Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό θετικών απαντήσεων στο ερώτημα «Υπάρχουν μέρη γειτονικών χωρών που στην πραγματικότητα ανήκουν σε εμάς;» κατέγραψε έρευνα της Pew Resarch Center.

Η έρευνα διεξήχθη σε 19 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 16 κρατών – μελών του ΝΑΤΟ από τις 13 Μαϊου έως τις 12 Αυγούστου 2019, μεταξύ 21.029 ατόμων.

Το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει η Ελλάδα. Το 60% των ερωτηθέντων από την Ελλάδα θεωρεί πως εδάφη γειτονικών χωρών ανήκουν στην ίδια, ενώ το ίδιο πιστεύουν Τούρκοι και Βούλγαροι σε ποσοστό 58%.

Η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό είναι η Ουγγαρία με ποσοστό 67%. Από εκεί και πέρα υψηλά ποσοστά συγκεντρώνουν και οι Ρώσοι, με το 53% θα θεωρεί πως ορισμένα εδάφη ξένων χωρών θα έπρεπε να ανήκουν σε εκείνους. Ακολουθούν οι Πολωνοί με 48%, οι Ουκρανοί με 47% και οι Σλοβάκοι με 46%.

Αντίθετα πολίτες από χώρες της Δυτικής Ευρώπης έχουν αντίθετα συναισθήματα.

Το 82% των Σουηδών, το 74% των Ολλανδών, το 72% των Βρετανών, το 62% των Γερμανών, το 60% των Ισπανών και το 59% των Γάλλων θεωρούν πως άλλες χώρες δεν κατέχουν εδάφη τους.

 

 

Σημειώνεται, πως οι υποστηρικτές δεξιών πολιτικών δυνάμεων είναι πιο πιθανό να θεωρούν ότι τους ανήκουν εδάφη άλλων κρατών.