Η επίπτωση των θετικών μέτρων που ψήφισε πρόσφατα η Βουλή κινείται μέσα στο πλαίσιο του δημοσιονομικού χώρου, υπογραμμίζει το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή (ΓΠΚΒ), όπως καταγράφεται στην έκθεσή του για το Α΄ τρίμηνο του 2019 που δημοσιοποιήθηκε σήμερα (Τετάρτη).

Στην έκθεση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το Πρόγραμμα Σταθερότητας που κατέθεσε η χώρα στην Ε.Ε. προβλέπει διατήρηση των πρωτογενών και συνολικών πλεονασμάτων για τα επόμενα χρόνια καθώς και την ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου της τάξης του 0,60% του ΑΕΠ για το 2019.

Οι παραπάνω προβλέψεις -σημειώνει η έκθεση- αναθεωρήθηκαν μετά την ψήφιση των κυβερνητικών μέτρων (μείωση του ΦΠΑ σε επεξεργασμένα τρόφιμα, εστίαση, ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο, αναμόρφωση των συντάξεων χηρείας, καταβολή 13ης σύνταξης, ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις), η επίπτωση των οποίων είναι κοντά στο 0,55% του ΑΕΠ και συνεπώς «μπορεί να καλυφθεί από τον προβλεπόμενο δημοσιονομικό χώρο».

Επίσης, η έκθεση αναφέρει ότι όλες οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις έχουν αναδιανεμητικές συνέπειεςκαθώς επιδρούν διαφορετικά σε επιμέρους ομάδες του πληθυσμού. Τα πρόσφατα μέτρα ευνοούν κατά κύριο λόγο τους συνταξιούχους αλλά και τους συναλλασσόμενους στις αγορές αγαθών που μειώνεται ο ΦΠΑ.

Τα μέτρα αυτά αναμένεται να επιδράσουν θετικά στην ιδιωτική κατανάλωση, η οποία -κατά το μέρος που δεν καταλήξει σε εισαγωγές- θα ενισχύσει τον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης. Αυτό θα αντισταθμίσει εν μέρει το δημοσιονομικό τους κόστος, καταγράφει επίσης η έκθεση. 

Όσο για τη γενικότερη εικόνα της οικονομίας, το ΓΠΚΒ σημειώνει τα εξής: 

  • Η ελληνική οικονομία διατήρησε τη θετική δυναμική της.
  • Η μεγέθυνση το 2018 ήταν στο επίπεδο του μέσου όρου της Ευρωζώνης, με μεγάλη συνεισφορά των εξαγωγών αλλά αρνητική μεταβολή των συνολικών επενδύσεων.
  • Η ανεργία μειώνεται, η απασχόληση και οι αμοιβές αυξάνονται, ο πληθωρισμός παρουσιάζει αυξητική τάση αλλά το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών έχει διευρυνθεί.
  • Οι βραχυχρόνιοι δείκτες για το 2019 παρουσιάζουν μικτή εικόνα, με επιδείνωση του δείκτη οικονομικού κλίματος, αλλά βελτίωση του δείκτη υπεύθυνων προμηθειών (PMI).
  • Οι επίσημες προβλέψεις για τον ρυθμό μεγέθυνσης του 2019 κυμαίνονται από 1,9% (Τράπεζα της Ελλάδος) μέχρι 2,4% (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο).
  • Οι σημαντικοί κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία προκύπτουν κατά κύριο λόγο από το εξωτερικό, ιδιαίτερα την επιβράδυνση που παρουσιάζει η Ευρωζώνη, την ευρύτερη χρηματοοικονομική αστάθεια και την κλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης ΗΠΑ και Κίνας.
  • Η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης (4,4% του ΑΕΠ) και το πέμπτο υψηλότερο συνολικό πλεόνασμα (1,1% του ΑΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των τόκων δημοσίου χρέους) επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της ελληνικής οικονομίας να παράγει υψηλά και διατηρήσιμα πλεονάσματα. Το γεγονός αυτό προσδίδει πρόσθετη αξιοπιστία στην οικονομική πολιτική και στη δημοσιονομική διαχείριση και εκφράζεται με την αποκλιμάκωση των αποδόσεων των τίτλων του ελληνικού δημοσίου και την πιστοληπτική αναβάθμιση της Ελλάδας από τον οίκο αξιολόγησης DBRS.

Διαβάστε παρακάτω ολόκληρη την έκθεση:

TAGS