Τη συμπαράστασή της στα «δίκαια αιτήματα» των εργαζομένων της Περιφέρειας εκφράζει με ανακοίνωσή της η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής ενόψει της στάσης εργασίας που έχουν προγραμματίσει οι εργαζόμενοι για την Παρασκευή το πρωί, στο κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας στη λεωφόρο Συγγρού. Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή της η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής τονίζει μεταξύ άλλων ότι «κατανοεί πλήρως την αναγκαιότητα επίλυσης ζητημάτων που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας» των εργαζομένων.

«Με γνώμονα πάντοτε τη βελτίωση των συνθηκών του εργασιακού περιβάλλοντος, είτε αφορά υποδομές, είτε αφορά το έμψυχο δυναμικό της Περιφέρειας, τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων της, η διοίκηση έχει σταθεί, όπως τεκμαίρεται, όλα αυτά τα χρόνια της θητείας της, συμπαραστάτρια στα δίκαια αιτήματα και διεκδικήσεις τους» τονίζεται στην ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «αυτό θα συνεχίσει να πράττει, χρησιμοποιώντας τις εκ των έσω δυνατότητες και δυνάμεις της αλλά και με παρεμβάσεις σε εξωτερικούς φορείς που εμπλέκονται σε ζητήματα λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής».

Ακόμη, η διοίκηση της Περιφέρειας δηλώνει ότι «το αίτημα της καταβολής αποζημιώσεων είτε αυτές αφορούν υπερωρίες, εξαιρέσιμα, οδοιπορικά και ανθυγιεινό επίδομα είναι αναμφίβολα δίκαιο», επισημαίνοντας ότι «ουδέποτε αρνήθηκε ή στάθηκε τροχοπέδη στην οποιαδήποτε διεκδίκηση που αφορά στη βελτίωση των απολαβών των εργαζομένων». Η ίδια θυμίζει ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας «οφείλουν να ακολουθούν ή να συμμορφώνονται» στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο «ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε πολιτική βούληση και διάθεση της διοίκησης της Περιφέρειας».

Τέλος στην ίδια ανακοίνωση παρατίθενται παραδείγματα παρεμβάσεων της διοίκησης της Περιφέρειας Αττικής προς την κυβέρνηση, για την ικανοποίηση αιτημάτων των εργαζομένων, όπως την αίτηση για νομοθετική ρύθμιση «για τη συμπλήρωση του άρθρου 98 του ν. 4483/2017, προκειμένου να δοθεί λύση στην ενιαία αντιμετώπιση του ζητήματος της απόδοσης του ανθυγιεινού επιδόματος στους Επόπτες Υγείας και Οδηγούς, καθώς η αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν την έκανε αποδεκτή ως νόμιμη». Ενώ υπενθυμίζει σχετικά με τα θέματα των τοποθετήσεων υπάλληλων, ότι υπήρξε «η πρώτη Περιφέρεια που προχώρησε σε κρίσεις γενικών διευθυντών, με τις διατάξεις περί επιλογής προϊσταμένων, που δεν υπόκεινται σε καμία παρέμβαση ούτε αποτελούν επιλεκτική τοποθέτηση».

Υπενθυμίζεται, ότι ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (ΣΥΠΑ) έχει κηρύξει στάση εργασίας την Παρασκευή, 1η Φεβρουαρίου από την έναρξη του ωραρίου ως τις 12 το μεσημέρι και παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κεντρικό κτίριο της Περιφέρειας «σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα συσσωρευμένα προβλήματά που σχετίζονται με την μη πληρωμή αποζημιώσεων, υπερωριών, εξαιρέσιμων, οδοιπορικών και ανθυγιεινού επιδόματος, με την έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας, με την καθυστέρηση εφαρμογής της συλλογικής σύμβασης, με την άρνηση προχωρήματος αιτημάτων συναδέλφων για “μετακίνησή” τους καθώς και τη συνέχιση των αυθαίρετων “μετακινήσεων” και τοποθετήσεων σε θέσεις ευθύνης» όπως τονίζουν στη σχετική τους ανακοίνωση.