Θρήσκευμα» ζητά η αλυσίδα σούπερ μάρκετ «Market In» στην αίτηση που πρέπει να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι για εργασία στα καταστήματα του ομίλου. 

Μάλιστα το σχετικό πεδίο φέρει και το χαρακτηριστικό αστεράκι (*) που μπαίνει ως επισήμανση στα πεδία μιας αίτησης που πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθούν. 

Σημειώνεται κατ’ αρχάς ότι το θρήσκευμα έχει καταργηθεί από τις ταυτότητες ενώ το γεγονός ότι ζητείται, εκτός από ρατσιστικό είναι και παράνομο, αφού αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2 – Νόμος 2472/1997:

«Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:

α) «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων. Δεν λογίζονται ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία, από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων.

β) «Ευαίσθητα δεδομένα», τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων». 

Ακολουθεί φωτογραφία από την επίμαχη αίτηση όπως είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα των «Market In»: