«Η Παγκόσμια Ημέρα Μετανάστη, υπενθυμίζει σε όλους την υποχρέωση έμπρακτης στήριξης και αλληλεγγύης προς τους μετανάστες και τους πρόσφυγες», επισημαίνει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας Μετανάστη.

Και προσθέτει: «Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μέσω στοχευμένων δράσεων και παρεμβάσεων που υλοποιεί, εργάζεται προς την κατεύθυνση της προάσπισης των δικαιωμάτων των προσφύγων και μεταναστών και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την προστασία των εργασιακών τους δικαιωμάτων, και ιδιαίτερα την προστασία των πλέον ευάλωτων, ανήλικων προσφύγων και μεταναστών».

Όσον αφορά τον νόμο 4554/2018 για την επιτροπεία των ασυνόδευτων ανηλίκων που ψηφίστηκε τον Ιούλιο, το υπουργείο τονίζει ότι «ενδυναμώνει τις προσπάθειες για την ουσιαστική προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων, με τη θέσπιση του πλαισίου της Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων. Σύμφωνα με τον νόμο, οι ασυνόδευτοι ή χωρισμένοι από την οικογένειά τους αλλοδαποί ανήλικοι ή ανιθαγενείς κάτω των 18 ετών, που φτάνουν στο ελληνικό έδαφος χωρίς να συνοδεύονται από πρόσωπο που ασκεί τη γονική τους μέριμνα, τίθενται υπό τον προστατευτικό μανδύα του ελληνικού κράτους και η φροντίδα τους πλέον ανατίθεται σε επαγγελματίες επιτρόπους».

Παράλληλα, για την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και ασφαλούς στέγασης, σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανακαινίστηκαν για τη φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων και οικογενειών προσφύγων, ακίνητα που ανήκουν στην γενική γραμματεία Πρόνοιας, συνολικής χωρητικότητας 800 ατόμων, ενώ, για τον ίδιο σκοπό, ανακαινίζονται επτά ακόμη κτίρια της γενικής γραμματείας Πρόνοιας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Επιπλέον, όπως υπογραμμίζει το υπουργείο «με στόχο την ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην αγορά εργασίας, ο ΟΑΕΔ τροποποίησε τους όρους εγγραφής προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξη στα μητρώα του οργανισμού, μεταναστών που είναι κάτοχοι άδειας διαμονής – πρόσφυγες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας ή αιτούντες διεθνή προστασία ή κάτοχοι καθεστώτος επικουρικής προστασίας και στερούνται μόνιμης κατοικίας ή διαμένουν σε δομές φιλοξενίας».

Όσον αφορά τις δράσεις του υπουργείου για το επόμενο διάστημα «πρόκειται να υλοποιηθεί, για πρώτη φορά, πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης δεξιοτήτων και προώθησης στην απασχόληση για 3.000 άνεργους πρόσφυγες, που αφορά επαγγελματικούς κλάδους υψηλής ζήτησης, στις Περιφέρειες της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος της δράσης είναι να βοηθήσει τους πρόσφυγες να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες τις οποίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν, προκειμένου να ενταχθούν στην αγορά εργασίας».

Τέλος, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων 2018 – 2023 με δράσεις που αφορούν, εκτός από την ενίσχυση του ελεγκτικού του έργου στον τομέα αυτό, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη του νομοθετικού πλαισίου και τη συμμετοχή σε δράσεις ευαισθητοποίησης. Παράλληλα, το επόμενο διάστημα, θα προχωρήσει στην κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 129 για την επέκταση των ελέγχων για την αδήλωτη εργασία και στον αγροτικό τομέα».