Και τυπικά τέθηκε σε ισχύ η τετράμηνη παράταση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών, με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ της σχετικής Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

Η παράταση του εξωδικαστικού μηχανισμού γίνεται μέχρι τις 30 Απριλίου, αντίστοιχα με την προθεσμία για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στις 125 εβδομάδες λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού (από τον Αύγουστο του 2017) έχουν ενταχθεί πάνω από 2.000 επιχειρήσεις και φορολογούμενοι που κατανέμονται ως εξής:

 

Επιχειρήσεις (από 3/8/2017 – 27/12/2019): 41.952 εκκίνησαν τη διαδικασία, 10.276 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα, 3.218 αιτήσεις υποβλήθηκαν (855 σε διμερή διαπραγμάτευση και 2.363 σε διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές), 1.715 πήραν βεβαίωση πληρότητας και 583 ξεκίνησαν διαπραγμάτευση με πολλαπλούς πιστωτές, 433 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς και οι επιχειρήσεις ρύθμισαν τα χρέη τους.

Ελεύθεροι επαγγελματίες (5/2/2018 – 27/12/2019): 19.119 ξεκίνησαν τη διαδικασία ρύθμισης, 11.567 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα, 3.355 αιτήσεις υποβλήθηκαν, 799 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς την ΑΑΔΕ και 1.070 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών). Συνολικά για 1.524 ΑΦΜ ελευθέρων επαγγελματιών ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι αιτήσεις και ρυθμίστηκαν οι οφειλές.

Αγρότες (27/6/2018 – 27/12/2019): 1.586 ξεκίνησαν τη διαδικασία ρύθμισης, 1.134 πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα, 381 αιτήσεις υποβλήθηκαν και από αυτές 157 ολοκληρώθηκαν επιτυχώς προς την ΑΑΔΕ, 144 προς το ΚΕΑΟ και μόλις μία προς τράπεζες υπό εκκαθάριση. Συνολικά για 231 ΑΦΜ αγροτών υπήρξε ρύθμιση χρεών μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού (σε ένα ΑΦΜ μπορεί να αντιστοιχούν μέχρι τρεις αιτήσεις για διαπραγμάτευση).