«Η Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων του ανατολικού τομέα Θράκης ο οποίος περιλαμβάνει το νότιο τμήμα του Έβρου και τον Νομό Ροδόπης είναι το πρώτο μεγάλο έργο του περιφερειακού σχεδιασμού της ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και θα επιτρέψει τη διακοπή της μεταφοράς των απορριμμάτων στην Κομοτηνή και τη διάθεση στον υπάρχοντα ΧΥΤΑ» ανέφερε ο αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη διαδικασία υπογραφής της σύμβασης για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων που πραγματοποιήθηκε σήμερα, στην Αλεξανδρούπολη, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης και φορέων της περιοχής.

Ο αναπληρωτής υπουργός είπε ότι η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί το πέρασμα στην εποχή της κυκλικής οικονομίας εφόσον πρόκειται για το πρώτο έργο στον νέο σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων της χώρας και χαρακτηρίζεται από οικονομία φυσικών και ενεργειακών πόρων, ανάκτηση υλικών, δημιουργία νέας εργασίας, με τρόπο ωφέλιμο και περιβαλλοντικά ορθό για την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Τόνισε: «Το 2015 ολοκληρώσαμε το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων, το 2016 ακολούθησαν τα Περιφερειακά Σχέδια σε όλη την Ελλάδα και στη συνέχεια ξεκίνησαν οι εντάξεις έργων στα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, δηλαδή στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ που περιλαμβάνει ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση. Επιλέξαμε διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν, όχι μόνο ως προς το μέγεθος των έργων αλλά και ως προς τη μορφή χρηματοδότησής τους. Σήμερα, νομίζω ότι γίνεται κατανοητό το αποτέλεσμα της επιλογής μας: η αλλαγή στη χρηματοδότηση των έργων συνέβαλε στην αξιοποίηση του χρηματοδοτικού εργαλείου του ΕΣΠΑ, που δίνει στην περιοχή τη γρήγορη κατασκευή ενός έργου ύψους 18 εκατ. ευρώ, σε ένα συνολικό έργο που ξεπερνά το 60 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει το Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας, τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής, την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ, το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και τη Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων».

Ο κ. Φάμελλος έκανε λόγο για «άριστη και πλήρη συνεργασία των τριών εμπλεκόμενων υπουργείων, Οικονομίας, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία συντονίζουν από κοινού το μεγάλο έργο της διαχείρισης των αποβλήτων σε όλη τη χώρα, ύψους 1 δισ. ευρώ».

Αναφέρθηκε, τέλος, στις δύο πρωτοβουλίες του ΥΠΕΝ που έχουν ανακοινωθεί και είναι σε δημόσια διαβούλευση, η μία με την ΚΕΔΕ και η άλλη με τους ΦοΔΣΑ, και αφορούν την αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους δήμους που έχουν υψηλότερη απόδοση στην ανακύκλωση και στη διαλογή στην πηγή, να έχουν χαμηλότερο κόστος στις Μονάδες Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων, επιτυγχάνοντας χαμηλότερα δημοτικά τέλη έως και 25%.