«Χρειάζεται μια συνολική και μακροπρόθεσμη πολιτική για ανάπτυξη, που να δημιουργεί προοπτικές, ώστε να προσελκύσει νέους που βρίσκονται εκτός Ελλάδας να επιστρέψουν», εκτιμά η ερευνήτρια του CERN, Δέσποινα Χατζηφωτιάδου, για την προοπτική ανάσχεσης της φυγής νέων επιστημόνων στο εξωτερικό (brain drain), αλλά και της επιστροφής αυτών που βρίσκονται εκτός Ελλάδας (brain gain). Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων εξηγεί πως η απόφαση επιστροφής στην Ελλάδα εξαρτάται κυρίως από το αν υπάρχουν θέσεις εργασίας, συναρτάται όμως και με την οικογενειακή κατάσταση του καθενός και το πώς έχει οργανώσει τη ζωή του.

   Αναγνωρίζει, πάντως, ότι όσοι επιστρέφουν έχοντας ενσωματώσει άλλες κουλτούρες, νοοτροπίες, τρόπους δουλειάς και εμπειρίες που απέκτησαν στο εξωτερικό «μπορούν να έχουν έναν πολύ θετικό ρόλο στην αλλαγή της ελληνικής κοινωνίας». Αναφερόμενη στις επιτυχίες Ελλήνων επιστημόνων, που συμμετέχουν σε μεγάλα διεθνή πειράματα, σημειώνει πως αυτοί «μπορούν να καθοδηγήσουν και να προωθήσουν τους νεότερους, να τους βοηθήσουν να ενταχθούν σε ερευνητικές ομάδες, μπορούν ίσως να διασφαλίσουν χρηματοδότηση από προγράμματα και λόγω δικτύωσης και γνώσης των πραγμάτων να εξασφαλίσουν παραγγελίες για ελληνικές εταιρείες».

   Σε ό,τι αφορά τους επόμενους σταθμούς στο «ταξίδι» της εξερεύνησης των απαρχών του Σύμπαντος απαντά ότι στη φυσική στοιχειωδών σωματιδίων ένα από τα αναπάντητα ως τώρα ερωτήματα είναι η φύση της σκοτεινής ύλης, όπου οι απαντήσεις αξιώνονται μέσα από την αναβάθμιση της φωτεινότητας του μεγάλου επιταχυντή αδρονίων, ενώ για τις ενδεχόμενες εκπλήξεις που επιφυλάσσει η έρευνα εξηγεί πως «είναι μέσα στο πρόγραμμα» και «θα είχαν εξάλλου και μεγάλο ενδιαφέρον και θα οδηγούσαν στη διατύπωση καινούριων θεωριών και μοντέλων».