Σε ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό με δικαιούχο τον οφειλέτη του δανείου, θα καταβάλλεται η συνεισφορά του Δημοσίου στη δόση όσων ενταχθούν σε καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας  Αυτό προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας που πήρε αριθμό δημοσίευσης στην σημερινή Εφημερίδα της Κυβέρνησης  (ΦΕΚ Β1167/8.4.19) και σύμφωνα με την οποία, η συνεισφορά του Δημοσίου θα κυμαίνεται κατά περίπτωση από 20% έως και 50%, ανάλογα με το εισόδημα του δανειολήπτη.

Το ύψος του εισοδήματος του δανειολήπτη και τα μέλη που απαρτίζουν το νοικοκυριό, αποτελούν τα βασικά κριτήρια τα οποία συνδυαστικά θα οδηγούν στον καθορισμό του ύψους της επιδότησης των δανειοληπτών που θα υπαχθούν στο νέο πλαίσιο προστασίας, όπως αναφέρει η ΚΥΑ – την οποία δημοσίευσε αναλυτικά, νωρίτερα το ΑΠΕ-ΜΠΕ – ενώ κριτήριο για το ύψος της επιδότησης αποτελεί και το είδος του δανείου, δηλαδή αν είναι  επιχειρηματικό δάνειο συνδεδεμένο με την πρώτη κατοικία, ή στεγαστικό δάνειο, ή άλλος τύπος δανείου με εξασφάλιση την πρώτη κατοικία.

Η χορήγηση της επιδότηση της δόσης, δίνεται μόνο εφόσον ο οφειλέτης είναι επιλέξιμος για υπαγωγή στο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, αποδέχθηκε τη συναινετική ρύθμιση που πρότειναν οι πιστωτές για όλες τις οφειλές που είναι επιδεκτικές ρύθμισης, ή πέτυχε τη δικαστική ρύθμιση των οφειλών και πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια που θέτει ο νόμος.

Η διάρκεια της συνεισφοράς του Δημοσίου θα εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον όμως ο δικαιούχος εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις, ενώ οι προϋποθέσεις και το ποσό της συνεισφοράς του Δημοσίου θα επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως στο τέλος κάθε οικονομικού έτους. Για το λόγο αυτό, η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας δύναται να ανακτά από τη βάση δεδομένων φορολογικής διοίκησης τα ετησίως δηλωθέντα στοιχεία οικογενειακής κατάστασης και εισοδημάτων του οφειλέτη, καθ’ όλη τη διάρκεια καταβολής της συνεισφοράς του Δημοσίου