Αμετακίνητη στις θέσεις της για τη μισθοδοσία των κληρικών παραμένει η Ιεραρχία της Ιεράς Συνόδου μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασής της.

Στο τραπέζι του διαλόγου παραμένουν η εκκλησιαστική περιουσία και οι οργανικές θέσεις των κληρικών.

Ωστόσο, επιθυμία της εκκλησίας είναι η συνέχιση του διαλόγου με την πολιτεία, ενώ διαφωνεί με την προσθήκη στο Σύνταγμα της διατάξεως «περί ουδετερόθρησκου κράτους».