Η βουλγαρική οικονομία αναδιαρθρώθηκε επιτυχώς μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση το 2009, γεγονός που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μέρος του εργατικού δυναμικού “μετατοπίστηκε” από τον κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο απασχολούνταν προ κρίσης σε άλλο, αναφέρει η δημόσια ραδιοφωνία της χώρας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει, επικαλούμενη έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, ο αριθμός των απασχολουμένων στον τομέα των κατασκευών μειώθηκε -σε σχέση με το 2009- σε μεγαλύτερο ποσοστό έναντι άλλων τομέων (περίπου 50%) και ο αριθμός των Βουλγάρων που εργάζονται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας μειώθηκε κατά 1/3. Συρρίκνωση, επίσης, καταγράφηκε και στον αριθμό των απασχολουμένων στους τομείς των βιομηχανιών τροφίμων, επίπλων, αλλά και στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Αντίθετα, εργαζόμενοι που απασχολούνταν στους προαναφερόμενους κλάδους, “απορροφήθηκαν” από άλλους όπως της αυτοκινητοβιομηχανίας, της φαρμακοβιομηχανίας, των ηλεκτρονικών μηχανημάτων, καθώς σ’ αυτούς τους τομείς καταγράφηκε επενδυτική δραστηριότητα και έναρξη λειτουργίας νέων μονάδων παραγωγής, η οποία οδήγησε στην αναζήτηση και πρόσληψη εργατικού δυναμικού.