρουμε τα Α1, Α5.3, Β3,Γ4 Δ2,Δ3 με το νέο σύστημα και Γ3 με το παλαιό .

Τέλος, μεγάλη έκπληξη μας προκαλεί το γεγονός ότι το ίδιο θέμα στο παλαιό σύστημα είναι διατυπωμένο ορθά χωρίς ασάφεια ενώ στο νέο σύστημα είναι διατυπωμένο λάθος με αποτέλεσμα να μην μπορεί ο λύτης να καταλήξει σε σωστά συμπεράσματα.

Θεωρούμε ότι η ΚΕΕ  οφείλει να σέβεται τον κόπο και την αγωνία των μαθητών, των γονιών αλλά και των καθηγητών τους και να βάζει θέματα τα οποία να είναι εντός ύλης,  στα πλαίσια του σχολικού βιβλίου, σαφή, με επαρκή δεδομένα και επιστημονικώς ορθά. Ο ακροβατισμός της ΚΕΕ με την επιλογή των συγκεκριμένων θεμάτων οδηγεί στη  δυσφήμιση του μαθήματος και την απογοήτευση των υποψηφίων που δεν βλέπουν τα αποτελέσματα να είναι ανάλογα της προσπάθειας που έχουν καταβάλει.