Η Παγκόσμια Ημέρα Αλιείας, στις 21 Νοεμβρίου, καθιερώθηκε από τις αλιευτικές κοινότητες ως αφορμή για την ανάδειξη της αλιείας και των αλιευμάτων και της συνεισφοράς τους στις ανθρώπινες κοινωνίες. Στη χώρα μας η αλιεία, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, είναι άρρηκτα συνδεμένη με την ιστορία και τις παραδόσεις μας. Οι αλιείς αποτελούν μια από τις πιο ευαίσθητες παραγωγικές τάξεις και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εθνική οικονομία, καθώς διαχειρίζονται ένα σημαντικό κομμάτι εθνικού πλούτου, τα αποθέματα των θαλασσών μας.

Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, ως διαχειριστής των ιχθυοσκαλών της χώρας, στηρίζει έμπρακτα την ελληνική αλιεία, με συνεχή μέριμνα για σύγχρονες υποδομές και ανταποδοτικές υπηρεσίες. «Μέσα από τις ιχθυόσκαλές μας, περνά η προσπάθεια των αλιέων για τον εφοδιασμό ολόκληρης της χώρας με φρέσκα και ποιοτικά αλιεύματα» σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο οργανισμός συνεργάζεται στενά με επιστημονικούς και άλλους φορείς, με τους αλιείς και τους εμπόρους, και μέσα από ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα προάγεται ενεργά τη βιώσιμη αλιεία. Δηλαδή, όπως σημειώνεται, η αλιεία που στηρίζει και στηρίζεται στην ορθή διαχείριση και την αναπαραγωγή των ιχθυαποθεμάτων, που σέβεται και προστατεύει τη θαλάσσια αειφορία ως συστατικό στοιχείο του μέλλοντός της.

Ο ΟΚΑΑ υπογραμμίζει ότι οι υδάτινοι πόροι, θάλασσες, ποτάμια και λίμνες, και τα αλιεύματά τους, προσφέρουν τροφή, και κατ’ επέκταση επιβίωση, σε μεγάλους πληθυσμούς του πλανήτη, ενώ αποτελούν πυρήνα ανάπτυξης τοπικών οικονομιών. Η Παγκόσμια Ημέρα Αλιείας, αποτελεί επίσης την ευκαιρία για να αναγνωρίσουμε τις προκλήσεις και τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι αλιευτικοί πόροι από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών, διαφαίνεται σημαντικός κίνδυνος εξάντλησης των ιχθυαποθεμάτων, καθώς το 70% από αυτά απειλείται από την υπεραλίευση. Εκτιμάται ότι 4 από τα 17 μεγαλύτερα αλιευτικά πεδία του κόσμου θεωρούνται ήδη κατεστραμμένα, ενώ άλλα 9 βρίσκονται στα πρόθυρα της εξάντλησης. Η δραματική μείωση του αποθέματος επηρεάζει αλιείς, καταναλωτές, αλλά και απειλούμενα είδη ζώων, η επιβίωση των οποίων είναι συνδεδεμένη με τα είδη που αλιεύονται.