Την ιεράρχηση μέτρων και πολιτικών, προκειμένου να επιτευχθεί ικανή συνεισφορά του τομέα των μεταφορών στη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στη διαμόρφωση μίας συνολικής προσέγγισης, με καθαρές τεχνολογίες, έξυπνα συστήματα, δημόσιες μεταφορές και ενεργή κινητικότητα, συζήτησαν με τους ομολόγους τους, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, στη σημερινή συνεδρίαση των άτυπων Συμβουλίων Υπουργών Μεταφορών και Υπουργών Περιβάλλοντος στο Γκρατς.

Οι δύο υπουργοί, στην κοινή τους τοποθέτηση, αναγνώρισαν ότι οι καθαρές, ασφαλείς και οικονομικά προσιτές μεταφορές είναι βασικό συστατικό της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής και διακρατικής συνοχής και ότι θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια στον τομέα αυτόν, καθώς πρόκειται για τον μόνο τομέα όπου οι εκπομπές αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη και αποτελεί βασική πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις. Τονίσθηκε ότι η πρόσβαση όλων των πολιτών, χωρίς οικονομικά κριτήρια και προϋποθέσεις, σε ασφαλείς και πράσινες μεταφορές είναι ο μόνος δρόμος για την αειφορία. Οι βιώσιμες μεταφορές συντελούν στην οικονομική ανάπτυξη, την εργασία, την κοινωνική λειτουργία και συνοχή και την ασφάλεια.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι η «απανθρακοποίηση» των μεταφορών αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι αντίστοιχες τεχνολογίες δεν έχουν φτάσει ακόμη την πλήρη και ομαλή εμπορευματοποίηση. Ως εκ τούτου, πρέπει να επιταχυνθεί η ανάπτυξη και χρήση εναλλακτικών καυσίμων, όπως το υδρογόνο, τα βιοκαύσιμα και η ηλεκτρική ενέργεια και να μειωθεί το κόστος για τον τελικό καταναλωτή.

Η στροφή προς την ηλεκτροκίνηση θα πρέπει, ωστόσο, να συνδυαστεί και με άλλα μέτρα, όπως η πλήρης «απανθρακοποίηση» του ενεργειακού συστήματος, οι υποδομές σε μέσα σταθερής τροχιάς, η χρήση άλλων μέσων μεταφοράς εμπορευμάτων, όπως ο σιδηρόδρομος και η ναυτιλία, και φυσικά καλύτερες και καθαρότερες δημόσιες μεταφορές. Όπως δήλωσαν οι δύο υπουργοί, η κάλυψη ελλειμμάτων και καθυστερήσεων χρηματοδότησης σε υποδομές σταθερής τροχιάς και μέσα (μετρό, προαστιακός, τρένα με ηλεκτροκίνηση) αποτελεί ουσιαστική πολιτική συνοχής της ΕΕ.

Η παροχή κινήτρων για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων είναι επίσης σημαντική: με φορολογικά κίνητρα από την ΕΕ, όπου προτάθηκε η μείωση φόρων ειδικά για τομείς όπου αυτό είναι σχετικά εύκολο, όπως τα ταξί και τα λεωφορεία, και με αντικίνητρα που θα αποθαρρύνουν τη χρήση ρυπογόνων οχημάτων. Οι δύο υπουργοί πρότειναν ειδικότερα οικονομικά κίνητρα για τη γρήγορη ανάπτυξη υποδομών για δημόσιες μεταφορές, αλλά και υποδομών ρευματοδότησης για ηλεκτροκίνηση.