Στην Ελλάδα οι ιερείς πληρώνονται από το ελληνικό κράτος, επομένως και οι μισθοί τους προβλέπονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Τι συμβαίνει όμως στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες;

Ενδεικτικά, στη Γερμανία οι μισθοί των ιερέων καθορίζονται μέσω εθελοντικής εισφοράς των πολιτών και συγκεκριμένα μέσω ειδικού φόρου.

Στην περίπτωση της Γαλλίας οι ρωμαιοκαθολικοί ιερείς, οι προτεστάντες και οι ραβίνοι πληρώνονται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού ενώ στην Ελβετία έχει θεσπιστεί εδικός φόρος υπέρ της εκκλησίας που καταβάλετε από τις ιδιωτικές εταιρείες.

Στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τη Ρουμανία οι κληρικοί πληρώνονται από το κράτος μέσω του προϋπολογισμού.

Στη Σλοβακία οι μισθοί των κληρικών επιδοτούνται από το κράτος ενώ στην Τσεχία η πληρωμή των μισθών γίνεται με ανταποδοτικό χαρακτήρα. Στην περίπτωση της γειτονικής μας Κύπρου οι Εκκλησία λαμβάνει ετήσια επιδότηση από το κράτος και μόνη της διαμοιράζει τα χρήματα για την μισθοδοσία των ιερέων.

 

https://youtu.be/T7Gr3Pqr1p4