Κατά 3,1% αυξήθηκε η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2018ν σε σχέση με τον προηγούμενο μήναν αλλά και τον ίδιο μήνα της περάσμενης χρονιάς, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurostat που δημοσιεύονται σήμερα.

Συνολικά, τον Νοέμβριο του 2018, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2018, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 1,7% στην Ευρωζώνη και κατά 1,3% στην ΕΕ των 28.

Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2017, η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 3,3% στην Ευρωζώνη και κατά 2,2% στην ΕΕ των 28.

Μεταξύ των κρατών-μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις στη βιομηχανική παραγωγή παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία (-7,5%), την Πορτογαλία (-2,5%), τη Γερμανία και τη Λιθουανία (και οι δύο -1,9%). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Εσθονία (+4,5%), την Ελλάδα (+ 3,1%) και τη Μάλτα (+ 2,6%).

Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2017, οι μεγαλύτερες μειώσεις στη βιομηχανική παραγωγή παρατηρηθηκαν στην Ιρλανδία (-9,1%), τη Γερμανία (-5,1%), την Πορτογαλία (-2,9%) και την Ισπανία (-2,8%). Οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Εσθονία (+ 7,9%), την Πολωνία (+ 5,3%) και την Ουγγαρία (+ 3,5%).