Μόνον η ρεαλιστική προοπτική μιας ισχυρής Ενωμένης Ευρώπης μπορεί να εξουδετερώσει τα μορφώματα λαϊκισμού και νεοναζισμού τα οποία, επιβουλεύονται, απροκάλυπτα, την συνοχή και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, κατά την ομιλία του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στην Κροατία.

Ο κ. Παυλόπουλος αναφέρθηκε αναλυτικά στην επιτακτική ανάγκη της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης για να μπορέσει η ισχυρή Ενοποιημένη Ευρώπη, να ανταποκριθεί στη σημερινή δυσοίωνη συγκυρία και να ανταποκριθεί στον πλανητικό της ρόλο, ενώ τάχθηκε υπέρ μιας ομοσπονδιακού τύπου σύνδεση των Κρατών-Μελών, που θα εδράζεται στην αρχή της Αλληλεγγύης, και θα στηρίζεται στο σεβασμό των θεσμικών αντηρίδων της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας. Παρατήρησε, επίσης, ότι το θεσμικό πρότυπο της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, ιδίως την εφαρμογή της αρχής της διάκρισης των Εξουσιών, την εμπέδωση του Κράτους Δικαίου και της συνακόλουθης αρχής της νομιμότητας, οπωσδήποτε δε, το σεβασμό των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Υπογράμμισε, ακόμη, ότι το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης απαιτεί, επιπλέον, για την ευόδωσή του την άμεση οργάνωση και λειτουργία των μηχανισμών εκείνων, μέσω των οποίων μπορεί να λαμβάνονται, εγκαίρως και αποτελεσματικώς, οι καίριες εκείνες αποφάσεις, που δίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να φέρει σε πέρας την αποστολή της, τόσον έναντι των κρατών-μελών όσο και στο πεδίο του διεθνούς γίγνεσθαι και διευκρίνισε ότι «οι αποφάσεις αυτές σχετίζονται, κατά κύριο λόγο, με την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας καθώς και με την Οικονομική και Νομισματική Πολιτική».

Καταλήγοντας, επισήμανε, ότι «χωρίς την απαραίτητη συνοχή και με την προοπτική της ενοποίησής της αμφίβολη -όπως, δυστυχώς, συμβαίνει σήμερα- είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εμπνεύσει εκείνο το κύρος, το οποίο ως και στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν την έκανε “ελκυστική”, έτσι ώστε τα κράτη της Γηραιάς Ηπείρου να “διαγκωνίζονται”, κυριολεκτικώς, προκειμένου να καταστούν μέλη της», ενώ αναφερόμενος στο Brexit, υποστήριξε ότι «πρέπει να προβληματίσει σοβαρά όλους εκείνους που πιστεύουμε στο Ευρωπαϊκό Όραμα».