Ενδεικτικά της πλήρους κατάρρευσης του συνόλου των κλάδων της ελληνικής οικονομίας κατά το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου (οπότε και είχε επιβληθεί πλήρες lockdown) είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ειδικά για τον Απρίλιο, που είναι ο μήνας της μεγάλης καραντίνας, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφουν μείωση τζίρου για το σύνολο των κλάδων 32,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρσι.

Από τα εν λόγω στοιχεία προκύπτει ότι το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών στοιχείων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο τομέας «Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία» και ο τομέας «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών κατά 93,3% και 85,5% αντίστοιχα, τον Απρίλιο 2020 σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2019.

Ακολουθούν οι κλάδοι «Μεταφορές-Αποθήκευση» (-48,6%),«Παροχή Νερού, Διαχείριση Αποβλήτων» (-42,9%), την «Ενημέρωση-Επικοινωνία» (-42,6%) και η «Μεταποίηση» (-33,3%).

Η ζημιά για το σύνολο των κλάδων της οικονομίας είναι σε μηνιαία βάση (Απρίλιος 2020 έναντι Απριλίου 2019) πάνω από 6,5 δισ. ευρώ, ενώ για το δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου -δηλαδή σε μόλις 1,5 μήνα lockdown- προσεγγίζει τα 9 δισ. ευρώ. Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία, ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων συμπιέστηκε το συγκεκριμένο διάστημα του 2020 στα 31,2 δισ. ευρώ, όταν το αντίστοιχο περσινό δίμηνο ο τζίρος στην αγορά κυμαινόταν πάνω από τα 40,1 δισ. ευρώ.

Σχεδόν οι μισοί ενήλικες εκτός απασχόλησης

Την ίδια στιγμή, «σήμα κινδύνου» εκπέμπεται και από την έρευνα εργατικού δυναμικού, που πραγματοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, για το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Στην έρευνα καταγράφεται αύξηση του αριθμού των πολιτών που παρότι είναι άνεργοι δεν αναζητούν εργασία, συνεπεία και της στασιμότητας στην οικονομική δραστηριότητα λόγω των μέτρων ανάσχεσης της πανδημίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι οικονομικά μη ενεργοί κάτω των 75 ετών, οι οποίοι ούτε εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.311.960 άτομα, σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 2,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 3.852.615 άτομα, σημειώνοντας μικρή αύξηση 1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 και μείωση -1,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο της αντίστοιχης έρυνας.

Η ΕΛΣΤΑΤ μάλιστα επισημαίνει ότι «τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους».

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στατιστική σύνθεση του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού. Κάτι λιγότερο από τους μισούς, το 45,95% του συνόλου που αντιστοιχεί σε 1.518.700 άτομα δεν έχουν εργαστεί στο παρελθόν. Περίπου 1.177.000 είναι σε καθεστώς σύνταξης (35,5%), ενώ πάνω από 48.400 άτομα φέρεται να πιστεύουν ότι δεν θα βρουν εργασία.

Μάλιστα το ποσοστό των τελευταίων, αν και είναι μόλις 1,5%, εμφανίζει αύξηση 16% έναντι του προηγούμενου τριμήνου. Στην κατηγορία «Αλλοι λόγοι» εντάσσονται πάνω από 587.000 άτομα από τους οικονομικά μη ενεργούς. Πάντως στους λόγους για τους οποίους δηλώνεται ότι σταμάτησαν την τελευταία εργασία, μόνο το 51,8% απαντά ότι συνταξιοδοτήθηκε. Το 26,1% παραθέτει ως λόγους την απόλυση ή τη λήξη της εργασίας περιορισμένης διάρκειας.