Μόλις 4 στους 10 Έλληνες ηλικίας από 55-64 ετών βρίσκονται εντός της αγοράς εργασίας σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Συγκεκριμένα, την τελευταία 15ετία συντελούνται εντυπωσιακές αλλαγές στην αγορά εργασίας της ΕΕ όσον αφορά τους μεγαλύτερους σε ηλικία πολίτες. Από το 2003 έως το 2018, τα ποσοστά απασχόλησης της ηλικιακής ομάδας 55-64 αυξήθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2018 η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ αφού τα ποσοστά απασχόλησης ατόμων ηλικίας 55 έως 64 ετών ήταν κάτω από το 50%. Αντίθετα, πρώτη στην κατάταξη έρχεται η Σουηδία με ποσοστό άνω του 70% και ακολουθούν η Σουηδία και η Γερμανία.

 

Έτσι λοιπόν, το 2018 το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών ήταν μόλις 41,1%. Την ίδια χρονική περίοδο τα ευρωπαϊκά ποσοστά απασχόλησης (ανδρών – γυναικών) ηλικίας 55 έως 64 ετών ήταν υψηλότερα από τα μέσα ποσοστά για όλους τους ενηλίκους. Συγκεκριμένα, ήταν 65% στους άνδρες και 52% στις γυναίκες, όταν τα συνολικά ποσοστά ήταν 60% και 48% αντίστοιχα.

 
 

 

Η Eurostat αναφέρει ότι oι ηλικιωμένοι που καθυστερούν τη συνταξιοδότησή τους κερδίζουν περισσότερα χρήματα, συγκεντρώνουν πρόσθετα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και ενδέχεται να είναι σε θέση να εξοικονομήσουν περισσότερα ή να μεταφέρουν τα κέρδη τους σε κάποιο ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.