Επιστήμονες από 58 χώρες συναντώνται από σήμερα μέχρι και τις τρεις Νοεμβρίου στην Λευκωσία στο 7ο Διεθνές Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που διοργανώνεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωκοινοβούλιο και το ICOMOS Κύπρου.

Το συνέδριο για τον παγκόσμιο πολιτισμό τελεί υπό την αιγίδα του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη και αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 2018, αφού είναι το Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στο Συνέδριο, εκπροσωπούνται και συμμετέχουν ενεργά η Κυπριακή Βουλή και όλοι οι δημόσιοι φορείς της Κύπρου, καθώς επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Unesco, η Europa Nostra, και άλλοι παγκόσμιοι επιστημονικοί οργανισμοί (Icomos, Cipa, κ.ά.), πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά εργαστήρια απ’ όλο τον κόσμο, το J.Paul Getty Trust, το COST Association, η Europeana, το Smithsonian’s DPO και πολλοί άλλοι.

Το παγκόσμια γνωστό Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ, που από φέτος του έχει ανατεθεί, η μοναδική, σε όλο τον κόσμο, έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά, όπως επίσης και η νεοσυσταθείσα έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά, τοποθετεί την Κύπρο στις πρώτες θέσεις του παγκόσμιου χάρτη στον τομέα της καινοτομίας, των επιστημών και των νέων τεχνολογιών.

Οι κύριοι ομιλητές του συνεδρίου είναι οι καλύτεροι στο είδος τους, σε παγκόσμιο επίπεδο, εκπροσωπούν πρωτοπόρα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα και θα παρουσιάσουν τις παγκόσμιες εξελίξεις, σε όλους τους τομείς της Ψηφιοποίησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, από χώρες του κόσμου που διαμόρφωσαν τον πολιτισμό και την ιστορία του ανθρώπου. Ειδικότερα, ο κύριος στόχος του συνεδρίου είναι να επικεντρωθεί σε διεπιστημονική και πολυεπιστημονική έρευνα για την υλική και άϋλη Πολιτιστική Κληρονομιά, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής για την προστασία, αποκατάσταση, διατήρηση, μαζική ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και παρουσίαση των περιεχομένων της. Ταυτόχρονα, προορίζεται να καλύψει θέματα έρευνας τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την ίδια την ΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδιοργανώσει, στο πλαίσιο του συνεδρίου, μαζί με το Ευρωκοινοβούλιο, το 4ο κατά σειρά, εξειδικευμένο εργαστήριο, με ελεύθερη συμμετοχή, σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση και την αποκατάσταση των σημαντικότερων και απειλούμενων έργων, χώρων και αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Συγκεκριμένα εξετάζει :

  • Ποιες τεχνολογίες πρέπει να αναπτυχθούν ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία ψηφιακού αντιγράφου και
  • Ποια πρότυπα πρέπει να συμφωνηθούν, ώστε το ψηφιοποιημένο υλικό να είναι προσιτό (μακροπρόθεσμα) σε όλους, μέσω ενός ενιαίου σημείου πρόσβασης.