Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) γιορτάζει τα 20 χρόνια του, διοργανώνοντας στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος ένα διήμερο Συμπόσιο Ψηφιακής Τεχνολογίας που ξεκίνησε σήμερα.

Όπως τονίστηκε κατά την έναρξη του συνεδρίου, το ΕΔΕΤ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο με τη διάθεση τεχνολογιών αιχμής στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, στα ερευνητικά κέντρα, στα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία, σε μουσεία και βιβλιοθήκες, συνολικά σε 151 φορείς σε 50 πόλεις. Ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, στον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ανέφερε ότι το υπουργείο «στηρίζει έμπρακτα» το ΕΔΕΤ και ότι συνεργάζεται μαζί του, ώστε να προχωρήσουν νέες υπηρεσίες όπως τα ψηφιακά πτυχία και η δικτύωση των φοιτητικών εστιών. Ο υπουργός κάλεσε το ΕΔΕΤ και ευρύτερα την ακαδημαϊκή-ερευνητική κοινότητα να προωθήσει ένα δημόσιο προβληματισμό και διάλογο, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών, σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τις αξίες που τις συνοδεύουν. «Είναι απαράδεκτη η τεχνοφοβία, αλλά πρέπει να ενισχυθεί η κριτική σκέψη για το τι σημαίνει πρόοδος και τεχνολογία», είπε ο κ. Γαβρόγλου.

Η γενική γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Πατρίτσια Κυπριανίδου χαρακτήρισε «πολύτιμη τη συμβολή του ΕΔΕΤ στο εγχώριο ερευνητικό οικοσύστημα», βοηθώντας και αυτό ώστε η Ελλάδα να παρουσιάζει υψηλές επιδόσεις στην έρευνα. Όπως είπε, κατά την τελευταία τριετία έχουν αυξηθεί σημαντικά οι δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη, φθάνοντας το 1,14% του ΑΕΠ το 2017, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Η επικεφαλής της ΓΓΕΤ εκτίμησε ότι έως το 2020 οι εθνικές αυτές δαπάνες θα ξεπεράσουν το 1,2% του ΑΕΠ. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΤ ΑΕ, καθηγητής του ΕΜΠ Παναγιώτης Τσανάκας, έκανε λόγο για «μια σπουδαία 20ετή διαδρομή σχεδόν από το τίποτε» και τόνισε ότι ο κεντρικός στόχος του ΕΔΕΤ είναι πάντα η ανάπτυξη ενοποιημένων ηλεκτρονικών υποδομών για όλη, χωρίς εξαιρέσεις, την ακαδημαϊκή-ερευνητική κοινότητα, από την Αθήνα ως τις συνοριακές περιοχές, ώστε και ο πιο απομακρυσμένος δημόσιος φορέας να έχει πρόσβαση σε προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές.

Εκτίμησε ότι, χάρη στη λειτουργία του ΕΔΕΤ, το ελληνικό κράτος εξοικονομεί τουλάχιστον 65 εκατομμύρια ευρώ ετησίως από τον κρατικό προϋπολογισμό (ποσό που το κράτος θα χρεωνόταν, αν ανέθετε σε τρίτους το ίδιο έργο), ενώ επεσήμανε ότι συνεχώς αυξάνεται η ζήτηση επιστημόνων και ερευνητών για να κάνουν χρήση του υπερυπολογιστή του ΕΔΕΤ, του μοναδικού στην Ελλάδα.

Μεταξύ των μελλοντικών στόχων, ο κ. Τσανάκας ανέφερε την κάλυψη από το ΕΔΕΤ όλων πλέον των δημόσιων βιβλιοθηκών της χώρας, την προώθηση της διαπανεπιστημιακής δικτυακής συνεργασίας, την συνεχή προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και στις απαιτήσεις των χρηστών, τη διασφάλιση της ασφάλειας και προστασίας των πολλών προσωπικών δεδομένων που διαθέτει και χειρίζεται το ΕΔΕΤ, τη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των χρηστών και την προώθηση μιας κουλτούρας εξωστρέφειας, διεπιστημονικότητας διαλειτουργικότητας και ανοικτότητας, με μεγαλύτερη αξιοποίηση του ελεύθερου-ανοικτού λογισμικού.