Με τέσσερις σημαντικές πρωτοβουλίες και προγραμμάτα Βιώσιμης Ανάπτυξης, μετέχει φέτος, η Περιφέρεια Αττικής στον κοινωνικό διάλογο του θεσμού «BRAVO 2018». Ο συγκεκριμένος θεσμός μέσα από την online ανάδειξη των πρωτοβουλιών στοχεύει στην επιβράβευση των καλύτερων που αναπτύσσονται στη χώρα μας από φορείς – επιχειρήσεις – Δήμους / Περιφέρειες – Κοινωνία Πολιτών αναφορικά με την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.

Συγκεκριμένα οι πρωτοβουλίες με τις οποίες η Περιφέρεια συμμετέχει είναι οι εξής:

– Κέντρο Logistics Περιφέρειας Αττικής.

– Σύμφωνο Ακεραιότητας μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδος.

– Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης SOCIAL NETWORK ATTIKH.

– Συμμετοχή στη Διεθνή Συμμαχία Πολιτειών και Περιφερειών (States & Regions Alliance – The Climate Group) για το κλίμα.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/voting. Στο πλαίσιο αυτό και επειδή η γνώμη του κοινού είναι υπολογίσιμη η Περιφέρεια Αττικής, με ανακοίνωσή της καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν, να αξιολογήσουν και να ψηφίσουν τις πρωτοβουλίες της στην διεύθυνση (https://bravo.sustainablegreece2020.com/gr/voting-by-organization/perifereia-attikhs.505.html).

Επίσης, σημειώνει ότι ο θεσμός «BRAVO» είναι μια πρωτοβουλία που διοργανώνεται από το «QualityNet Foundation», στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020. Δίνει έμφαση στην προώθηση ενός συστηματοποιημένου Κοινωνικού Διαλόγου μέσω της εμπλοκής όλων των κοινωνικών εταίρων (stakeholder engagement) και ολοκληρώνεται σε δύο στάδια: το BRAVO Dialogue & το BRAVO Awards.