Το ποσό των 7 εκατομμυρίων ευρώ διατέθηκε από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης τον Ιανουάριο του 2019 για τη αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς το δημόσιο ενώ για την διευθέτηση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης καταβλήθηκε απο τους αρμόδους φορείς το ποσό των 4,6 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό προκύπτει απο τα στοιχεία για την εξέλιξη των μηνιαίων πληρωμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.