Το θέμα της βελτίωσης της περιβαλλοντικής απόδοσης του διυλιστηρίουΘεσσαλονίκης των ΕΛΠΕ απασχόλησε τη σημερινή συνάντηση του αναπληρωτήΥπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου με τον Πρόεδρο καιΔιευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. Ευστάθιο Τσοτσορό, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ με πρωτοβουλία του Υπουργού.

Από τις δυο πλευρές εκφράστηκε η διάθεση για συνεργασία και συζητήθηκανσυγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η περιβαλλοντική απόδοση της εγκατάστασης. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ κ. Τσοτσορός σημείωσε ότι ήδη είναι σε εξέλιξη από το 2016 σειρά μελετών, έργων καιπαρεμβάσεων στην κατεύθυνση αυτή.

Ειδικότερα τα ΕΛΠΕ:
1) Ολοκληρώνουν έως τα τέλη Απριλίου το έργο «Ανάκτησης Απαερίων Πυρσού»,κόστους 2,5 εκατ. €, που θα μηδενίσει και τυχόν διαφυγές υδρογονανθράκων απότον πυρσό.
2) Εχουν μελετήσει και υποβάλει προς αδειοδότηση έργα «Αναβάθμισης τηςΚατεργασίας Υγρών Αποβλήτων» ύψους 6,5 εκατ. € για την τήρηση των νέων ορίωνυγρών αποβλήτων της ΕΕ, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές. Στα έργα αυτά προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η ανέγερση νέας κλειστής δεξαμενήςεξισορρόπησης. Με την ολοκλήρωση των έργων, το α΄ εξάμηνο 2020, θα επιτευχθείαπόλυτη εξάλειψη κάθε πιθανής οσμής από την μονάδα κατεργασίας υγρώναποβλήτων.
3) Οσον αφορά τις μονάδες κατεργασίας υγρών αποβλήτων και επεξεργασίαςελαιώδους λάσπης έχουν δρομολογήσει μελέτη από εξειδικευμένη εταιρεία, για τηνπεραιτέρω βελτίωση των υφισταμένων συστημάτων απόσμισης. Η μελέτη προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Απριλίου 2019. Τα μέτρα που θαπροταθούν θα εφαρμοστούν άμεσα και ο απαιτούμενος εξοπλισμός θαεγκατασταθεί το συντομότερο δυνατό.

Συνοπτικά αναφέρονται:

  • Πρόσθετα συστήματα δέσμευσης υδρογονανθράκων και θειούχων ενώσεων.- Αύξηση δυναμικότητας συστημάτων αναρρόφησης.- Κλειστά συστήματα όπου απαιτείται (πλωτό κάλυμμα κλπ).
  • Χρήση νέων προσθέτων χημικών στις μονάδες απόσμισης.

4) Ολοκληρώνουν την επεξεργασία των παλιών σκαμμάτων ελαιωδών το α’ εξάμηνοτου 2020, όπου απομένουν εργασίες αποκατάστασης σε ένα τελευταίο σκάμμα.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμελλοςζήτησε επιπλέον από τα ΕΛΠΕ να ενισχυθούν οι μετρήσεις αερίων ρύπων στα όριατης εγκατάστασης, ιδιαίτερα προς τον οικισμό του Κορδελιού, καθώς και ναεξεταστεί η δυνατότητα μετεγκατάστασης της μονάδας επεξεργασίας ελαιώδους λάσπης σε νέα περιοχή της έκτασης του διυλιστηρίου, απομακρυσμένης από τονοικισμό. Τα ΕΛΠΕ ανταποκρίθηκαν θετικά στα δύο αυτά αιτήματα, τα οποία και εντάσσουνστον προγραμματισμό τους.

Τέλος, ο Ομιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δήλωσε ότι αναμένει τα αναλυτικά στοιχεία από την τελική έκθεση της καθηγήτριας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου κας Κωνσταντινής Σαμαρά, όταν αυτή συνταχθεί.