Σημαντικές αλλαγές φέρνει ο νέος τρόπος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας βάσει των ρύπων, ενώ για πρώτη φορά αναμένεται να πληρώσουν και οι ιδιοκτήτες υβριδικών αυτοκινήτων. 

Ο νέος τρόπος με βάση τις νέες μετρήσεις για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), φέρνει αυξήσεις έως και 100% σε κάποιες περιπτώσεις και ερώτημα παραμένει αν θα υπάρξει κάποια παρέμβαση από την κυβέρνηση. 

Από τα τέλη κυκλοφορίας απαλλάσσονται μόνο όσα αυτοκίνητα εκπέμπουν έως 90 γραμμάρια διοξείδιο του άνθρακα. Ως τα 100 γραμμάρια τα τέλη διαμορφώνονται 0,90 ευρώ ανά γραμμάριο, έως τα 120 γραμμάρια 0,98 ανά, έως τα 140 1,20 ευρώ, έως τα 160 1,85 ανά γραμμάριο. Στα 180 γραμμάρια οι ιδιοκτήτες θα επιβαρύνονται με 2,45 ευρώ ανά γραμμάριο, στα 200 με 2,78 ευρώ ανά γραμμάριο, στα 250 με 3,05 ευρώ ανά γραμμάριο και στα 250 και άνω με 3,72 ευρώ ανά γραμμάριο.

Τέλη κυκλοφορίας (τιμές ανά γραμμάριο Co2)

  • 0-90 γρ. CO2 – Μηδέν ευρώ
  • 91-100 γρ. CO2 – 0,90 ευρώ / γραμμάριο
  • 101-120 γρ. CO2 – 0,98 ευρώ / γραμμάριο
  • 121-140 γρ. CO2 – 1,20 ευρώ / γραμμάριο
  • 141-160 γρ. CO2 – 1,85 ευρώ / γραμμάριο
  • 161-180 γρ. CO2 – 2,45 ευρώ / γραμμάριο
  • 181-200 γρ. CO2 – 2,78 ευρώ / γραμμάριο
  • 201-250 γρ. CO2 – 3,05 ευρώ / γραμμάριο
  • Άνω από 251 γρ. CO2 – 3,72 ευρώ / γραμμάριο

Τι είναι το WLTP

Το Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure, είναι ένας νέος τρόπος υπολογισμού εκπομπής ρύπων κα κατανάλωσης καυσίμου που αντικατέστησε το NEDC τον Σεπτέμβριο του 2017 και βάση προγραμματισμού θατον έχει αντικαταστήσει πλήρως το 2021. Η αλλαγή έγινε για οικολογικούς λόγους καθώς η αύξηση των εκπομπών ρύπων από τα αυτοκίνητα λειτουργούσε αρνητικά ως προς το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ο WLTP προσφέρει πιο ρεαλιστικές μετρήσεις όχι μόνο για το διοξείδιο του άνθρακα, βάση του οποίου βγάινουν και οι τιμές των τεών κυκλοφορίας, αλλά και για τους υπόλοιπους ρύπους.