Ημέρα πανελλαδικής δράσης η σημερινή για το ΚΕΘΕΑ, το οποίο η κυβέρνηση έχει αποφασίσει με αιφνίδια και χωρίς διαβούλευση Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου να αντικαταστήσει το αμισθί Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου, με έμμισθα άτομα, να καταργήσει δηλαδή το αυτοδιοίκητοδημιουργώντας τεράστια προβλήματα λειτουργίας στον οργανισμό που έχει βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους να απεξαρτηθούν από τα ναρκωτικά.

Έξω από το υπουργείο Υγείας βρέθηκε πλήθος κόσμου, εργαζόμενοι, μέλη, γονείς και φίλοι του ΚΕΘΕΑ. 

Με τσιρότα στο στόμα, οι διαμαρτυρόμενοι, πιασμένοι από τους ώμους, έχουν σχηματίσει έναν κύκλο μέσα στον οποίο μέλη του ΚΕΘΕΑ πραγματοποιούν ένα δρώμενο με κρουστά.

Στη συνέχεια ένα ένα τα μέλη του κύκλου βγαίνουν μπροστά φωνάζοντας την κραυγή με το όνομα τους, την οποία επαναλαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, όπου υπάρχουν προγράμματα του ΚΕΘΕΑ. Στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στην Πάτρα, στη Λάρισα, στα Ιωάννινα.

Σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι τονίζουν τα εξής:

«Στις 30 Σεπτεμβρίου, η Κυβέρνηση αποφάσισε αιφνιδιαστικά να καταργήσει με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου το εκλεγμένο και άμισθο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΘΕΑ και να το αντικαταστήσει με ένα διορισμένο και έμμισθο! Ταυτόχρονα, με την ίδια πράξη καταργεί τις νομικές ρυθμίσεις για το σκοπό και την αποστολή του καθώς και τη δυνατότητα ίδρυσης νέων μονάδων. Κι όλα αυτά δήθεν από την «εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για τη θέσπιση κανόνων χρηστής διαχείρισης και διοίκησης…».

Το ΚΕΘΕΑ όμως στα 37 χρόνια λειτουργίας του δεν έδωσε ούτε μια αφορμή για υποψίες κακής διαχείρισης, δεν δημιούργησε «μαύρες τρύπες», δεν προέβη σε δανεισμό, δεν ενεπλάκη σε σκάνδαλα. Αντιθέτως, καθιέρωσε από το 1995 τον ετήσιο δημόσιο απολογισμό, ελέγχεται από ορκωτούς λογιστές, διαθέτει διπλογραφικό σύστημα και εσωτερικό έλεγχο, και η πολύ καλή διαχειριστική του επίδοση επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Θεωρούμε ότι αυτή η αντισυνταγματική παρέμβαση υπονομεύει πλήρως το έργο του ΚΕΘΕΑ καθώς αποβλέπει στη δημιουργία ενός γραφειοκρατικού οργανισμού που η λειτουργία του θα διαταράσσεται με κάθε κυβερνητική αλλαγή και ο οποίος θα είναι ευάλωτος σε πάσης φύσεως πολιτικές παρεμβάσεις».

«Σας προσκαλούμε να ενώσετε τις φωνές σας μαζί με τα μέλη, τους γονείς, εργαζόμενους και φίλους του ΚΕΘΕΑ», αναφέρουν ακόμη..

Παράλληλα, πραγματοποιούν διαδικτυακό ψήφισμα που στόχο έχει την απόσυρση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου μέσω της πλατφόρμας avaaz.