Στη σημασία οικοδόμησης ενός νέου παραγωγικού μοντέλου ανάπτυξης που θα χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια και ανταγωνιστικότητα και παράλληλα θα διατηρεί την κοινωνική συνοχή, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας στη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών για τα «Βραβεία Βιώσιμης – Καινοτόμου & Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας».

Ο κ. Πιτσιόρλας επισήμανε μεταξύ άλλων ότι διεθνώς συντελούνται ταχύτατες αλλαγές που μας επιβάλλουν να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης και προσέγγισης των μεγάλων ζητημάτων που είχαμε μέχρι πρόσφατα. Έδωσε έμφαση στη μετατροπή της οικονομίας σε οικονομία γνώσης με την ενσωμάτωση της καινοτομίας.

Ο κ. Πιτσιόρλας έδωσε επίσης έμφαση στην υλοποίηση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, αναφέρθηκε σε προγράμματα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων καθώς και σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για ενίσχυση της ρευστότητας τους.

Ο κ. Πιτσιόρλας επισήμανε ότι το μήνυμα είναι να μην αντιμαχόμαστε μεταξύ μας καθώς όλοι έχουν το μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση που φθάσαμε και θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο προσέγγισης ων προβλημάτων που ξέραμε μέχρι σήμερα, καθώς η Ελλάδα έχεις πολλές δυνατότητες.