Η ενεργοποίηση των νεαρών ψηφοφόρων προκειμένου να μετάσχουν στις ευρωεκλογές  Μαίου και η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα δημοκρατίας είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νεολαίας που πραγματοποιείται από τις 29 Απριλίου έως τις 5 Μαΐου κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη.
Πρόκειται για μια συνδιοργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα «Η δημοκρατία κι εγώ». 
Στη διάρκεια των εκδηλώσεων που θα γίνουν σε εθνικό επίπεδο και στις Βρυξέλλες οι συμμετέχοντες θα λάβουν μέρος σε εθελοντική εργασία, θα συνδιαλλαγούν με υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, και καλούνται να πάρουν πρωτοβουλίες για να ακουστεί η φωνή τους «σε σημαντικά ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή ή η ανεργία των νέων».
«Η δημοκρατία είναι μια αξία που είναι δική μας. Είναι η φωνή μας. Είναι όσα έχουμε πετύχει. Είναι όλοι εμείς», αναφέρει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καλεί τους νέους σε συμμετοχή.
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια και αποσκοπεί στην προώθηση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για τη νεολαία,  που διοργανώνονται σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+. 
Εκτός από τις δραστηριότητες που διοργανώνονται σε εθνικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας θα φέρει σε επαφή νέους, οργανώσεις νεολαίας και φορείς χάραξης πολιτικής στο πλαίσιο ευρωπαϊκής εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.